Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livstruende infeksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livstruende infeksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Livstruende infeksjoner
Sepsis (blodforgiftning) Meningitt (hjernehinnebetennelse) Malaria Alvorlige diarésykdommer

2

3 Definisjon Patofyiologi Klinikk Behandling
Bakteriemi og sepsis Definisjon Patofyiologi Klinikk Behandling

4 Bakteriemi Bakterier i blodet
Vanligvis begrenset periode eller intermitterende Tenner Hud Abscesser Annet (instrumentering)

5 Bakteriemi Kroppens immunsystem bekjemper de fleste bakteriemier
Ved defekter i karrsystemet (for eksempel hjerteklaffer), kan b. bli konstant Endokarditt Endarteritt Tromboflebitt

6 Bakteriemi Ervervet utenfra (community acquired)
Nosokomial (fra egen flora) Bakterietype kan indikere hvor bakteriene kommer fra

7 Bakteriemi Klinikk Feber Frysninger Hyperventilering Mental status
Bakteriemi uten feber kan forekomme

8 Bakteriemi Diagnose Behandling Antibiotika
Blodkultur Blodkultur Blodkultur Behandling Antibiotika

9 Kateter-relatert bakteriemi
Urinkateter Andre katetere

10 Sepsis Sepsis oppstår på grunnlag av en bakteriemi
Bakterienes egenskaper fører til sammenbrudd i en rekke viktige funksjoner i kroppen

11 Sepsis Tegn på infeksjon + to av disse: Temp. > 38C eller < 36C
Puls > 90 Resp.frekvens > 20 eller PaCO2 < 32 mmHg LPK > 12 eller < 4

12 Sepsis Klinikk tidligste tegn: hyperventilering
feber er vanlig, men hypotermi forkommer Forandret mental status, letargi ”varmt sjokk” – redusert perifer motstand Trombocytopeni ARDS Svikt i nyre,lever,acidose

13 “Blodforgiftning” Feber og frysninger!

14 Sepsis Diagnose blodkultur blodkultur blodkultur Anamnese
Fysikalsk undersøkelse Mage! Urinveier! Fullt lab.set

15 Sepsis Intravenøs væske Behandling Antibiotika
Behandle organsvikt (neste forelesning) Intravenøs væske Adrenerge medikamenter (isoprenalin, dopamin etc..)

16 Eksempel på sepsis. Meningokokksykdom
Meningokokker Typer Endotoksin Koagulasjon Fibrinolyse

17 Meningokokksepsis

18 Meningokokksepsis

19 Meningokokksepsis

20 Meningikokksepsis

21 Meningokokksepsis

22

23 Diagnosen

24 Hjernehinnebetennelse
Nakkestivhet og feber!

25

26 Bakterielle meningitter
Pneumokokkmeningitt Meningokokkmeningitt Haemophilus influenzae-men. Andre

27 Pneumokokkmeningitt Oftest voksne PNK finnes I hals,bihuler etc.
Etterfølger ikke sjelden mellomørebetennelse, sinusitt eller hodeskade Pas. med lekkasje av spinalvæske kan ha recidiverende meningitter Alkoholisme predisponerer

28 Pneumokokkmeningitt Utvikler seg i løpet av 2-3 døgn, ofte etter forverrelse av inf. i utgangspunktet (øret, sinus) Oftest høy feber, uttalt nakkestivhet, ingen hud symptomer Bevissløshet, uro, skriking (ecrit de mal du chat)

29 Pneumokokkmeningitt Behandling:
Pneumokokkene er ennå stort sett penicillinømfintlige. Derfor gis penicillin i store doser i.v.

30 Intrakutane blødninger

31 Nekroser

32 Alvorlige tarminfeksjoner
Kolera Stort sett i Østen, men også i Afrika Nesten alltid infisert drikkevann Tarmen lekker og det fosser ut vann Væsketapet kan føre til sjokk og død Beh:. Væske!

33 Bakteriedysenteri Shigellabakterier
Hvor hygienen er svært dårlig. I den tredje verden mest barn. Vokdne besøkende kan smittes- Store magesmerter og blodig diare

34 Amøbedysenteri Amøber som finnes mange steder, men særlig i India.
Smittes fra menneske til menneske via avføring. Varierende grad av diare. Kan være blodig Ubehandlet kan det utvikle seg svuller i leveren

35

36 Roseoler ved tyfoid

37

38 Eksempel på sepsis. Tyfoidfeber
Prototyp Salmonella typhi Perforasjon Recidiv Feberkurve

39 Turist diare Vanlige tarmbaktereier (coli) bsom får nye egenskaper.
Lokalbefolkningen blir immun, men turister blir syke. Mat og drikkevann Sjelden eller aldri livstruende

40 Malaria A parasitic disease transmitted by mosquitoes that threatens 40% of the worlds population At least 300 acute cases per year. Over 1 mill. deaths per year. More than 90%of the deaths are in Africa

41 Lost lives In Africa, south of Sahara one child dies from malaria every 30 seconds

42 The malaria mosquito female

43 Malaria cycle

44 Blodutstryk

45 Malaria Sympt. I starten uregelmessig feber og kanskje diare.
Etterhvert feberanfall med jevne mellomrom Svære fruysninger. Symptomfri mellom anfall

46 Behandling Malaria kan til en viss grad forebygges ved å ta medisiner fast. Fordi plasmodiene rundt i verden ofte har utviklet resistens mot vanlig medisiner Bør dere ikke starte behandling men snakke med Radio Medico


Laste ned ppt "Livstruende infeksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google