Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ECVET NHO’s perspektiv – kan ECVET svare til bedriftenes behov? Svein Harald Larsen Norsk Teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ECVET NHO’s perspektiv – kan ECVET svare til bedriftenes behov? Svein Harald Larsen Norsk Teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 ECVET NHO’s perspektiv – kan ECVET svare til bedriftenes behov? Svein Harald Larsen Norsk Teknologi

2 ECVET – NHO’s perspektiv ECVET er et system for akkumulering og overføring av prestasjonspoeng i yrkesutdanningen og i videre utdanning. Det inneholder dokumentasjon av studieresultater oppnådd i utlandet, og ulike former for avtaler mellom nasjonale og europeiske aktører i yrkesutdanningen. ECVET kan ha innvirkning på forbedringen av en students/elevs mobilitet innenfor et nasjonalt yrkesutdanningssystem ved at både de horisontale og de vertikale utvekslingsmulighetene mellom deler av det respektive systemet forbedres, og spesielt at det også muliggjør utveksling mellom yrkesutdanningen (flere fagbrev/praksiskandidat, nasjonal mobilitet) og høyskoleutdanningen (Y-vei)

3 ECVET – NHO’s perspektiv Mål Støtte enkeltpersoners mobilitet i yrkesutdanningen, valideringen av studieresultater som har blitt oppnådd gjennom livslange studier, kvalifikasjonenes gjennomsiktighet [samt] den gjensidige tilliten og samarbeidet mellom yrkesutdanningsaktører i Europa (Norge) Mobilitet Validering av studieresultater (livslang læring) Kvalifikasjonenes gjennomsiktighet (transparent) Tillit og samarbeid Ufravikelige elementer for å nå disse målene er transparens av studieresultater oppnådd i et annet land (Fylke), og – utover det – anerkjennelsen og overføringen av disse studieresultatene til eleven/studenten(s hjemland)

4 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet – Nasjonal mobilitet Livslang læring – Praksiskandidater – «Drop out»

5 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet ( hva, hvem, hvor) Hva; Lærlingperiode i bedrift (fra 1,5 år til 2,5 år)– utveksling av lærlinger Utforme en læringsutbyttebeskrivelse (lub*) knyttet til læretiden for en kvalifikasjon/fagbrev (nasjonal). Evt. vektet med prestasjonspoeng. (Faglige råd) NB! Noen fagbrev er lovregulert. Dele opp kvalifikasjon/fagbrev for læretiden i enheter ‘units’ Beskrive hver enhet med en ‘lub’ (nasjonal) Evt. vekte hver enhet med prestasjonspoeng (Faglig råd) *) lub = kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

6 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet ( hva, hvem, hvor) Hvem; Lærlingperiode i bedrift – utveksling av lærlinger Fylke, opplæringskontor og bedrift Fylke og opplæringskontor etablerer formaliserer kontakt/avtaler med tilsvarende utenlandske instanser.

7 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet ( hva, hvem, hvor) Hvem forts; Lærlingperiode i bedrift – utveksling av lærlinger Fylke og opplæringskontor bør kanskje utforme en lokal ‘lub’ på fagbrev- og enhetsnivå (basert på nasjonal ‘lub’). Koordineres med utenlandske aktører. Kvalitetssikres av involvert bedrifter i begge land (lokalt/regionalt) Gjensidig utveksling gjennomføres (eks. 6mnd)

8 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet ( hva, hvem, hvor) Hvor; Lærlingperiode i bedrift – utveksling av lærlinger I prinsippet alle land i Europa. Selvsagt en fordel med land som har eller er i ferd med å utvikle ECVET og har ordninger som lar seg forene med lærlingordningen i Norge.

9 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet (-) Mulige utfordringer; Åpenbart arbeidskrevende. Det bør kanskje utformes regionalt/lokalt ‘lub’ basert på opplæring som foregår i bedrift innenfor en rekke (alle) utdanningsprogram (Bygg- og anlegg, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon m.fl.) Sannsynligvis vil det være behov for (nasjonale) retningslinjer for å utforme lokale ‘lub’

10 ECVET – NHO’s perspektiv Mobilitet – Internasjonal mobilitet (-) Mulige utfordringer forts; Det skal ikke svekke norsk fagutdanning Krevende koordinering med utenlandske utdanningsinstanser Kan føre til uklar ansvarsfordeling – mange aktører involvert (fylke, ok, bedrift, yrkesopplæringsnemnd, prøvenemd, mesterbrevnemd, myndigheter..)

11 ECVET – NHO’s perspektiv – Internasjonal mobilitet – Nasjonal mobilitet – Livslang læring – Drop out Mulige gevinster; Kan åpne for en god fleksibilitet innenfor fagutdanningen også på nasjonalt nivå. Kan gjøre det enklere for praksiskandidater å få riktig opplæring mot fagbrev nr. 1 eller 2 (unngår dobbel utdanning – avkortning av praksistid) Kan føre til enklere ‘vei’ mot et fagbrev for de som har falt ut av videregående utdanning (drop out). Lavterskeltilbud gjennom å ta enhet for enhet. Kan gjøre det enklere å bytte skole og lærebedrift på nasjonalt nivå

12 ECVET – NHO’s perspektiv – Internasjonal mobilitet – Nasjonal mobilitet – Livslang læring – Drop out Mulige gevinster forts; Kan gjøre det enklere å validere utenlandsk arbeidere (utenlandske praksiskandidater) som mangler deler (enheter) for å få fagbrev i Norge eller arbeide på sitt hjemlands fagbrev Kan åpne for at utenlandske lærlinger får anerkjent (dokumentert og kreditert) læretid i Norge. Kan åpne for en forenklet godkjenning, og styrke tillit til utenlandske fagbrev. Kontakt/avtaler samarbeid med utenlandske utdanningsinstanser kan videreutvikle norsk fag og yrkesopplæring

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "ECVET NHO’s perspektiv – kan ECVET svare til bedriftenes behov? Svein Harald Larsen Norsk Teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google