Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme
Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene Oslo, 29. september 2010 Multiconsult AS v/ Anders Meinert

2 INNHOLD 1. Innledning og arbeidsmetodikk
2. Prisutvikling rørarbeider (SSB) 3. Rørleggertariffen 4. Forbrukerundersøkelser/internett forum 5. Studie fra Prognosesenteret (Enova) mars 2010 6. Oppsummering av vår analyse (tall og utfordringer) Veiene videre

3 Arbeidsmetodikk del 1 Rapport 2007- utgave 1- julemøte NFV 2007
Kvalitetssikring av gamle tall + innhenting av nye Grensesnitt anayse: kun radiator/gulvarmesystem IKKE varmesentral++ Sjekk av forprosjekttall 2007, om de har blitt realisert? Mangel på ROT kostnads erfaringstall ROT =Rehab, Ombygging, Tilbygg derfor innhenting av forprosjekt/analyse og tall på nye bygg

4 Arbeidsmetodikk del 2 Begrenset til Småhus, Boligblokker, Næringsbygg
Litteratur søk, markedsundersøkelser, kostnadstall fra aktører i markedet (konsulenter, byggherrer, rørleggere etc.). Sammenligning med andre rapporter - Prognose senteret (Enova) 2010, - Holte byggnøkkel - Danmark Sverige

5 PRISUTVIKLING Rørleggerarbeider
SSB :Kostnadsindeks for varmeinstallasjoner, næringsbygg

6 Rørleggertariffen: nye versus eldre bygg
Arbeidsbeskrivelse Nybygg Eldre bygg med ryddet tilkomst Eldre bygg i bruk Differanse nye og eldre bygg a) For alt arbeid i enebolig, rekkehus og boligblokk 33% 37% 40% 4-7% b) For alt arbeid i storindustri 28% 45% x c) For alt arbeid i andre typer bygg en a og b over 41% 48% 60% 7- 19% d) For alt arbeid i fyrrom og tekniske rom 70% 80% 90% 10-20% e) For utvendig arbeid på industriområde 20% f) For sprinkleranlegg med over 100 hoder i åpne lokaler 15% 18%

7 Rørleggertariff oppsummering
. Differansen mellom nybygg og eldre - Ryddet bygg  % - Bygg i bruk % Tariffen gjelder kun timeprisen (ca 50%), ikke inkl rør, deler adm og rigg. (ca 50%)   - Ryddet bygg %   - Bygg i bruk 3,5 -10 %

8 Diskusjonsarena, løsninger og priser
INTERNETT FORUM Diskusjonsarena, løsninger og priser Liten gjennomsiktighet i bransjen?! Et forum gjør det bedre/enklere å sammenligne priser løsninger, evt. svartliste dårlige/fremheve gode leverandører/entreprenører Bra for privatmarkedet Høyere kvalitet og lavere priser

9 Prognosesenteret rapport mars 2010 (Enova)
Hovedmandatet var å sammenligne norske og svenske priser Avdekker store geografiske forskjeller i priser, både i Norge og Sverige (Vest Norge ligger veldig høyt i Norge) Mangel på gjennomsiktighet mellom kunde og tilbyder Vår Observasjon: Store differanser mellom min og maks priser For eksempel ROT kontorbygg i Norge, fra ,- kr/ m ROT småhus m/konvektor i Norge, ,- kr/ m2 Snitt prisene er ”for” høye?! Generelt: Stor usikkerhet (innhold i prisene)

10 Prognosesenteret Tabell: ROT boliger
\

11 Oppsummering av kostnader i vår analyse
Type bygg Variasjon i pris eks mva Snittpris (middel) Enebolig [kr/m2] 470*-525 [kr/m2] Boligblokk [kr/m2] 545 [kr/m2] Næringsbygg -varme [kr/m2] 595 [kr/m2] Næringsbygg- vent [kr/m2] 90 [kr/kW]

12 Noe eksempler på innhentede tall Eneboliger 2009-10
Type bygg Beskrivelse Pris eks mva Nybygg Rekkehus, Oslo 154m2 Gulvvarme i betong kjeler, sponplater med spor i 2. etg. 625 kr/m2 Nybygg- Enebolig, Holmenkollen, 300 m2 Gulvarme, betong kjeller, trebjelkelag 2. etg. 400 kr/m2 ROT Enebolig Bygdøy 390 m2 Gulvvarme alu.kassetter i gulv 615 kr/m2 ROT, Villa (1935) Grefsen, 154 m2 Gulvvarme i trebjelkelag termostater, 2009, 470 kr/m2

13 Noe eksempler på innhentede tall Næringsbygg diverse hele landet -2006-07
Type bygg Beskrivelse Pris eks mva Skolebygg på vestlandet ROT, varme 450 kr/m2 AnalyCen laboratoriebygg 1827 m2, Inkludert mottaksrom for lokal fjernvarme, men eks. veksler 475 kr/m2 Industribedrift Volmax lastebilverksted og salgshaller 5064m2 Radiatorer 250kr/m2 Lena Videregående skole - Oppland fylkeskommune 1200 kr/m2 da inkl 200 m utvending rør, vekslere og overordnet styresystem 900 kr/m2

