Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

2 Arbeidsplassbasertutdanning– en ny studiemodell ?
Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning , HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere ,KD Prosjekt: Abf-klasse i Buskerud v/HiT , Øvre Eiker er vertskommune Abf-klasse i Buskerud v/HiT , Drammen

3 Arbeidsplassen som læringsarena
Kunnskap skapes med utgangspunkt i erfaringer Kunnskap er handlinger, ferdigheter, holdninger, filosofiske og teoretiske perspektiver Kobling og sammenheng mellom teori og praksis Det dreier seg om å skape meningsfull forståelse og sammenheng mellom barnehagens praksis og ulike teoretiske perspektiver.

4 Assistenten og studenten
Erfaringsbasert kunnskap Teoribasert kunnskap Praksis og teori utgjør jevnbyrdige og gjensidig berikende perspektiver i studentens faglige utvikling Individets deltakelse i sosiale praksiser og individets konstruksjon av kunnskap gjennom samhandling i en kulturell kontekst er sentralt.

5 En lærende organisasjon -å være en Ablu barnehage-
Studentens og assistentens oppgaver og roller Barnehagens planer Styrer/dagligleder som støttespiller og veileder Innstillingen til medarbeidere

6 Studiemodellen –Ablu v/HiT!
Samlings- og nettbasert studie, over fire år Studenter må ha minimum 20 % stilling i barnehage To dagers samlinger i like uker på Notodden, 2013/2014 mandag og tirsdag Ulike uker studiedag mandag og undervisning på nett tirsdag Mandagene brukes til oppgaver , forberedelser ,gruppearbeid Undervisning på nett er; veiledning, undervisning i sanntid, gruppearbeid på nett

7 Praksis 1.Studieår 3 uker høst- og 3 uker vårsemesteret
2.Studieår 4 uker høst- og 2 -1 uke vårsemesteret 3.Studieår 5 uker høst- og 2 uker vårsemesteret 4.Studieår feltarbeid, innhenting av empiri til BA oppgave i praksisfeltet

8 Kunnskapsområdene i utdanningen
1.studieår Bull -Barns utvikling, lek og læring(20 stp.) Srle -Samfunn, religion, livssyn og etikk( 20 stp.) 2.studieår Bull -Barns utvikling , lek og læring (10 stp.) Kkk 1- Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.) Stm -Språk, tekst og matematikk (20 stp.)

9 3. Studieår Nhb - Natur, helse og bevegelse (20 stp
3.Studieår Nhb - Natur, helse og bevegelse (20 stp.) Lsu-Ledelse, samarbeid og utvikling(15 stp.) Forsterkningsområde enten Kkk2 (10 stp.) eller Nhb2(10 stp.) 4.Studieår Ba emne (15 stp.) Valgt fordypningsemne/fag(30stp.)

10 Fordypningsfag En fremtidsrettet barnehage; ledelse, innovasjon og veiledning Material og digital utforskning - erfaring og kunnskap i barns formingsprosesser Småbarn og estetikk Flerkulturelt banehagearbeid Mer ute!- barnehagens uterom som leik og læringslandsskap- Iscenesettelse og kommunikasjon – bildebok og muntlig fortelling.

11 Økonomi Studieavgift ca. 600 kr. pr. semester Litteraturkostnader
Ablu er et 75% studie og får tilsvarende støtte fra lånekassa Men husk du får studentrabatter Se

12 Høgskolen i Telemark Vi ønsker oss engasjerte barnehagefolk som ønsker mer kunnskaper om barnehagefaglig arbeid! Vi ønsker aktive studenter som tar utfordringen det er å kritisk og konstruktivt utvikle sin praksis i arbeidet med barn! Vi ønsker søkere som ser betydning av en kvalitativ faglig god barnehage hvor fokus er til barns beste! Benytt anledningen nå til å ta utdanning ved den oppdaterte og nytenkende barnehagelærerutdanningen ved HiT! Søknadsfristen er 15.mai!

13 Generell studiekompetanse:
Opptakskrav Generell studiekompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring eller fagopplæring med fag-/svennebrev eller 5-års yrkespraksis og/eller utdanning (23/5 regelen) OG  Følgende obligatoriske studiekompetansefag Norsk hovedmål, sidemål og muntlig årstimer (14 uketimer) Engelsk – 140 årstimer (5 uketimer) Samfunnsfag – 84 årstimer (2 uketimer samfunnslære)

14 Historie – 140 årstimer (4 uketimer nyere historie)
Matematikk – 224 årstimer (5 uketimer) Naturfag – 140 årstimer (5 uketimer)

15 Realkompetanse: Minimumskrav for opptak på realkompetanse Minimumskravene - for å være kvalifisert - er: Søker må fylle minst 25 år i løpet av opptaksåret. Fullført og bestått 4 uketimer norsk (alternativt 112 enkelttimer) på videregående skoles nivå (eller tilsvarende) Fullført og bestått 3 uketimer matematikk (alternativt 84 enkelttimer) på videregående skoles nivå (eller tilsvarende) 3 års relevant praksis (omregnet til heltid), se omtale i neste avsnitt.


Laste ned ppt "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google