Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europeiske kasusdefinisjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europeiske kasusdefinisjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Europeiske kasusdefinisjoner

2 Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

3 Infeksjoner i operasjonsområdet (POSI)

4 Urinveisinfeksjon (UVI)

5 Nedre luftveisinfeksjon, annen enn pneumoni (NLVI)

6 Pneumoni (PN 1-5) Kjent underliggende hjerte-/lungesykdom: ≥ 2 etterfølgende rtg. thorax eller CT-undersøkelser som tyder på pneumoni Ingen underliggende hjerte- eller lungesykdom: ≥ 1 positivt rtg. thorax eller en CT OG ≥ 1 av følgende: Feber > 38°C, leukopeni /leukocytose Ny debut av purulent ekspektorat, endring i ekspektoratets karakter, hoste/dyspnoe/takypnoe, endret auskultasjon (krepitasjoner/bronkial blåst), pipelyder, hvesing, forverret gassutveksling OG PN1-3: ≥1 symptomer PN4-5: ≥2 symptomer

7 Spesifikke kasusdefinisjoner for neonatale (NEO)

8 Spesifikke kasusdefinisjoner for neonatale (NEO)
NEO C-SEP Klinisk Sepsis NEO-LB-LBBI Lab bekreftet BBI NEO-KNSB Lab bekreftet BBI koagulase neg staf (KNS) PNEU Pneumonia Alle de tre følgende kriterier: Lege har startet relevant AB beh for sepsis Ingen påvisning av patogene mikroorg i blodkultur el ikke testet Ingen tydelige tegn på infeksjon annet sted ≥ 2 kriterier uten annen åpenbar årsak ≥ 2 av kliniske tegn/symptomer OG En kjent patogen mikroorganisme annet enn koagulasenegative stafylokokker dyrket fra i blod eller spinalvæske  ≥ 2 av kliniske tegn/symptomer KNS blir påvist i blodkultur eller på katetertupp ≥ 1 av blodprøver Kompromittert respirasjon Nytt infiltrat, konsolidering eller pleuravæske påvist ved rtg. thorax ≥ 4 of kliniske- el lab kriterier 8


Laste ned ppt "Europeiske kasusdefinisjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google