Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-post l Raskt l Oversiktlig? l Uformelt l Kan nå mange l Raskt l Uformelt l Upersonlig l Informasjons- oversvømmelse l Søppelmail l Overvåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-post l Raskt l Oversiktlig? l Uformelt l Kan nå mange l Raskt l Uformelt l Upersonlig l Informasjons- oversvømmelse l Søppelmail l Overvåking."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 E-post l Raskt l Oversiktlig? l Uformelt l Kan nå mange l Raskt l Uformelt l Upersonlig l Informasjons- oversvømmelse l Søppelmail l Overvåking

3 Emoticons

4

5

6 E-post og personvern l Virksomheten må ha klare retningslinjer for bruk av datasystemet l Arbeidsgiver kan bestemme at de ansatte ikke kan bruke bedriftens e-post privat l Arbeidsgiver kan ikke lese ansattes e-post l Arbeidsgiver kan slette private meldinger

7 Personopplysningsloven l Vedtatt mars 2000, gjeldende fra 01.01.01 l Erstatter Personregisterloven fra 1978 l Formålet:” beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket.”

8 Konsesjonsplikt l Konsesjonsplikten er erstattet av meldeplikt. l Behandling av sensitive opplysninger er konsesjonspliktig. l Ikke-sensitive opplysninger kan gjøres konsesjonspliktig, under visse betingelser. l Telesektoren, forsikringsbransjen og banker og finansinstitusjoner er konsesjonspliktige

9 l Samtykke - det er ikke lov å behandle persondata uten aktivt samtykke. l Informasjonsplikt - registereier skal informere registrerte. l Innsynsrett - for registrerte. l Sletting og retting - av feilaktig eller belastende informasjon. l Erstatning - etter skade pga feilaktig informasjon

10 Sensitive personopplysninger kan ikke behandles uten at: l Den registrerte har gitt aktivt samtykke l Det lovbestemt l Medisinske, historiske, statistiske eller vitenskapelige årsaker l Viktige samfunnsinteresser bestemt av Datatilsynet

11 Sensitive opplysninger l Rasemessige eller etnisk bakgrunn,eller politisk,filosofisk eller religiøs oppfatning l at en person har vært mistenkt,siktet,tiltalt eller dømt for en straffbar handling l helseforhold l seksuelle forhold l medlemskap i fagforeninger

12 Informasjonsplikt (§ 19-22) l Den behandlingsansvarlige har plikt til å gi den registrerte melding om: l navn og adresse på registeret l formålet med behandlingen l evt. hvor opplysningene er hentet fra

13 Statlige organer l Datatilsynet -fører fortegnelse over alle behandlinger som er meldt eller som har konsesjon -behandler konsesjoner og vurderer pålegg -informasjon og rådgivning l Personvernnemnda -avgjør klager over datatilsynets avgjørelser

14 (Hverdags) eksempler: -Sentralt samtaleregister i Telenor. -Kjøperabatt-kort, ”elektroniske spor" - Salg av person/medlemsregistre. -Drosjer (og fanger) har GPS eller lignende. - Påslått mobiltelefon gir nøyaktige ”spor”. -Spionsatelitter - <10 cm oppløsning. -Telefonavlytting – dels automatisert. -Helsedata (DNA-profil) til forsikringsselskapet? -Videokameraer overalt. -Kombinering av registre.

15 De kjenner deg bedre enn du tror! lHlHver gang du går ut på nettet legger du spor etter deg. Brukerprofiler kan lages. lHlHver gang du går ut på nettet blir du registrert uten å vite av hvem. lHlHver gang du sender e-post kan innholdet fanges opp av din e-post-leverandør og andre aktører.


Laste ned ppt "E-post l Raskt l Oversiktlig? l Uformelt l Kan nå mange l Raskt l Uformelt l Upersonlig l Informasjons- oversvømmelse l Søppelmail l Overvåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google