Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering
Hva menes med risiko? Praktiske metoder for risikokartlegging Følsomhetsanalyse Scenarioanalyse Simulering Bruk av Excel i risikoanalyse

2 Risiko i investeringsanalyse
Prosjektets egenrisiko Risiko knyttet til et prosjekt isolert Bedriftsrisiko Hvordan et prosjekt påvirker risikoen til bedriftens kontantstrøm samlet Markedsrisiko Risiko for en investor med en veldiversifisert portefølje

3 Think – prosjekt i fare?

4 Norsk Hydro - sensitivitet

5 Hvordan vurdere en investering?
Innenfor finansieringsteorien brukes to mål for å beskrive sentrale forhold ved en investering: Forventet avkastning Avkastningens variabilitet, målt ved standardavviket En kontantstrøm er i praksis ofte en forventet størrelse rundt en eller annen sannsynlighets-fordeling Vi kommer tilbake til dette i kapittel 12 og 13 – nå skal vi kun ta en forenklet drøfting

6 Risiko i investeringsanalyse

7 Risikoanalyse i praksis
Følsomhetsanalyse Hvor mye kan en kalkylefaktor endres i negativ retning før prosjektet blir ulønnsomt Scenarioanalyse Endre flere kalkylefaktorer samtidig Simulering Endre kalkylefaktorer i tråd med en sannsynlighetsfordeling

8 Eksempel - Sensitivitetsanalyse

9 Kontantstrøm og nåverdi

10 Sensitivitetsanalyse Hvor følsom er NPV for endringer i volum og pris ?

11 Nåverdi og salgsmengde

12 Break-even (nullpunkt) analyse
Dekningsbidrag pr. enhet = 700 – 300 = 400 Faste kostnader Betalbare faste kostnader = kr Avskrivninger (lineære) = /8 = Totale faste kostnader = = Break even (regnskapsmessig) er / 400 = enheter

13 Finansiell break even

14 Beregning av nåverdi NPV = ( • 3,8372) = NPV = - CF0 + (M • (P - V) - FK)) • 3,8372 Investeringsutgift -CF0 + ( • ( ) )) • 3,8372 = 0 CF0 = Salgsmengde (M • ( ) )) • 3,8372 = 0 M =

15 Kritisk verdi

16 Stjernediagram

17 Enklere – beregn årlig overskuddsannuitet
Årlig overskuddsannuitet = NPV • A-1n,i = • 0,2606 =

18 Scenarioanalyse

19 Nåverdi – sannsynlig verdi

20 Scenariosammendrag

21 Simulering - eksempel

22 Sensitivitet - Simulering

23 Simulering med Excel

24 Hvordan ta hensyn til risiko? - risikotillegg i avkastningskravet


Laste ned ppt "Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google