Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 19 Multinational Capital Budgeting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 19 Multinational Capital Budgeting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 19 Multinational Capital Budgeting

2 18-2 Multinasjonal investeringsanalyse Som ved “tradisjonell” investeringsanalyse, er målet å komme fram til en kontantstrøm i forbindelse med et tenkt prosjekt – Hva er investeringsutgiften? – Finn kontantstrømmen, inkludert restverdier fra anleggsmidler – Hvilket avkastningskrav skal brukes? – Beregn nåverdi eller internrente

3 Morbedrift eller datterbedrift? Bør investeringsanalysen for et internasjonalt prosjekt ta utgangspunkt i morbedriften (som kanskje finansierer prosjektet) eller datterbedriften? Kontantstrøm etter skatt kan bli svært ulik, som kan gjøre at konklusjonen om et prosjekt bør gjennomføres eller ikke blir forskjellig 18-3

4 18-4 Morbedrift eller datterbedrift? Dette kan oppstå på grunn av: – Skatteforskjeller Hva er skatten på overførte midler? – Regueringer i forhold til overføringer – Valutakurser

5 Kontantstrøm fra mor til datter Conversion of Funds to Parent’s Currency Parent Cash Flows to Parent Corporate Taxes Paid to Host Government Retained Earnings by Subsidiary After-Tax Cash Flows Remitted by Subsidiary Withholding Tax Paid to Host Government Cash Flows Remitted by SubsidiaryAfter-Tax Cash Flows to Subsidiary Cash Flows Generated by Subsidiary 18-5

6 Input i internasjonal investeringsanalyse Vi trenger normalt følgende: 1. Investeringsutgiften 2. Etterspørsel over levetiden 3. Produktpris over levetiden 4. Variable kostnader over levetiden 5. Faste kostnader over levetiden 6. Prosjektets levetid 7. Restverdi anleggsmidler 8. Begrensninger på overføringer av midler 9. Skatter 10. Valutakurser 18-6

7 18-7 Beregning av nåverdi NPV=– investeringsutgift n +   kontantstrøm i periode t t =1 (1 + k ) t + restverdi anlegg (1 + k ) n k = avkastningskrav n = levetid Hvis NPV > 0, er prosjektet lønnsomt

8 18-8 Internasjonal investeringsanalyse Eksempel: Spartan, Inc. vurderer om man skal etablere en produksjonsbedrift i Singapore som skal produsere og selge tennis racketer lokalt Eksemplet er hentet fra 2. utgave av læreboka og er litt enklere enn eksemplet I 3. utgave, men det dekker våre behov

9 18-9 Spartan prosjektet

10 18-10 Spartan prosjektet

11 Hva må vi ta spesielt hensyn til?  Ustabile valutakurser Det er ikke mulig med sikkerhet å si hva valutakurser fremover blir, så vi kan lage flere scenarier for fremtidig valutakurs. 18-11

12 18-12 Valutascenarier

13 18-13 Sensitivitet til prosjektets NPV ved ulike valutakurser


Laste ned ppt "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 19 Multinational Capital Budgeting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google