Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Bakgrunn og utfordringer – sett fra administrasjonens side 17. Juni 2003 Rådmann Ola Stene, Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Bakgrunn og utfordringer – sett fra administrasjonens side 17. Juni 2003 Rådmann Ola Stene, Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Bakgrunn og utfordringer – sett fra administrasjonens side 17. Juni 2003 Rådmann Ola Stene, Levanger kommune

3 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Disposisjon Litt om Levanger (og Verdal) sine økonomiproblemer Organisasjonsutviklingen i 2001 Starten på prosessen med tettere samarbeid på Innherred Utfordringer i en slik prosess

4 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune - En økonomisk ”berg og dal-bane”, med mest daler! Akk. Underskudd på nesten 50 mill ved utgangen av 1999

5 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Levanger kommune var teknisk ”konkurs” i 2000

6 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Hovedgrep i Kommunestyret vedtak om nytt budsjett april 2000 Endring i skolestruktur (3 skoler nedlagt) Reduksjon i styrkingstiltak i grunnskolen Endring i planene om sjukeheimsutbygging (en i sentrum) Andre store endringer i 2000 Eiendomsskatt var innført fra 1.1.2000 Arbeidstidsordningene ble endret Total nedbemanning i 2000 på 35 årsverk.

7 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Fylkesmannens forutsetninger for godkjenning av revidert budsjett 2000 Kommunen foretar en stort anlagt gjennomgang av hele organisasjonen ved bl.a ekstern bistand. Vi ble tilført 2 mill i ekstra skjønnsmidler for 2001 for dette. Arbeidet startet opp høsten 2000

8 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Vi kjørte 16 delprosjekt våren 2001:

9 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Omstillingsbehov på 60 mill kr

10 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Noen hovedgrep fra omstillingsarbeidet Ny organisasjon (pol. Og adm) Endring i kjøkkenstrukturen Omlegging av arbeidet opp mot sosialhjelpsmottakere Boligmassen skilles ut og legges inn i et nystartet foretak Renhold og vaktmestertjenesten omlegges og effektiviseres Reduksjon i bemanning i støtteavdeling og saksbehandleravdelinger Økt avkastningskrav kommuneskogene Ytterligere reduksjon i felleskostnader Nedleggelse av skoler/trinn på skoler. Økning i SFO-satsene Økt barnehagesatser Nedleggelse av barnehager Oppsigelse av driftsavtale dagsenter Effektiviseringstiltak innen helse og sosialsektoren Effektiviseringstiltak, mer inntekt Festiviteten Kulturhus Økte gebyrer Redusert nivå vegvedlikehold Omgjøre maskinforvaltningen til utførerenhet Nytt styringssystem - BMS I forkant hadde vi omorganisert Helse-sosial, med bl.a endring fra 5-2 PLO-distrikt

11 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Kommunestyre Plan-og utviklingskomité Formannskap Ordfører Kontrollutvalg Tomteselskap Boligforetak Utleiebygg IKS-er Kontorbygget Næringsselskap Lev. fritidspark Støtteavdeling Stab Rådmann Ass. rådmann Driftskomité Distrikt Sør Åsen os Tekn. saksbeh. Skogn bu Ekne/Tuv os Drift-anlegg Vann og avløp Kultur Bygg-eiendom Festiviteten Kemner Frol us Innvandrertjenesten Helse-sos-rehabBarnevernet Distrikt Nord Staupshaugen Nesheim skole Momarka bh Landbruk Ytterøy os Forebygging- oppvekst Brannvesen OppmålingLevanger os Mule os Nesset us Veg og park Halsan skole Servicekontoret Ny organisasjon fra 1.1.2002

12 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Hvordan har det gått etter 2001 Underskuddsdekning Nedbemanning Økonomiarbeidet framover

13 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Underskuddsdekning

14 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Årsverksutvikling

15 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Midt oppi dette startet vi med å se på tettere interkommunalt samarbeid Grenser for hvor langt en kan skjære med sparekniven i egen kommune Det begynner å bli marginale fagmiljø Mer mobilitet krever regionale tanker Klare signaler fra dept/fylkesmann Vi vil være på offensiven!

16 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Starten på prosessen  Arbeidsseminar med ledergruppene i juni 2001  Ga en forstudie om muligheter og som ble  Vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001, og  igangsatte 5 delprosjekt: Felles formannskapsmøter Felles IKT-strategi Samarbeid om barnevern Samarbeid om rusforebygging Regionalt utviklingsprogram

17 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Vi kjører etter PLP-faser ForstudieForprosjektHovedprosjekt Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Behov, idè forankring Evaluering Drift 1 342 5

18 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Vi søker om fritak fra kommunelovens bestemmelser om: interkommunalt samarbeide (§ 27.4). valg av medlemmer til kommunestyret (§ 7.1 og 2c) valg av formannskap (§ 8.1) valg av ordfører (§ 9.1) ansettelse av administrasjonssjef (§ 22) Litt om forsøket og søknaden

19 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Hovedutfordringer slik jeg ser det 3 ulike kulturer – ikke minst politisk 3 rådmenn med forskjellig bakgrunn og lederform Vi har 3 ulike IT-verdener Enormt informasjonsbehov – vanskelig å koordinere Alle har nettopp omorganisert Vi skal makte dette med mindre administrasjon

20 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Hvordan lykkes vi? Få ønsker alternativet – sammenslåing Trykk fra media/næringsliv Vi legger lista høyt – fallhøyde! Vi får støte fra fylkesmann og departement Vi får til det vi vil!

21 17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Åpen for spørsmål og kommentarer!


Laste ned ppt "17. Juni 2003 - Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Bakgrunn og utfordringer – sett fra administrasjonens side 17. Juni 2003 Rådmann Ola Stene, Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google