Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC
Forholdet mellom ”Free cash flow” og ”Profits” for bedrifter med gjeld Begrepet ”veid kapitalkostnad” - WACC Beregning av ”veid kapitalkostnad” Beregning av NPV ved hjelp av ”veid kapitalkostnad” Begrepet ”Justert nåverdi” = APV Valget mellom ulike nåverditeknikker Modul 4

2 Kapitalkostnaden - WACC
Kapitalkostnaden (WACC) er bedriftens kostnad ved å bruke midler som långivere og aksjonærer stiller til veie. Kapitalkostnaden er et grensekostnads-begrep, hva det koster å hente inn kr 1 i økt kapital. Modul 4

3 ”Free cash flow” vs. ”Profits” for bedrifter med gjeld
”Profits” , års(periode)resultatet er en regnskapsmessig størrelse Regnskapsmessig resultat avhenger bl a av avskrivninger og av lånekostnader hvis bedriften finansieres med gjeld Finansieringsstruktur (gjeld og egenkapital) får betydning for både regnskapsmessig resultat og kontantstrøm Skatten kan få konsekvenser for kontant-strømmen Modul 4

4 Gjennomgangseksempel
Prosjekt med investeringsutgift på 10 mill øker bedriftens verdi med 13,5 mill, dvs. NPV = 3,5 mill. Cheetah: Hele investeringen finansieres med egenkapital Lynx: Investeringen finansieres med 5,4 mill i gjeld og 4,6 mill i egenkapital Lynx investering er mer risikoutsatt enn Cheetah (ny bil med usikker etterspørsel) Modul 4

5 Lynx – kontantstrøm lån
Modul 4

6 Resultatregnskap – Lynx Table 4.1
Modul 4

7 Kontantstrøm – Lynx Table 4.2
Meget sentralt: Rentenes skatteeffekt (ITS) er tatt med i kontantstrømmen. Kontantstrømmen er derfor høyere enn den var for Cheetah, som er 100 % EK finansiert Modul 4

8 Fri kontantstrøm – Cheetah og Lynx Table: 4.3
I år 1 betalte Lynx i rente. Dette reduserer skatten med • 0,5 = , som tilsvarer forskjellen i kontantstrøm. Samme tolkning for år 2 og 3 Modul 4

9 Cheetah og Lynx – skatter Table 4.4
Forskjellen i skatt skyldes igjen ”Interest Tax Shield” - ITS Modul 4

10 Lynx – kontantstrøm lån/EK Table 4.5
Modul 4

11 Total kontantstrøm - Lynx
Ofte mest hensiktsmessig å bruke total kontantstrøm, det vil si ikke splitte opp i del til EK og del til gjeld: Det sentrale spørsmålet blir nå: Hvilket avkastningskrav skal nå brukes for å diskontere kontantstrømmen og finne NPV (som vi vet er 3,5 mill) ? Modul 4

12 Lynx - kapitalkostnad Vi har oppgitt følgende
Gjeldsrente = 8 % og egenkapitalkost =14 % Markedsverdi av gjeld og egenkapital Markedsverdi gjeld: Markedsverdi egenkapital: Markedsverdi prosjekt: Gjeldsandel = 5 400/ = 40 % Egenkapitalandel = 8 100/ = 60 % Kapitalkostnad = (8 % • 0, % • 0,6) = 11,6 % Modul 4

13 Totalavkastningskrav - Lynx
Pass på: Vi bruker ”full” gjeldsrente fordi skatte-effekten av rentene (ITS) allerede er tatt hensyn til, og at vektingen er basert på markedsverdi Modul 4

14 Prosjektverdi - Lynx Modul 4

15 NPV og veid kapitalkostnad
Mer vanlig å beregne NPV basert på WACC NPV beregnes med utgangspunkt i de frie kontantstrømmer WACC brukes ved neddiskonteringen WACC = kapital(andels)veide finansieringskostnad Modul 4

16 Kontantstrøm fra Lynx Table 4.6
Modul 4

17 Lynx – fri kontantstrøm Table 4.7
Inn med teskje – forskjellen i kontantstrøm er rentenes skatteffekt - ITS Modul 4

18 WACC – Weighted Average Cost of Capital
Trinn 1: Finn andelen til hver finansieringskilde (gjeld og EK) basert på markedsverdier Trinn 2: Finn (marginal)kostnaden for hver kapitalkilde Trinn 3: Beregn WACC Modul 4

19 Gjeldsrente Gjeldsrenten skal være etter skatt (after-tax interest cost) Bruk (marginal) skattesats for å finne gjeldsrente etter skatt Gjeldsrente etter skatt: Gjeldsrente før skatt • (1 - skattesats) Lynx: 8 % • (1 – 0,5) = 4 % Modul 4

20 WACC - Lynx Merk: Gjeldsrente etter skatt = 4 %. Avkastningskrav før 11,6 %, forskjell tilsvarer skatteffekt renter • gjeldsandel, dvs 4 % • 0,4 = 1,6 % Modul 4

21 Gjeldsgraden er konstant i markedsverdi – ikke nevnt i boka
Modul 4

22 Informasjonsbehov - WACC
For å beregne WACC, må vi kjenne til: Egenkapitalens avkastningskrav Gjeldskostnad Finansieringsstruktur i markedsverdier Modeller for beregning av egenkapital-kostnad tas opp i modul 7 Modul 4

23 ”Justert nåverdi” - APV
Sammenligning NPV – APV: For å bruke NPV metoden må vi kjenne til finansieringsstruktur (andel gjeld og egenkapital) For å beregne APV trenger vi kun faktisk gjeld og rentebetalinger Beregning av APV Finn nåverdi av fri kontantstrøm (FCF*) Legg til nåverdi av skatteffekt renter Modul 4

24 Justert nåverdi - Lynx Avkastningskrav for 100 EK finansiert selskap: 11,69 %, gjeldsrente 8 % Modul 4

25 Valg mellom ulike nåverditeknikker
NPV og APV gir samme resultat ved riktig anvendelse De to teknikkene krever forskjellig informasjon WACC-NPV krever ikke kjennskap til eksakte beløp som skal lånefinansieres WACC krever kunnskap om finansiell policy dvs hvilke kapitalandeler som skal opprettholdes Modul 4

26 Review Questions Modul 4

27 Review Question – 4.5 Modul 4


Laste ned ppt "Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google