Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oppgave gjennomgang Kap. 12. 2 Oppgaver -Kap 12: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oppgave gjennomgang Kap. 12. 2 Oppgaver -Kap 12: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oppgave gjennomgang Kap. 12

2 2 Oppgaver -Kap 12: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19

3 3 Svar på spørsmål 12.1 Verifikasjon: -prosessen med å bestemme om output fra en livssyklusfase tilfredsstiller kravene spesifisert i den foregående fasen. -Benyttes i hver livssyklus fase. Validering: -Prosessen med å bekrefte at spesifikasjonen til en fase eller det komplette systemet er passende og konsistent med kundens krav. -Validering kan benyttes i individuelle faser, men benyttes som oftest til å undersøke egenskapene til hele systemet.

4 4 Svar på spørsmål 12.2 2) -modul testing: evaluering av små og enkle funksjoner av software eller hardware. Feil som oppdages er som regel lett å lokalisere og fjerne. -system integrasjon testing: undersøker karakteristikkene til en samling av moduler og prøver å etablere deres interaksjoner. Feil som oppdages er som regel mer kostbare å fikse. -system validering testing: prøver å demonstrere at hele systemet tilfredsstiller sine krav. Eventuelle feil som oppdages er ekstremt kostbare (involverer ofte svakheter i kundens krav eller i spesifikasjonen), siden modifikasjon må propagere gjennom hele utviklingsfasen.

5 5 Svar på spørsmål 12.3, 12.5 3) Statisk testing og statisk analyse er synonymer. 5) Det er viktig at planlegging av testing gjøres tidlig i utviklingsprosessen, slik at denne kan påvirke de senere stegene i design og implementasjon.

6 6 Svar på spørsmål 12.7 7) Eksekvering av et antall test cases som undersøker spesielle aspekter ved systemet. -Dynamisk testing inkluderer normalt: -Functional testing: identifiserer og tester alle funksjonene til systemet som er definert i kravene. Krever ingen kunnskap om implementasjonen av systemet og er derfor en black-box approach. Eks: Test cases based on equivalence partitioning, test based on boundary value analysis. -Structural testing: benytter detaljert kunnskap om den interne strukturen i et system og benytter denne informasjonen til å undersøke individuelle komponenter og deres interaksjoner (white- box approach). Eks: Structure-based testing, error seeding, state- transition testing. -Random testing: mens funksjonelle og strukturelle metoder velger input for å undersøke spesielle egenskaper ved systemet, velger random testing input tilfeldig fra hele inputrommet (eller fra en bestemt fordeling). Prøver å finne feil som ofte blir oversett med mer systematiske fremgangsmåter. Eks: Probabilistic testing.

7 7 Svar på spørsmål 12.8, 12.11 8) Ved ”error seeding” legger man inn feil i systemet for å se om disse oppdages ved testeprosessen. Dette gir en indikasjon på hvor effektiv testemetoden er og kan estimere antall gjenværende feil i systemet. 11) Noen teknikker anses for å være økonomisk uforsvarlig å utføre for systemer med lavt integritetsnivå. Fra figur 12.4 ser vi at Fagan inspeksjoner er svært ønskelige for SIL-nivå 4 systemer, mens de er for kostbare til å utføres for SIL- nivå 1 systemer.

8 8 Svar på spørsmål 12.18 18)Ofte er vår tiltro til et sikkerhetskritisk system basert på resultater fra testing som utføres ved å benytte et testeverktøy. Hvis integriteten til verktøyet som benyttes er ukjent, vil gyldigheten av testene som utføres også være usikre. Dessverre er kun de færreste verktøy validert og nesten ingen verktøy er blitt utviklet til de integritetsnivåer som kreves for testing av sikkerhetskritiske systemer.

9 9 Svar på spørsmål 12.19 19) Ved utvikling av sikkerhetskritiske systemer er det ofte uheldig, og muligens også umulig, å teste systemet i sine operasjonelle omgivelser (eks. Nuclear Shut-down systemer). I slike situasjoner kan systemet testes ved å utføre simulering av systemets omgivelser. Dette sikrer safety under testingen, samt at det i tillegg kan gi en mer effektiv og komplett undersøkelse av systemets ytelse.


Laste ned ppt "1 Oppgave gjennomgang Kap. 12. 2 Oppgaver -Kap 12: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google