Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verbal atferd HiAk Per Holth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verbal atferd HiAk Per Holth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verbal atferd HiAk Per Holth

2 Atferdsanalytisk tilnærming
Naturvitenskap Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle definisjoner av tradisjonelle, mentalistiske begreper) Eksperimentelle analyser Identifisering av grunnleggende prinsipper Fortolkning Når eksperimentelle analyser er vanskelig eller umulig

3 Atferdsanalytisk tilnærming
Hva tas I betraktning?

4 Grunnleggende prosesser: Tekniske begreper
1. Forsterkning 2. Motivasjonelle hendelser 3. Operant diskriminasjon 4. Betingede forsterkere og kjeding 5. ’Joint control’ 6. ’Conjugate reinforcement’ 7. Kontinuerlig repertoar 8. Observasjonsresponser

5 Operant modell Snakker Lytter EO, SD RV SR R SD R

6 Generell analyseformel
EO SD  RV  SR

7 Atferdsanalyse-Atferd
En forekomst (atferdsenhet)= en respons vanskelig å avgrense. F. eks.: er “Hvor mye er klokka?” en respons, fire responser, eller . . . Ved verbal atferd er det vanligvis respons-produktet (og ikke responsen selv) som fungerer som stimulus for lytterens atferd. Topografibasert: responsformen gir stimulus for lytterens atferd Selesjons-basert – responsen indikerer (viser til, eller klargjør) en annen stimulus som fungerer som stimulus for lytteratferd.

8 Ulike funksjoner – klasser
Mand Tact Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli Formale klasser Intraverbal atferd Autoklit Primære verbale operanter

9 Generell analyseformel
EO SD  RV  SR

10 Autoklit SDVprimær  RV  SRlyttermod
EO Stimuli korrelert med defekt lytteratferd SDVprimær  RV  SRlyttermod Heng ham ikke vent til jeg kommer ,

11 Autokliter Deskriptiv autoklit Autoklitiske mands
kontrollvariabler for akkompagnerende verbal atferd styrke andre effekter av kontrollforhold Autoklitiske mands Kvalifiserende autoklit negasjoner påstand indikasjon på grad av ekstensjon Kvantifiserende autoklit Syntaks

12 Komplekse fenomener Ekstenderte mands Ekstenderte tacts
Multideterminering Ulike autokliter

13 Multideterminering Feilsnakking - Catania vikler
- Så kan vi ta det seinere etterpå - Ingen intet ingtet kommunikasjon eller lingvistisk budskap - Det er en stor bekjenning på musklene - Han hadde praksis ute på Sissel Reichelt

14 Verbal atferd under kontroll av private stimuli
1. Korrelert med offentlig registrerbar stimulering 2. Korrelert med offentlig registrerbar atferd 3. Metaforisk ekstensjon 4. Amplitudereduksjon fra offentlig til privat nivå

15 Tenkning Atferd Atferdsprosesser Problemløsning


Laste ned ppt "Verbal atferd HiAk Per Holth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google