Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal personopplysninger registreres? Hvilke rettigheter har du som ansatt? Kan arbeidsgiver registrere alt mulig av opplysninger uten å gjøre noe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal personopplysninger registreres? Hvilke rettigheter har du som ansatt? Kan arbeidsgiver registrere alt mulig av opplysninger uten å gjøre noe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal personopplysninger registreres? Hvilke rettigheter har du som ansatt? Kan arbeidsgiver registrere alt mulig av opplysninger uten å gjøre noe ulovlig?

2 a) Er det ønskede registeret konsesjonspliktig, meldepliktig eller unntatt fra konsesjon. Hvis det dreier seg om ikke-sensitive personopplysninger, så er det iflg. Personopplysningsloven §31 1.ledd unntatt meldeplikten. Dvs. personopplysninger om nåværende eller tidligere ansatte, personale, representanter, innleid arbeidskraft samt søkere til en stilling.

3 Unntak finnes også i konsesjonsplikten, under forutsetning av : a) den registrerte har samtykket i behandlingen eller behandlingen er fastsatt i lov. b) opplysningene er knyttet til arbeidsforholdet. c) personopplysningene behandles som ledd i personaladministrasjonen. Hvis det dreier som om sensitive personopplysninger, så er det iflg. Personopplysningsloven §33 1.ledd unntatt konsesjonsplikten, men underlagt meldepliktens §31 1.ledd.

4 Meldeplikt etter andre ledd gjelder likevel ikke behandling av a) opplysninger om medlemskap i fagforeninger som nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav e. b) nødvendige fraværsopplysninger og opplysninger som er registreringspliktige i henhold til lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 20. c) opplysninger som er nødvendige for å tilrettelegge arbeidssituasjonen på grunn av helseforhold. Endret ved forskrift 23 desember 2003 nr. 1798 (i kraft 1 jan 2004). Referanse : http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1265.html#7-16

5 . Opplysninger som Klesstørrelse, stilling, lønn, bilde, sivilstand og barn bør være frivillig å levere inn, da dette ikke er noe som har med de reelle arbeidsforhold å gjøre. b) Hvilke av opplysningene bør det være frivillig å levere Innhenting og kontroll av de registrertes samtykke, jf. personopplysningsloven §§ 8, 9 og 11. Bruk av fødselsnummer kan bare nyttes ved saklig behov, og ved at identifisering er nødvendig.

6 Hvordan den registrerte samtykker Det skal foreligge en informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar personopplysningen som er behandlet.

7 Oppg. 2 d-e 1 NavnKontaktinformasjon 3 AdresseKontaktinformasjon 3 TelefonnrKontaktinformasjon 3 StillingFor firmapresentasjoner 2 LønnI forbindelse med lønnsberegning 2 FagforeningstilknytningI forbindelse med lønnsberegning 2 FødselsdatoFor å markere fødselsdager 2 KlesstørrelseVed innkjøp av T-skjorter osv. 3 UtdanningHva kan den ansatte brukes til 3 KompetanserHva kan den ansatte brukes til 2 BildeFor firmapresentasjoner 2 SivilstandFor invitasjon til firmafester 2 Barn For å gi julegaver fra firmaet og tilbud om sommerjobb 1 – Informert 2 – Frivillig 3 – Uttrykkelig Personalsjefens plikter er å ivareta de ansattes interesser i henhold til Personopplysningsloven!


Laste ned ppt "Hvordan skal personopplysninger registreres? Hvilke rettigheter har du som ansatt? Kan arbeidsgiver registrere alt mulig av opplysninger uten å gjøre noe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google