14 Noe eksempler på innhentede tall Næringsbygg – Kontorbygg Oslo 2009-10
Type bygg Beskrivelse Pris eks mva Kontorbygg, Skøyen Nybygg 24500m2, radiatorer 425 kr/m2 Kontorbygg, Majorstua Nybygg m2 , radiatorer 295kr/m2 Kontorbygg, Sandaker ROT, m2, rad (ryddet) 315kr/m2 Kontorbygg, Nydalen Nybygg, m2radiatorer 320 kr /m2

15 Konverteringskostnader – oppsummering (gjelder også nybygg)
Årsaken til store prisforskjeller/variasjoner A) Tekniske valg/kvalitet B) Byggtype - konsekvenser C) Merkantil kvalitet

16 A Tekniske valg – prisvariasjoner/differanser
Valg av gulvarmesystem (alu-plater, sponplater med spor, støpt i betong, eller montert under gulv i trebjelkelag. Radiator ett-rørsystem versus to-rørs? (Ett rørs er billigere men gir dårligere kvalitet og fleksibilitet) Med eller uten rom termostater? På radiatorsystem er dette en ekstrakostnad, På gulvarme er dette standard. Antall radiatorer/-konvektorer per kvm

17 B Byggets utforming– årsak til prisvariasjon
Bygg type: Effektkrav? lavenergi, TEK2007? Etc. Byggets kompleksitet utforming og arkitektur. Et bygg med mange vinduer og lange utvendige fasader blir dyrere, enn en bygård klemt mellom andre bygg blir billigere bla pga. flere radiatorer. Er bygget i bruk eller, er det ryddet? Det er stor forskjell på ROT bygg: Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg. Tilbygg er i nedre skala ( kr/m2) og Ombygging i øvre del av skalaen ( kr/m2 evt høyere).

18 C Merkantilt nivå - årsak til prisvariasjon
Geografisk beliggenhet både lokalt og regionalt, marked, Anbudsbeskrivelser og innkjøpskompetanse. ”Pære eller banan”? - Er Tappevann distribusjonsnett eller ventilasjonsanlegg inkludert? - Er kjelanlegg eller avanserte styringssystemer inkludert? - Er moms med? Ledd i kjeden: Er prisen fra rør entreprenør eller totalentreprise? Er det forprosjekt/analyse, budsjett eller ”som bygget” kostnad? Er prisene konkurranseutsatt? Prisutvikling, markedspris på stål, Prissamarbeid?

19 – Noen observasjoner- 1 Marginale merkostnad for utvidelse av varmeanlegg ROT (og nybygg) kr kr/m2 ROT nøkkeltall anslått til ca 5-20 % høyere kostnader enn for nybygg forutsatt Radiator- gulvarme i betong/gulvbjelkelag. - Gulvvarme - ved valg alu. plater eller sponplater med spor gir kr/m2 (gjelder også nybygg)

20 – Noen observasjoner - 2 Fordel ROT – Kan ha lavere rigg og adm kost- forutsatt ryddet bygg Ulemper ROT – lengre og kompliserte traser, oppheng av rør og radiatorer kan gjør prosjektet mer tidkrevende.

21 Oppsummering – veien videre
Nye, enklere evt. Billigere løsninger (Fokus næringsbygg) FORSLAG: - Ventilasjonsoppvarming (i USA)?, Varmelister og store radiatorer ? Standardisering av rør og varme bransjen (se hvordan elektrobransjen har kuttet på antall produkter?) Utdanning, spesialisering av industri/varme rørleggere. Se til Sverige og Danmark (5-10 år foran Norge.)

22 Oppsummering – veien videre
ROT-pakker i Sverige dekker 50 % av ROT-kostnadene opp til ett maks beløp. Enova vil lansere nytt program i 2011 Støtte til ROT -gir bedre kundegrunnlag for FV selskap og bedre økonomi på lang sikt

23 Noen referanse bygg/personer:
Noen linker: Noen referanse bygg/personer: AnalyCen/Volmax Multiconsult v/Vidar Løchen (2007) Oppland Fylkeskommune Morten Storsveen ( ) Gausel og Goa Skole Multiconsult v/Terje Madsen (2007) Agder Energi Kristoffer Oustad ( ) 4 x kontorbygg i Oslo NVS Oslo, v/Andreas Torpen (2010) 4x Eneboliger i Oslo Vatek AS, Oslo v/Svein Born (2010) Næringsbygg Sweco v/Tor Tveit (2007) Boligblokk (analyse 55 m2 leilighet) Norsk VVS v/Leif Amdahl 2008


Laste ned ppt "Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google