Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jakten på kvaliteten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jakten på kvaliteten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jakten på kvaliteten

2 Den generiske modellen og PUM og KIP
Prosjektstyring Kvalitetsstyring Konfigurasjonsstyring Design Progr. Forstudiet Analyse Innføring Forvaltning Å planlegge for kvalitet

3 Å planlegge for kvalitet
korrekt, pålitelig, robust vedlikeholdbart brukervennlig effektivt, god ytelse Systemet som passer for meg? Eller: er det egentlig noe mer å tenke på?

4 Å planlegge for kvalitet
Hvilken verdi har systemet og for hvem? Står kostnadene i forhold til verdien? Hvor stor er muligheten for å lykkes? Og: Er det andre systemer som samlet sett har større verdi, mindre kostnad og større mulighet for å lykkes?

5 Tema Forankring – interesseparter - kunderollen
Målformulering og kost/nytte-analyser Risikoanalyse Evaluering av alternativer

6 Behov for nytt IT-system?

7 Forankring – interesseparter - kunderollen

8 Det er alltid snakk om effektivisering
Jobbe litt raskere Gjøre mindre feil Få mindre frustrasjon BPR Nye markeder og kunder ? ?

9 Dialog mellom kunde og systemutvikler
Æ træng et rægneark Alt 1: Koffer det? Ka ska du bruk det te? Alt 2: Kossen ett? Lotus eller Excel?

10 Typer mål Effektmål Resultatmål (prosessmål)

11 Kost/nytte Beregnbar nytte Ikke-beregnbar nytte
Kapitalkostnader (utviklingskostnader) Løpende kostnader (vedlikeholdskostnader)

12 Oppstilling av kost/nytte

13 Kost/nytte er grunnlag for
ROI – hva er utbyttet på det vi investerer? Pay-back – hvor lang tid tar det før vi får tilbake investeringene? Nåverdibetraktninger – sammenligning mellom dagens investeringer og beregnet verdi av fremtidig inntjening Lønnsomhetsindeks – beregnet ved å dividere nåverdien av fremtidig inntjening med investeringene

14 Risikoanalyse Finne frem til uønskede hendelser (risikofaktorer) som prosjektet må beskytte seg imot Bedømme sannsynligheten for at de skal inntreffe Analysere konsekvensene hvis de inntreffer Vurdere tiltak Prioritere

15 1. Uønskede hendelser

16 Uønskede hendelser - risikofaktorer
Generelle – alle prosjekter har disse mister nøkkelkompetanse Prosjektspesifikke – gjelder dette prosjektet avhengighet av et annet prosjekt Frivillige tar i bruk nytt verktøy Ufrivillige dårlig datakvalitet Ufrivillige Frivillige Generelle Spesifikke

17 Boehms liste Personell – samarbeid og kvalifikasjoner
Urealistiske planer og estimater Feil system (!) Feil brukergrensesnitt Gold-plating Hyppige endringer av krav Komponenter levert av andre – dårlig kvalitet og forsinkelser Innkjøpte komponenter – dårlig kvalitet og forsinkelser Kapasitetsproblemer Ny og uprøvd teknologi – feil teknologi

18 Eksempel på risikofaktorer fra et prosjekt
SAP forsinket Påvirkning Y2K Utilgjengelige brukerressurser Tilgang til kritiske ressurser hos leverandør Datakvalitet ukjent Realisering av logistikkmodul

19 2 og 3. Sannsynlighet og konsekvenser

20 Analyse - Sannsynlighet og konsekvens
Metode Skala Tolkning av resultatet

21 4. Virkemidler Fjerne Overføre Akseptere og kontrollere|||

22 Boehms liste Personell – samarbeid og kvalifikasjoner
Urealistiske planer og estimater Feil system (!) Feil brukergrensesnitt Gold-plating Hyppige endringer av krav Komponenter levert av andre – dårlig kvalitet og forsinkelser Innkjøpte komponenter – dårlig kvalitet og forsinkelser Kapasitetsproblemer Ny og uprøvd teknologi – feil teknologi

23 5. Prioriter

24 5. Prioriter

25 Dokumentasjon Hva ligger i risikofaktoren
Hva er avgjørende for om den inntreffer Hvilke konsekvenser forutser vi Planlagte tiltak Risiko 7 1 10 8 2 9 6 4 5 3 Konsekvenser

26 Risikoanalyser Husk: Kostnader forbundet med å hindre at en uønsket hendelse inntreffer skal ikke overstige de kostnadene som påløper hvis hendelsen inntreffer Risiko skal ikke alltid elimineres, men skal alltid kontrolleres Høy risiko og stort potensial kan henge sammen

27 Evaluering av alternativer
Porteføljeanalyse Vurderingsmodeller

28 Porteføljeanalyse Portefølje av alternative systeminvesteringer
Forretnings- strategi IT-strategi IT-plan

29 Kriterier for valg Risiko Hva får vi? Hva koster det?
høy Hva koster det? Hvor stor er sjansene for å lykkes? lav lav høy Potensiell nytte

30 Vurderingsmodeller Bestemmer kriterier Vekter hvert kriterium
Måleskala Hvert alternativ får en skår Kontroll av absolutte krav Summerer totalskår Velger det beste

31 Vanlige kriterier Oppfyller krav TCO Beregnbar nytte
Ikke-beregnbar nytte Tid Fleksibilitet for utvidelser Behov for tilpasninger Bruk av felles datalager Driftsmiljø og teknisk løsning Leverandørens soliditet og omdømme Risiko Overensstemmelse med strategi og mål

32 Oppsummert Det er ikke tilstrekkelig å lage et vidunderlig system, det må også være det rette systemet Jo da, dette er absolutt en del av jobben din som systemutvikler Som systemutvikler må du kunne gjennomføre Kost/nytte-analyser Risikoanalyser Alternativvurderinger


Laste ned ppt "Jakten på kvaliteten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google