Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals
Introduksjonsloven Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals

2

3 (Inga Marthe Thorkildsen)
Forord til Introduksjonsloven: (…) Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter for raskt å komme ut i jobb. Arbeid er nøkkelen til deltakelse i samfunnet. (…) (Inga Marthe Thorkildsen)

4

5 Forskrift til Introduksjonsloven:
Lærernes arbeidstid: § 4.2(…) Hvis kommunenes tilbud om norskopplæring følger skoleåret, må kommunen i skoleferien tilby deltakerne andre aktiviteter, som for eksempel sommerjobb, spesielt tilrettelagt arbeid eller annen form for opplæring.

6 §4 Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsloven: §4 Introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogram tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, Forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og på full tid.

7 Forskrift til Introduksjonsloven:
Det å etablere seg i egen bolig, anskaffe innbo, sende flyttemelding, opprette strøm- og telefonabonnement, få fastlege, søke barnehageplass osv. kan inngå i programmet. (forskrift)

8 r) Undervisning etter introduksjonsloven:
Hovedtariffavtalen: r) Undervisning etter introduksjonsloven: Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning av årsverket enn det som følger av sentral avtale om arbeidstid i SFS De sentrale parter vil ta særlig hensyn til dette ved eventuell sentral behandling av lokale uenigheter om lokale arbeidstidsavtaler.

9

10 Lærernes behov for kontaktlærertillegg:
Introduksjonsloven: Lærernes behov for kontaktlærertillegg: §6: Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. (…) §19: Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

11 Forskrift til Introduksjonsloven:
§19 (…) Det er viktig at det blir gjennomført jevnlige samtaler med deltakeren om hvor vedkommende står i forhold til den individuelle planen. (…) I læreplanen er det beskrevet hvordan en gjennom inntakssamtale og eventuelle tester kan plassere deltakeren på det opplæringssporet som passer for den enkelte. (…)

12 Bestemmelser om tidsressurser b. Kontaktlærertjeneste for elevene
SFS 2213: Bestemmelser om tidsressurser b. Kontaktlærertjeneste for elevene Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38 årsrammetimer.

13 SFS 2213: f. Voksenopplæring Der det er opprettet lokale funksjoner for kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver i voksenopplæringen, gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i.

14 Godtgjøring for kontaktlærertjeneste er minimum kr. 10 000 pr. år.
SFS 2213: Diverse bestemmelser Godtgjøring for kontaktlærertjeneste er minimum kr pr. år.

15

16 Forskrift til Introduksjonsloven:
§19.3 Bestemmelsens tredje ledd fastsetter krav til kompetanse for den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap. Hovedregelen er at læreren må ha godkjent lærerutdanning.

17 Forskrift til Introduksjonsloven:
Den som skal undervise etter Læreplan i norsk og samfunns-kunnskap, bør i tillegg ha norsk som andrespråk. Den som skal drive alfabetiseringsundervisning, bør også ha kompetanse i grunn-leggende lese- og skriveopplæring

18 Forskrift til Introduksjonsloven:
Den som skal undervise i samfunnskunnskap, bør som hovedregel ha lærerutdanning.

19 Opplæringsloven: §10-1. Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og den vidaregåande skolen, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.


Laste ned ppt "Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google