Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av elektronisk samhandling – hvordan få det til ? Svein Erik Wilthil, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av elektronisk samhandling – hvordan få det til ? Svein Erik Wilthil, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av elektronisk samhandling – hvordan få det til ? Svein Erik Wilthil, KS

2 eKommune 2012 Forutsetninger for elektronisk samhandling Teknisk interoperabilitet Tekniske løsninger for informasjonsutveksling Semantisk interoperabilitet Felles begrepsforståelse Organisatorisk interoperabilitet Samarbeidsprosesser og rutiner

3 eKommune 2012 Rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet  Forankret i Nasjonal helseplan, Omsorgsmeldingen og konsultasjonsordningen mellom Regjeringen og KS.  Partene skal bl.a. -medvirke til at alle kommuner og helseforetak inngår avtale om samhandling -utarbeide veileder som kan understøtte inngåelse av lokale samarbeidsavtaler

4 eKommune 2012 Samspill 2.0 Innsatsområde 2, Kommunesesatsing: ”I løpet av strategiperioden skal alle kommunene ha kommet i gang med elektronisk samhandling internt, med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater”. ”KS og Nasjonal IKT (Norsk Helse IKT) skal utarbeide forslag til lokale samarbeidsavtaler for elektronisk samhandling mellom kommuner og helseforetak”.

5 eKommune 2012 KS´ strategi- og handlingsplan for IKT i helse og omsorg 2008-2012 Kapitel om helse- og omsorgstjenesten: ”I løpet av 2010 skal kommunene ha etablert samarbeidsavtaler med lokale og regionale helseforetak som inkluderer elektronisk samhandling” ”KS vil i samarbeid med Nasjonal IKT (Norsk Helse IKT) utvikle en modell for samarbeid om elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner”.

6 eKommune 2012 NIKT´s utredning om elektronisk samhandling med kommunene Tiltak 19: ”Utvikling av en modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten”

7 eKommune 2012 Utvikling av samarbeidsmodell (Arbeidsgruppe KS/NIKT)

8 eKommune 2012 Behovet for elektronisk samhandling Henvisningsmelding Innskrivningsmelding Utskrivningsmelding Dialogmelding Epikrise Videokonferanse Røntgenbilder Laboratorietjenester Medisinering Fokus på fag med IKT som støtte !

9 eKommune 2012 Samarbeidsnivåer KS reg./RHF Kommuner/HF KS/NIKT Sentralt Regionalt Lokalt

10 eKommune 2012 Samarbeidsoppgaver  Sentralt mellom KS og Nasjonal IKT Strategier for samordnet utvikling og bruk av samhandlingsløsninger Prioritering av samhandlingstiltak og planer for implementering av standarder Felles elementer i IKT-arkitektur Forholdet til leverandørene Oppfølging og videreutvikling av samarbeidsmodeller og -avtaler

11 eKommune 2012  Regionalt mellom RHF og KS reg. Oppfølging av nasjonale strategier og avtaler Initiering av lokale samarbeidsavtaler Planlegging av tiltak for implementering av standarder og felles løsninger Planlegging av kompetanseutviklingstiltak Tiltak for å støtte lokalt samarbeid mellom helseforetak og kommuner Avklare behov for tiltak på sentralt nivå

12 eKommune 2012  Lokalt mellom helseforetak og kommuner Utforming og inngåelse av lokale samarbeidsavtaler Planlegging og gjennomføring av praktiske samhandlingstiltak Avklaring av mulige konflikter Avklare behov for regionale og nasjonale tiltak

13 eKommune 2012 Samarbeidsorganer  Samarbeidsutvalg mellom KS og Nasjonal IKT  Samarbeidsutvalg mellom RHF og KS regionalt - Etablerte samarbeidsutvalg + IKT-ledelse ? -Helsefaglig ressursgruppe ? -Evt. underutvalg for e-samhandling ?  Regional e-samhandlingskonferanse - Tilknytning til årlig generell samhandlingskonferanse ? - Politisk og adm. ledelse + IKT-ledere ++ -Gjennomføres i regi av regionalt samarbeidsutvalg/helsefaglig ressursgruppe

14 eKommune 2012 Samarbeidsavtaler  Formål er å etablere arenaer og prosesser som sikrer framdrift i elektronisk samhandling, basert på likeverdighet og respekt for partenes roller, verdier og kompetanse.  Alternativer:  Inkluderes i generell samarbeidsavtale mellom RHF/HF og kommunene  Utformes som tilleggsavtale til den generelle samarbeidsavtalen  Samarbeidsavtalen bør inngås mellom rådmann og foretaksdirektør

15 eKommune 2012 Kriterier for godt samarbeid  Tett dialog og regelmessige møter  Kontinuerlig drøfting av muligheter for implementering av elektronisk samhandling  Utgangspunkt i tjenestelige behov og prosesser  Understøtte helhetlige behandlings- og omsorgskjeder  Forankring på ledernivå, fagnivå og IKT  Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom ansatte i helseforetakene og kommunene

16 eKommune 2012 Hjelpemidler for utforming av lokale samarbeidsavtaler  Veileder for inngåelse og videreutvikling av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak (http://www.regjeringen.no/upload/HOD/veileder.pdf)  Eksempler på lokale/regionale samarbeidsavtaler (http://www.ks.no/upload/110756/helsemidtavtale.doc) (http://www.helsedialog.no/samarbeidsavtaler/)


Laste ned ppt "Organisering av elektronisk samhandling – hvordan få det til ? Svein Erik Wilthil, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google