Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking
Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Disposisjon Hva er helseturisme? Fordeler og uheldige konsekvenser
Hvorfor har det oppstått og hva fremmer det? Hva tilbys av behandling? Fordeler og uheldige konsekvenser For enkeltmennesker og samfunn Gir helseturisme økt import av resistente bakterier? Forekomst og import av resistente bakterier Tiltak mot import og videre spredning Konklusjon

3 Ikke et nytt tilbud Pilgrimsreiser Kurbad og sanatorier
Åndelig, mental og fysisk helbredelse Kurbad og sanatorier Helsefremmende og helbredende bad Hvile og rekreasjon med medisinsk tilbud

4 Helseturisme i dag Helsefremmende ferier Behandlingsreiser
Ferie med vekt på helsefremmende aktiviteter Behandlingsreiser Bedring av kronisk sykdom Behandling som ikke refunderes av den Norske stat Tannbehandling, synskorrigering, kosmetisk kirurgi Behandling som refunderes i Norge Medisinsk behandling man har rett på i Norge Behandling som er ulovlig i Norge Tilbud som ikke møter etiske og/eller faglige krav

5 Hva tilbys av behandling?
Medisinsk-/kirurgisk behandling for: Utseende Syn Tenner Hjerte/kar Rygg Hofte Overvekt Kjønnsskifte Ufrivillig barnløshet Alternativ behandling for det meste av lidelser og sykdom, inklusiv kreft

6 Hvorfor behandling i annet land?
Pasientenes motivasjon: Billigere – gjerne kombinert med ferie Bedre kvalitet Raskere Manglende tilbud i Norge Firmaers og staters motivasjon: Tjene penger Bedre ressursutnyttelse Medisinsk-/kirurgisk behandling for: Utseende Syn Tenner Hjerte/kar Rygg Overvekt Hofte Kjønnsskifte Ufrivillig barnløshet Alternativ behandling for det meste av lidelser og sykdom, inklusiv kreft

7 Hvor kan man dra? Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene
Hjerte-kar kirurgi Fedmeoperasjon Synskorrigering Hvor kan man dra? Ortopedisk kirurgi Kosmetisk kirurgi Screening Fertilitetsbehandling Tannbehandling Kreftbehandling Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene Ref.:

8 Fordeler Fordeler for pasienter: Fordeler for samfunnet:
Større mangfold i tjenester som tilbys Tjenester tilpasset brukernes behov Økt valgfrihet Billigere tjenester Høyere kvalitet Fordeler for samfunnet: Økonomisk vekst Bedre utnyttelse av ressurser Styrket samarbeid mellom land

9 Uheldige konsekvenser
Risiko for pasienter som reiser ut: Uforutsette utgifter Begrenset reiseforsikring Feilbehandling / ingen effekt Begrenset klage- og erstatningsmulighet Infeksjoner Høyere forekomst av resistente bakterier Risiko for samfunnet: Utarming av landets helsetjeneste Økte ulikheter i befolkningens helse Økt spredning av resistente bakterier

10 Forekomst av MRSA Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene
>1 % 25-50 % 1-5 % >50 % Forekomst av MRSA 5-10 % 10-25 % Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene

11 Forekomst av VRE Vankomycinresistent E. faecium
>1 % 25-50 % 1-5 % >50 % Forekomst av VRE 5-10 % Vankomycinresistent E. faecium 10-25 % Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene India – En liten studie fra 2003: 5/17 E. faecium var resistente mot vankomycin. Singapore – Overvåkningsdata fra 2006: VRE utgjorde 0,8 % av alle enterokokk-isolater. Taiwan – Studie fra National Taiwan University Hospital: av 562 isolater av Enterococcus spp. funnet i 2009 var 25,1% resistente mot vankomycin.

