Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforurensninger Forurensninger Næringssalter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforurensninger Forurensninger Næringssalter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforurensninger Forurensninger Næringssalter
Organisk stoff, oppløst og partikulært Sure gasser Mikroorganismer Miljøgifter IU

2 Forurensninger i innsjøer
Hvorfor er utslipp av næringssalter og organisk stoff uheldig i mange innsjøer? Kan føre til oksygenmangel og utvikling av giftige gasser i allerede eutrofe innsjøer. Fordi: Organisk stoff og alger blir nedbrutt i vann under forbruk av O2 Tilførsel av næringssalter (NO3-, NH4+ og PO43-) fører til algeoppblomstring. (primær algeproduksjon).) Nedbrytning av organisk stoff frigjør næringsalter som fører til sekundær algeproduksjon. IU

3 Det dannes stoffer som NH3, H2S, CO2og CH4.
Oksygenforbruket knyttet til nedbrytning av organisk stoff kalles primært oksygenforbruk, mens forbruket som er knyttet til nedbrytning av alger kalles sekundært oksygenforbruk Videre nedbrytning av organisk stoff og alger skjer uten oksygen (anaerob nedbrytning) Det dannes stoffer som NH3, H2S, CO2og CH4. Begrensende næringssalt for algevekst er i ferskvann: PO43- sjøvann: NO3- IU

4 Innsjøer som er selvforsynt med næringssalter, spesielt PO43-
Skyldes oppløste metallioner som Fe3+, og Mn4+ som danner tungtløselige forbindelser med PO43-. IU

5 Hvorfor er utslipp av sure gasser uheldige i innsjøer?
Sure gasser som SO2, NOxog CO2 fører til at giftige tungmetaller vaskes ut av bergrunnen . Kalking Ved å tilsette kalkstein CaCO3, får man nøytralisert syren ( H+-ionene). Se karbonlikevekten. IU

6 Miljøgifter; uorganiske, tungmetaller
organiske, klorerte organiske forbindelser og polyaromatiske hydrokarboner. IU

7 Nordsjøavtalen I 1988 ble til land som grenser til Nordsjøen enige om å redusere utslippene av nitrogen og fosfor, med 1985som basisår, til de mest belastede delene av dette havet med ca 50% så raskt som mulig. For Norges del: Fra Svenskegrensen til Lindesnes. IU

8 Rensing av vann Drikkevann Avløpsvann IU

9 Drikkevannsrensing De viktigste trinn: Siling Desinfisering
Alkalisering IU

10 Avløpsvannsrensing De viktigste trinn Mekanisk rensing
Kjemisk rensing( fjerne PO43- + noe oppløst organisk stoff) Biologisk rensing (fjerne organisk stoff ved hjelp av mikroorganismer) Biologisk rensing med nitrogenfjerning(overfører nitrogenforbindelser til nitrogengassved hjelp av mikroroganismer)) IU

11 Måleenheter for innhold av organisk oppløst stoff i vannet
BOF- biokjemisk oksygenforbruk KOF- kjemisk oksygenforbruk TOF-teoretisk oksygenforbruk (TOC, totalt organisk karboninnhold) IU


Laste ned ppt "Vannforurensninger Forurensninger Næringssalter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google