Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering
Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

2 Hvorfor Hverdagsrehabilitering?
Demografisk utvikling - samhandlingsreformen Vedtaksvekst – økonomiske utfordringer Erkjennelse av at endringer MÅ til – mer forebygging og rehabilitering i omsorgen! Fredericiamodellen – positive resultat Engasjement og vilje

3 Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011
Omsorgskrisen skapes ikke av ”eldrebølgen” Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag

4 Besteforeldre før

5 Besteforeldre nå

6 Hverdagsrehabilitering:
Innsats som ytes i innbyggerens eget hjem eller nærmiljø. * Hensikt: å utvikle, gjenvinne, behold eller forebygge reduksjon i funksjonsnivå. Tidsavgrenset Målrettet – brukers mål Systematisk – trening til mestring av hverdagsaktiviteter i egne omgivelser Tett Tverrfaglig samarbeid Grundig kartlegging Evaluering justering

7 Organisering: prosjekt
Skilt ut i egen BASE (Fredericia) Arbeidstid – dagtid, 5 dager i uka I de 3 største hjemmetjeneste sonene Egne vedtak – prosedyre for tildeling Base, for å unngå «Å bli spist opp» av ordinær hjemmetjeneste. Arbeider ikke turnus pga trening fungerer best på dagtid – (billigere)

8 Personalsammensetting:
Tverrfagligteam «Motoren» i Hverdagsrehabilitering: Ergoterapeut 1 årsverk fordelt på 2 Fysioterapeut 1 årsverk fordelt på 2 Sykepleier 1 årsverk Hjemmetrenere: Fagarbeidere – 4 årsverk

9 Hjemmetrenere: Ansatte(fagarbeidere) i hjemmetjenesten, som arbeider med Hverdagsrehabilitering/opptrening istedenfor kompenserende pleie. ”Arbeide med hendene på ryggen” ”Hjelp til selvhjelp

10 Inklusjonskriterier:
Primært innbyggere som søker hjelp for første gang, samt brukere som søker om mer hjelp Bor hjemme Har rehabiliteringspotensial Motivert

11 Magny 83 år:» Fra 12 timer i uka til 30 min i måneden
Første målperson. Trengte hjelp til å komme ut av pasientrollen.

12 «Jeg har fått livet mitt tilbake»
Daglig spasertur Naboene: «Har ikke sett ho ute på flere år» Gjenopptatt kontakten med gamle venninner Ordner søppel, klesvask og medisiner selv «Dusjer når det passer meg» Ny motivasjon

13 Hverdagsrehabilitering - resultater etter 1 år
Oppstart (pilotprosjekt) 30. mai 2012 20 personer har avsluttet rehabilitering per 30. mai 2013 Gjennomsnittsalderen er 81 år Yngste 44 år – eldste 97 år Altså noen yngre brukere, men de fleste er «eldre pensjonister»

14 Hverdagsrehabilitering - resultater etter 1 år
Før hverdagsrehabilitering til sammen 89,5 vt/uke Etter hverdagsrehabilitering til sammen 22,3 vt/uke Samlet reduksjon på 67,2 vt/uke Dette utgjør 3,4 vt/uke i gjennomsnitt Dersom ikke tilbakefall det første året, har kommunen spart 1,5 mill kr i reduserte vedtakstimer inkl. indirekte tid. Dette utgjør i gjennomsnitt per bruker

15

16

17 Hverdagsrehabilitering i 2013 – satsingsområde!
Fra Prosjekt: «Videreføring av Hverdagsrehabilitering» i de 3 største hjemmetjenestesonene. Mål: ny arbeidsmodell for hjemmetjenester, som medfører redusert behov for bistand på sikt. Hverdagsrehabilitering er et etablert tilbud til hjemmeboende med rehabiliteringspotensial

18 Et eksempel: Ergoterapeut Liv og målperson Liv

19 Mere informasjon: www.bodo.kommune.no
Helse og omsorgsavdelingen/Hverdagsrehabilitering Takk for meg 


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google