12 MRSA i Europa Andel S. aureus isolater resistente for meticillin, 2009
European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database

13 VRE i Europa Andel E. faecium isolater resistente for vankomycin, 2009
European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database

14 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa
Andel E. coli isolater resistente for 3. gen. cefalosporiner, 2009 European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database

15 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa
Andel K. pneumonia isolater resistente for 3. gen. cefalosporiner, 2009 European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database

16 ESBL-prod. Enterobacteriaseae i Europa
Andel K. pneumonia isolater resistente for carbapenemer, 2009 European Centre for Disease Prevention and Control. EARS-Net database

17 MRSA i Norge

18 MRSA i Norge

19 Årsaker til import av MRSA
Fordeling av importerte tilfeller i 2010 (344 (38%) av totalt 911 tilfeller) Født i annet land: 239 (69% av import) Født i Norge smittet i utlandet: 103 (30% av import) Født i Norge smittet i helsetjeneste i utlandet: 40 Innlagt sykehus: 35 Helsefagstudent, praksis i sykehus: 4

20 Hvor ble nordmenn smittet med MRSA i 2010
Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene 1 1 1 1 1 3 2 11 11 3 1 5 1 1 1 1 2 2 4 2 1 5 7 1 15 1 1 5 1 1 2 1 1 1

21 VRE i Norge Antall tilfeller av vankomycinresistente enterokokker,
2005 – uke 33, 2011

22 ESBL i Norge Andel av Enterobacteriaceae med ESBL,

23 ESBLcarba i Norge Antall tilfeller av Enterobacteriaceae med ESBLcarba, 2010 Ref.: K-res

24 Risiko for smitte ved utenlandsferie
100 svensker ble testet før og etter ferie i utlandet 24 var bærere av ESBL-prod. E. coli ved hjemkomst Økt risiko assosiert med: Opphold i India Gastroenteritt i løpet av reisen 5 var fortsatt bærer etter 6 måneder Ingen av disse hadde infeksjon i oppfølgingstiden Ref.: Tängdén T et al. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(9):3564-8

25 Hvilket omfang får helseturisme?
Ikke-regulert helseturisme En voksende industri Nordmenns holdninger er kanskje i endring - benytter oss lettere av helsetilbud i utlandet? Regulert behandling i utlandet Pasientrettighetsdirektiv sikrer rett til behandling i EU-land All behandling som dekkes i Norge Sykehusbehandling må forhånds godkjennes Omfanget av nordmenn som velger utenlandsk sykehus fremfor norsk vil trolig ikke bli stort Ref.: Godager G. Iversen T. Helsetjenester uten grenser? HERO 2009:5. UiO

26 Hvordan hindre spredning?
WHOs internasjonale helsereglement (IHR) Rask varsling om hendelser Omfattende samarbeid om håndtering av hendelser/utbrudd av smittsom sykdom Global og europeisk handlingsplan mot AB-resistens Styrket overvåking av AB-resistens Rasjonell bruk av antibiotika Styrket smittevern og overvåking i helsetjenesten Forebygge utvikling og spredning i landbruket Forskning på medikamenter og teknologi Økt bevissthet om problemet

27 Hvordan hindre spredning?
MRSA-veileder Screening av alle behandlet i helsetjeneste i utlandet mm. Isolering/forsterket smittevern VRE-anbefalinger Screening av alle behandlet på sykehus i utlandet eller ved sykehus i Norden med pågående utbrudd Isolering /forsterket smittevern ESBL-anbefalinger Screening anbefales ikke – eller? Forsterkede smitteverntiltak – eller? Felles nasjonale anbefalinger for håndtering av res. bakt.?

28 Konklusjon En betydelig økt risiko for å bli smittet med resistente bakterier ved behandling i utlandet Spesielt ved innleggelse i helseinstitusjon, men også ved invasiv poliklinisk behandling Også en viss risiko for å bli smittet ved vanlig turistreise Trolig ikke stor spredningsfare ved regulert behandling i EU Pasientene blir i stor grad testet ved hjemkomst Omfanget blir trolig ikke stort Ikke regulert helseturisme kan øke i omfang og bidra til økt import av resistente bakterier til Norge Men per i dag lite registrert import knyttet til helseturisme


Laste ned ppt "Helseturisme Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google