Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 2. Oppgave 2 a) De sentrale paragrafene her er §§ 2 og 31 i personopplysningsloven (herretter forkortet til p.o. loven) og § 7-16 i forskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 2. Oppgave 2 a) De sentrale paragrafene her er §§ 2 og 31 i personopplysningsloven (herretter forkortet til p.o. loven) og § 7-16 i forskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 2

2 Oppgave 2 a) De sentrale paragrafene her er §§ 2 og 31 i personopplysningsloven (herretter forkortet til p.o. loven) og § 7-16 i forskriften til p.o. loven Etter § 7-16, 1. ledd i forskriften til p.o loven er personellregistre unntatt meldeplikt for ikke-sensitive opplysninger. Definisjonen av sensitive opplysninger i denne sammenheng finner vi i § 2 i p.o. loven, og her er det eneste punktet fagforeningsmedlemskap (punkt e) Etter § 7-16, 3. ledd, a) er det imidlertid lov å registrere fagforeningsmedlemskap i personellregistre. Altså er dette registret unntatt konsesjonsplikt. Vi stiller likevel et lite spørsmålstegn ved nødvendigheten av å ha informasjon om bla. sivilstand og barn i et slikt register.

3 Oppgave 2 b) Disse opplysninger bør være frivillige: –Fødselsdato –Sivilstand –Barn Vi finner imidlertid ikke noen lovparagraf som sier noe om dette. Men ut i fra vårt gode hode finner vi dette passende. Bilde er også et litt kinkig punkt Grunnen de oppgir for at de skal oppgi barn, er at de skal gi jobbtilbud osv. Dette har ingen ting med jobben å gjøre, så dette er nok på kanten a loven. Tror nok de har hoppa over streken.

4 Oppgave 2 c) For at det skal være reell frivillighet må man ved innsamling av innformasjonen opplyse om at det er nettopp frivillig å levere disse opplysningene. Noen av opplysningene har de etter hva jeg kan forstå rett til å samle inn også uten den ansattes samtykke, jf. § 8 i personopplysningsloven. Dette gjelder innformasjon som er nødvendig for å oppfylle en avtale med vedkommende. En arbeidsavtale har de jo, så navn, adresse, telefonnummer, stilling, lønn, utdannelse og kompetanse må de vel vite for at bedriften skal kunne nyttegjøre seg optimalt av den ansatte Klesstørrelse er et punkt som er et tvilstilfelle. Det kan si noe om din helsesituasjon, noe som er en sensitiv opplysning, etter § 2 i personopplysningsloven, men om de bruker uniformer eller lignende, er det veldig greit å ha klart, så bestilling av dette går raskt og effektivt.

5 Oppgave 2 d)

6 Oppgave 2e) Vilkår for å behandle personopplysninger –Selv om behandlingen av opplysninger til et personellregister kan være unntatt melde- eller konsesjonsplikt, må behandlingen følge de øvrige reglene i personopplysningsloven. –Enhver behandling av personopplysninger må ha grunnlag i personopplysningslovens § 8. –Samtykke er det klare utgangspunktet. Virksomheten bør derfor først vurdere å skaffe seg et samtykke for behandlingen. Noen behandlinger vil ha hjemmel i lov, og andre er nødvendige for å oppfylle en avtale med den registrerte. –Enkelte behandlinger kan være nødvendige for å ivareta en berettiget interesse, som hensynet til den enkelte ansattes personvern ikke overstiger.

7 Oppgave 2e) –Dersom personellregisteret skal inneholde sensitive opplysninger kreves det i tillegg at behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 9. –Et av de aktuelle vilkårene i § 9, er bokstav f, som gjelder behandlinger som er nødvendige for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. –En del opplysninger kan behandles med hjemmel i § 8, uten samtykke. Disse kan kalles grunnopplysninger. –Adgang til behandling av disse opplysningskategoriene følger delvis av lov og kan være nødvendige for å oppfylle en avtale med den registrerte. –Videre vil behandlingen kunne være nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som hensynet til den enkelte ansattes personvern ikke overstiger. –Om arbeidsgiveren ønsker å behandle andre opplysninger, må også disse opplysningene ha grunnlag i personopplysningslovens § 8, (og § 9 hvis det er sensitive opplysninger). Et eksempel på grunnlag er samtykke.


Laste ned ppt "Oppgave 2. Oppgave 2 a) De sentrale paragrafene her er §§ 2 og 31 i personopplysningsloven (herretter forkortet til p.o. loven) og § 7-16 i forskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google