Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gassrensing Fjerning av partikler Fjerning av gasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gassrensing Fjerning av partikler Fjerning av gasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gassrensing Fjerning av partikler Fjerning av gasser
filter, posefilter sykloner elektrofiltre våtvasker, venturivasker Fjerning av gasser absorpsjon, dusjtårn (SO2, NO2, H2S, HCl, CL2, NH3 og lavtkokende HC) adsorpsjon (luktstoffer) forbrenning IU

2 Posefilter :prinsipp:
Den støvfylte gassen filtreres gjenom svære filterduker. Se figur. Sykloner: prinsipp Den støvfylte gassen slynges i stor hastighet mot innsiden av en sylindrisk, kon beholder. Partiklene vil synke til bunns, mens den rensede gassen suges ut på toppen. Se figur Elektrofiltre: prinsipp Den støvfylte gassen passerer en serie jordete kamre som er påmontert utladningselektroder. Ved å påføre disse strøm vil de kunne avgi elektroner til støvpartiklene som deretter tiltrekkes til de positive jordete oppsamlings kamrene. Se figur. IU

3 Våtvasker, prinsipp: Den støvfyldte gassen vaskes med vann slik at støvet blir værende i vannet. Dusjtårn: Gassen overrisles med vann før den suges ut. Se figur IU

4 Absorpsjon, dusjtårn ( SO2, NO2, H2S, HCl, CL2, NH3 og lavtkokende HC)
Røykgassavsvovling , tre metoder Våte metoder, med CaCO3 Våt-tørre metoder med Ca(OH) Tørre metoder med Na2CO3 Fjerne NOx og CO2 Adsorpsjon (luktstoffer) IU

5 Forbrenning: prinsipp
Gassen forbrennes ved høy temperatur >800oC og rikelig oksygentilførsel slik at giftige stoffer oksideres til mindre giftige stoffer. Gassen forbrennes ved bruk av katalysator som kan oksidere noen stoffer og redusere andre stoffer. IU

6 Internasjonale avtaler om luftrensing
Gøteborg, desember 1999: Landene i Europa skal redusere sine utslipp av SO2, NOx, VOC og NH3.for å redusere forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon. Norge skal redusere sine utslipp med X% fra 1990 nivå innen 2010. SO2 skal reduseres med 58% NOx skal reduseres med 28 % VOC skal reduseres med 37% NH3 skal reduseres med 23 tusen tonn. IU

7 Kyoto, 1997: I-landene skal resusere sine utslipp av de viktigste drivhusgassene med 5,2% CO2 ekvivalenter innen år i forhold til 1990 utslipp. Norge får faktisk øke sine utslipp med 1%. Avtalen omfatter seks drivhusgasser: CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6. Oslo, 1994 Svovelprotokollen. Ulike krav til landene som har undertegnet. Norge skal redusere sine utslipp med 76% innen år 2000 i forhold til 1980. NO2-utslipp Flere land (deriblandt Norge) skal redusere sine utslipp med 30% innen 1998 med basisår 1987. IU

8 Montreal, 1987 I-land skal stoppe prosuksjon og import av halon innen 1994 og KFK innen 1996. Pluss senere avtaler IU


Laste ned ppt "Gassrensing Fjerning av partikler Fjerning av gasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google