Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak, iverksette tiltak der det er særlige behov. miljøtiltak helseopplysning vaksinering

2 Forskrift for helsetjenesten i skoler
§1 Gjelder forebyggende helsearbeid for barn og unge §2 Skoler skal ha helsetjeneste. Skole -helsetjeneste skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte

3 Oppgaver i skolehelse tjenesten
Systematiske helseundersøkelser helseopplysning Åpne og avtalte konsultasjoner: -individuell rådgivning og grupper Vaksinasjoner Tverrfaglige samarbeid ( lærere, ppt-tjenesten) miljøundersøkelser undervisningsoppgaver

4 Helseundersøkelse ved skolestart
Medisinsk us. (screening) sanseundersøkelse bli kjent- sosiale forhold,familie forhold trivsel, funksjonsevne, utvikling språk adferd konsentrasjonsevne

5 Psykomotorisk undersøkelse
Grov og finmotorikk Sansemotorisk utvikling, sanseintegrasjon- en omfattende prosess som krever et utviklet centralnervesystem Grov: hoppe, hinke, klatre,løpe. Fin (skrive, tegne, sette sammen, pusle koordinering av øye-hånd Sanser; Høre se, lukte, smake, føle (hud). Sanseintegrasjon- koordinerer kinestetisk sans (legemsbevissthet)”bevegelsesfølelse” Kalles også dybdesentibilitet, sanseceller i selve muskelen(lemmenes stilling og muskelspenninger, styrkegrad)Skal koordineres med de andre sansene labyrintsans (balanseevne)

6 Grupperettede tiltak Ernæring, selvbilde anorexi pubertetsutvikling
mobbing, rasisme røyking narkotika, alkohol sex og samliv skape bevisstgjøring og refleksjon angående holdninger og kunnskaper

7 Adferdsmessige vansker
lett å avlede ukonsentrert hyperaktiv anspent nervøse usikre stille ulykkelige En del lidelser som skyldes biologiske/genetiske forhold, autisme, hyperaktivitet (adhd) og depresive lidelser, utviklingsforstyrrelser. Dermed ikke sikkert at alle adferdsmessige vansker skyldes ytre forhold (miljø)og kan forebygges. Lærevansker. Funn i disset emner er grunn for senere målrettede undersøkelse viktig med samarbeid skole, helsetjeneste tverrfaglig oppfølgning ut fra var

8 belastningslidelser muskler, skjelettlidelser.
Utgjør 50% av sykedager hos voksne, 35% av alt fravær, flere kvinner enn menn Stimulere barn til allsidig aktivitet, Handlingsplan ”Barn i bevegelse” Omgivelser som stimulerer til lek helsestasjonen: motorisk utvikling samarbeid med fysioterapeut o skolebarn som har forsinket sansemotorissk utvikling aktiviteter i skolen som er tilpasset barns naturlige behov for aktivitet.

9 Ulykker er en av de største helsetrusler for barn og unge
Tar mange liv: trafikk, drukning, kvelning, fall, forbrenning fører til varig helseskader barn får med. behandling hvert år

10 Personlige egenskaper som beskytter
Temperament som frambringer positiv respons Familiære faktorer Støttefaktorer i miljøet

11 Utfordringer i ernæring
Overvekt/diabetes spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi Matvareallergi/intoleranse mangelsykdommer hos innvandrere (40% av alle tapte leveår før 70 års alder tilskrives hjerte-kar sykdommer) 1)Årsaker er feilkomponering av mat!!! 2) Anoreksi er primært ikke et ernæringsspørsmål, men hører mer til under psykososiale problemer 3) utslett, cøliaki. Mange som har det. 4) Jern og d-vit mangel

12 Tobakk Viktigste enkeltårsak til dårlig helse og tidlig død som det er mulig å forebygge. (fosterdød, tidlig spebarnsdød, dødfødsler, nedsatt fertilitet, spontanaborter) passiv røyking , økt risiko for astma allergiproblemer potensproblemer p.g.a. tette blodårer (23% av alle tapte leveår før 70 år dør av en kreftsykdom)

13 Seksualitet og samliv uønskede konsekvenser
Uønsket svangerskap og abort 16.1 per 1000 (15-19 år) 23.5 per 1000 (20-24 år ) Seksuelt overfør -bare sykdommer Seksuelle overgrep og incest prostitusjon Det er en ønskelig at den seksuelle debut skjer på frivillig, overveid grunnlag, hvor kunnskap om å forebygge svangerskap er med. Kunnskap viktig for en ikke for tidlig debut.

14 Astma, allergi og inneklimasykdommer
Symp: Slimhinneirritasjon i øyne, nese og hals, + tretthet, hodepine, utslett og kløe Årsak: forurenset luft, (bl.a. røyking) høy romtemp. moderne bygningsmaterialer, tette hus, husstøv, midd, formalaldehyd


Laste ned ppt "Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google