Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars-Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør Husbanken Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars-Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør Husbanken Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars-Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør Husbanken Bærum 06.12.2012
Bo- Oppfølging Lars-Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør Husbanken Bærum

2 Boligsosialt arbeid: bo-oppfølging
Å bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og opprettholde en bolig og en god boligsituasjon

3 Hva skal til for å skaffe bolig?
Forutsetter en KOMPETANSE vi ofte tar for gitt Mestring av boligmarkedet Evt. mestring av kredittmarkedet

4 Hva skal til for å bo? Administrere egen bolig og eget liv
Sosiale koder og regler for samvær Grunnleggende vedlikehold Forutsetter MOTIVASJON vi vanligvis tar for gitt For nødvendige prioriteringer For systematikk, orden For grunnleggende hygiene M.M.

5 KOMPLEKSE INDIVIDUELLE PROBLEMER

6 Boligsituasjonen for rusmisbrukere som komplekst problem
Problemets årsak…: Bolig Rus Psykiatri Fattigdom Nettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer

7 Boligsituasjonen for rusmisbrukere som komplekst problem
Problemets årsaker…: Bolig Rus Psykiatri Fattigdom Nettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer

8 Boligsituasjonen for rusmisbrukere som «wicked» problem1
Problemets årsaker…: Feilernæring Somatisk helse Lærevansker Bolig Rus Psykiatri Fattigdom Nettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer Oppvekstvilkår Vold/mishandling Skilsmisse Utskriving fosterhjem Utkastelse Gjeld Kriminalitet Antisosial atferd Løslatelse Arbeidsløshet

9 Bo-oppfølging forutsetter dermed et bredt spekter av tjenestekompetanse
Sosialt arbeid Jus Økonomisk rådgivning Psykiatri/vernepleie Somatisk helsearbeid Boligkompetanse Kriminalomsorg Kulturkunnskap Kunnskap om- og oversikt over rettigheter Osv… Hvem kan alt dette?

10

11

12 Tverrfaglighet og samarbeid
Dilemma Spesialisering vs. Tverrfaglighet og samarbeid

13 Kan man lære å bo uten en bolig?
Kjedemodellen Trappemodellen Normaliseringsmodellen Housing first

14 «Housing first» Først bolig, ikke først kvalifisere til bolig
Fullverdig bolig uten særbetingelser: Skille bolig og tjenester Valgfrihet Skadereduksjon og stabilisering Varig bolig, ingen planlagt tidsavgrensning på bolig eller tjenester Tilbud om omfattende tjenester av tverrfaglig sammensatte team (f.eks. ACT-team, FACT-team, ICM-team) Trygghet for utleier

15 Hvorfor boligen først? Maslows behovspyramide Selvrealisering
respekt og anseelse Sosiale behov og tilhørighet Trygghet, sikkerhet og beskyttelse Fysiologiske behov

16 lønnsomhetsanalyser Analyser av individuell velferd og hva den enkelte bostedsløse koster samfunnet før, under og etter bosetting Studier av kostnader og individuell velferd Før-etter Innenfor-utenfor (sammenlikning med «kontrollgruppe»)

17 Betydelig samfunnsøkonomisk gevinst
Reduserte utgifter til: Hospitsopphold Akuttjenester og sykehusopphold i psykiatri og somatisk helsevesen Rustjenester og avrusning Andre institusjonsopphold Juridisk bistand, rettsvesen, fengsel, politiarbeid

18 Betydelig Individuell velferdsgevinst
Høy bostabilitet: % bor fortsatt etter to år Redusert rusbruk: 25 % moderat til betydelig reduksjon Redusert opplevd psyk symptomer: 50% moderat til betydelig redusert Motivasjon til rehabilitering oppstår «innenfra» Selvrealisering respekt og anseelse Sosiale behov og tilhørighet Trygghet, sikkerhet og beskyttelse Fysiologiske behov

19 Behov for videreutvikling av boligsosialt arbeid
Desentralisert statlig boligpolitikk, ulike kommunale strategier og løsninger Gir forskjellige og vanskelig sammenliknbare løsninger Vet ikke etter ti år hva som fungerer og hva som ikke fungerer Housing first: Definert metode som kan bidra til å til løsning av utfordringer i vårt boligsosiale arbeid: Manglende tverrfaglig/tverretatlig samarbeid Manglende fokus på hvordan boligen og hjemmet påvirker individets velferd Manglende målsettinger i arbeidet med de mest vanskeligstilte Integrering av vanskeligstilte, ikke bare nye landsmenn

20 samhandlingsreformen

21


Laste ned ppt "Lars-Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør Husbanken Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google