Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Ny strategisk plan for UiO 2010  2020 Noen tanker om prosess og innhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Ny strategisk plan for UiO 2010  2020 Noen tanker om prosess og innhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Ny strategisk plan for UiO 2010  2020 Noen tanker om prosess og innhold

2 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Egenskaper ved en god strategi 1.Klargjør verdibidrag (mission) og posisjonerer virksomheten 2.Tydeliggjør intensjoner og ambisjoner – god balanse realistisk ambisjonsnivå/strekk i målene 3.Retningsgivende for beslutninger, tiltak, prioritering av ressurser, og daglig praksis 4.Virker mobiliserende og energigivende i organisasjonen; er forankret og nyter anerkjennelse internt 5.Bidrar til forutsigbarhet og stabilitet i forhold til omgivelsene

3 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Noen premisser for arbeidet Tidshorisont 2020 legges til grunn for målene (ambisjonsnivå og retning) UiOs valg mht institusjonsprofil (forskningsuniversitet) og ambisjonsnivå (høy internasjonal standard) videreføres (overordnet mål i gjeldende plan) UiOs strategiske hovedutfordringer identifiseres og omtales i planen – gjennomføring av Faglige prioriteringer inngår som en av disse Planen skal bidra til posisjonering av UiO Overordnet og ikke for omfattende plan Det tas utgangspunkt i gjeldende strategi og nøkkeldokumenter

4 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) ”Kvalitet og relevans” (helhetsdokumentet faglig prioritering) Rektoratets reviderte valgplattform Gjeldende strategisk plan (hva er status for gjennomføring?) | Selvevaluering 2001 McKinseys rapport om fremragende forskningsuniversiteter KDs ulike styringsdokumenter (f.eks. tildelingsbrev, forskningsmelding, St.meld 44 Utdanningslinja”) Forskningsrådets strategier Nøkkeldokumenter

5 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Strategiarbeidet – noen utfordringer Utdypet og kvalifisert forståelse av internasjonale trender og drivkrefter som påvirker UiO og nasjonal politikk Holde fokus på forhold hvor UiOs egne valg, handlinger, og prioriteringer kan utgjøre en vesentlig forskjell Etablere nøktern oppfatning av UiOs egen performance og måloppnåelse ift gjeldende strategi Intensjonen – en plan som bidrar til å posisjonere UiO – krever tydeligere og modigere valg og ambisjoner Komprimert prosess: Tilstrekkelig forankring og involvering må oppnås innen en kort tidsramme

6 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) SHU 1SHU 2SHU 3 UiO strategi FAK strategi Overordnet strategi og delstrategier

7 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Alle fakulteter utvikler egen strategisk plan: UiO-strategi gir grunnlag og setter rammer FAK-strategier skal bidra til UiOs langsiktige måloppnåelse og adressere de utpekte strategiske hovedutfordringene FAK-strategier skal bygge på gap-analyser av nåsituasjon og ønsket fremtidssituasjon Stor frihet til egne prioriteringer og virkemidler innenfor rammen av UiO-strategi og gjennomføring av faglige prioriteringer Forholdet mellom UiO- og FAK-strategier

8 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Berører forhold som er vesentlig for UiOs langsiktige måloppnåelse Representerer et betydelig gap mellom nåsituasjon og ønsket eller nødvendig situasjon i fremtiden, eller responderer på interne eller eksterne drivkrefter som påvirker måloppnåelsen betydelig Representerer forhold hvor UiO selv kan gjøre en forskjell gjennom handlinger, valg, og prioriteringer av knappe ressurser. Hva kjennetegner en strategisk hovedutfordring (SHU)?

9 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) World Class UiO? Research Quality Graduate Employability International Outlook Teaching quality Engaged in Society World Class University (based onTHE SQ ranking) UiO-version

10 Felt for signatur (enhet, navn og tittel)

11 Fremragende forskningsuniversiteter (McKinsey) Lederskap, gjennomføring Gjennomgripende kultur for kvalitet Rekruttering og utvikling av vitenskapelige ansatte Ekstern finansiering

12 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Kort om prosessen Forankres i styret 14-15 september 2009 Ferdigbehandles av styret 23 februar 2010 Tar utgangspunkt i eksisterende strategier og nøkkeldokumenter Forankring og involvering ivaretas gjennom konsultasjonsprosess med høringsdokument Fakulteter og museer formelle “høringsinstanser” Dekangruppen sentral i løpende arbeid Involvering av fagforeningene og studentene Alle kan gi innspill til høringsdokumentet

13 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) MilepælAnsvarligDato Mandat Styret14-15/9 Høringsnotat Udir15/10Gjøres åpent tilgjengelig Deadline respons høringsnotat Alle13/11 Presenteres dekangruppen 18/11 Innspill fra dekangruppen Udir23/9 (møtet må flyttes fra 30/9) Oppsummering høringsnotat Udir17/11 Presenteres dekangruppen 18/11 (studentparlamentet, fagforeningene) Oppsummering høringsnotat + dekangruppen Udir24/11 Presenteres styret Vedtak Styret23/2 2010 Tidsplan og milepæler; aktiviteter

14 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Mht målene: Tidshorisont 2020 for målene Overordnet mål (institusjonsprofil og ambisjonsnivå som forskningsuniversitet) videreføres med en reformulering mer som mål og mindre som prosess ”UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard” (Gjøres mer til mål og mindre til prosess) Tydeligere hovedmål for primærområdene (pt del 2) og for innsatsfaktorene (pt del 3 Ressursene) Evt eget hovedmål for UiOs internasjonale samarbeid innen forskning og utdanning Mandat fra styret – forslag (1)

15 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Mandat fra styret – forslag forts (2) Mht strategiske hovedutfordringer Identifikasjon av disse sentralt i prosessen og omtales i planen Gjennomføring av faglige prioriteringer inngår som en av de strategiske hovedutfordringene Det tas utgangspunkt i gjeldende strategier og nøkkeldokumenter. Nærmere analyse av internasjonale trender og drivkrefter påkrevd. Videre ønskes styrets tilslutning til følgende: Høyere utdanningsambisjoner: Økt vekt på utdanningskvalitet og - relevans Utvikle organisasjonen UiOs ambisjoner som ”det gode universitet” og som grønt universitet Systematisk arbeid mot deltagelse i forpliktende internasjonalt partnerskap med ledende universiteter inngår som del av planen

16 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Internasjonalisering Rekruttering Ekstern finansiering (som gir handlingsrom) Innovasjon Involvering, dialog og samfunnskontakt Grønt universitet Infrastruktur (arealer, utstyr, bibliotekstjenester) Mulige delstrategier med handlingsplaner


Laste ned ppt "Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Ny strategisk plan for UiO 2010  2020 Noen tanker om prosess og innhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google