Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemløsning Per Holth HiAk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemløsning Per Holth HiAk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemløsning Per Holth HiAk

2

3 Tidlig forskning Lite tegn til “band-wagon” forskning
Hvor sentrale problemstillinger styrer empirisk og teoretisk arbeid Metoder for aritmetikk-trening Læring “ved innsikt” Etablering av ferdigheter hos mentalt tilbakestående C. G. Aldrich og medarbeidere publiserte flere artikler om “problem solving among idiots” (f.eks., Aldrich, 1931; Aldrich & Doll, 1931).

4 Forskningstradisjoner
Gestalt/kognitiv Læring Computer/informasjons-prosessering Psychometrisk/komponent-analyse

5 1. Gestalt/kognitiv Innsikt, produktiv tenkning, strukturell reorganisering Køhler, Wertheimer, Duncker, Maier Birch, Harlow Fixedness, fixity, einstellung Er problemløsning produktiv eller bare reproduktiv?

6 2. Læring Watson (verbale protokoller) Birch, Harlow
Epstein, Lanza, Skinner Ulike kilder til ’novel behavior’

7 3. Computer/informasjons-prosessering
Newell & Simon (1972) Eysenck & Keane (1995) Problem space theory State space flowchart

8 4. Psychometrisk/komponent-analyse
Spearman’s (1923) originale g Guilford’s (1967) 120 Kahney (1993) 5-6 Sternbergs Lenestol-analyse Måling av reaksjonstider

9 Hva er et problem? Every advance in understanding perception, memory, language and problem solving will feed into endeavours to help people become better problem solvers. (Kahney, 1993) Since there is probably no behavioral process which is not relevant to the solving of some problem, an exhaustive analysis of techniques would coincide with an analysis of behavior as a whole. (Skinner, 1966)

10 Definisjoner Radford’s and Burton (1974): “ any situation in which the end result cannot be reached immediately” (p. 39) Kahney (1993): “whenever you have a goal which is blocked for any reason  lack of resources, lack of information, and so on  you have a problem. Whatever you do in order to achieve your goal is problem solving.” ( p. 15) Newell and Simon (1972): “A person is confronted with a problem when he wants something and does not know immediately what series of actions he can perform to get it” (p. 72) Skinner’s (1966) terms, “behavior which solves a problem is distinguished by the fact that it changes another part of the solver’s behavior and is reinforced when it does so (p. 225) Davis (1973) suggested that “A problem is a stimulus situation for which an organism does not have a ready response” (p. 12)

11 Problemer med definisjonene
Målet kan ikke nås umiddelbart Noe må gjøres først for å muliggjøre atferd som produserer forsterkeren Raaheim-Skinner Hindring (obstacle) Det må være en mulig løsning ’Novelty’

12 Hva er ’novelty’? SD  R  SR Forstyrrelse av relasjonen SD  R Tid
Kompleksitet

13 Kognitivist-slutninger om forekomst av kognitive fenomener
Atferd i overensstemmelse med et bestemt mønster eller en regel Verbale selvrapporter om kognitive fenomener Diskontinuitet i atferd Lange reaksjonstider Atferds overlevelse over tid

14 Private hendelser i atferdsanalyse
Fortolkninger baserer seg på begreper og prinsipper som direkte avledet fra eksperimentelle analyser Scientific interpretation is a consumer, not a producer of principles (Donahoe & Palmer, 1994, s. 127)

15

16


Laste ned ppt "Problemløsning Per Holth HiAk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google