Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT
Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013

2 LEGEFORENINGEN Et stort konsern
Egenkapital over kr 98 % er bundne midler, blant annet i ulike fond Ca 140 årsverk i sekretariatet. Jurister, samfunnsvitere, leger og økonomer Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

3 LEGEFORENINGEN Organisasjon
Organisasjonsutviklingsprosess over flere år Nye lover og ny organisasjon fra Økt vekt på den faglige profilen Flere fagmedisinske representanter i Landsstyret Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

4 TRE SØYLER Obligatorisk medlemskap i alle søylene
Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

5 Første søyle LOKALFORENINGER (19)
Akershus legeforening Aust-Agder legeforening Buskerud legeforening Finnmark legeforening Hedmark legeforening Hordaland legeforening Møre og Romsdal legeforening Nord-Trøndelag legeforening Nordland legeforening Oppland legeforening Oslo legeforening Rogaland legeforening Sogn og Fjordane legeforening Sør-Trøndelag lægeforening Telemark legeforening Troms legeforening Vestfold legeforening Vest-Agder legeforening Østfold legeforening Geografisk tilhørighet Fylkesforeninger Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

6 Andre søyle YRKESFORENINGER (7)
Allmennlegeforeningen (AF) – pr 1/9-13: 5846 ml Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) Norsk overlegeforening (OF) Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) Yngre legers forening (YLF) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

7 Tredje søyle FAGMEDISINSKE FORENINGER (45)
Norsk forening for allmennmedisin Den største fagmedisinske foreningen + 44 andre fagmedisinske foreninger (FaMe) Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

8 ANDRE FORENINGER Norsk medisinstudentforening (NMF)
21 spesialforeninger Eldre lægers forening Foren. for norske leger i utland Norsk flymedisinsk forening Norsk foren. for håndkirurgi Norsk foren. for palliativ medisin Norsk idrettsmedisinsk forening Norsk trygdemedisinsk forening ++++ Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

9 Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

10 LANDSSTYRET Foreningens øverste organ Velger sentralstyret
Fastsetter lover/lovendringer Godkjenner budsjett og regnskap Diskuterer og vedtar foreningens politikk Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

11 LOKALFORENINGEN Styret: Leder og to medlemmer + ett medlem fra hver yrkesforening + Varamedlemmer Oslo/Bergen/Trondheim/Tromsø: + Ett medlem fra NMF Egne vedtekter Lokal fagpolitisk aktør Formål og oppgaver: Gode inntekts- og arbeidsvilkår lokalt i samarbeid med yrkesforeningene Praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg og opplæring av tillitsvalgte Dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

12 LOKAL TILLITSVALGT Lønnsforhandlinger Lokale arbeidsvilkår
Organisering av legevakt Kollegial ivaretakelse Lede allmennlegeutvalget Samarbeide med andre legegrupper Informere og bidra til godt samarbeid med kommunens administrative og politiske ledelse. Bidra til å styrke allmennlegenes renommé og være aktiv i lokalpressen Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

13 LOKAL TILLITSVALGT Lokale lønnsforhandlinger:
Legeforeningen har selvstendig forhandlingsrett med kommunene Kap 5 i HTA. 5.2: årlige lønnsforhandlinger – alle skal ha lønnsutvikling 5.3: spesielle behov for å rekruttere og beholde Gjelder kommunale (deltids)stillinger Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

14 ALLMENNLEGEFORENINGEN
§ 1-2 Formål Fremme gode rammebetingelser for: Allmennmedisinsk virksomhet og samarbeid med øvrig hjelpeapparat Opplæring og organisering av tillitsvalgte Spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse Debatt og opplysningsvirksomhet Internasjonalt arbeid Arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

15 ALLMENNLEGEFORENINGEN
Formål (forts.) Fremme gode kollegiale forhold Rekruttere unge leger til allmennmedisin Ivareta medlemmenes økonomiske interesser.  Sørge for rekruttering og valg av tillitsvalgte   Samarbeide med NFA Virke etter Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

16 ALLMENNLEGEFORENINGEN
Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara Kommunalt nivå av AF er Allmennlegeutvalget (ALU) ALU kan være felles for flere kommuner Representanter til AFs Landråd velges blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer i fylket Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

17 ALLMENNLEGEFORENINGEN
Landsrådet er AFs øverste organ Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen Allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens landsstyre velges blant landsrådsrepresentantene Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

18 ALLMENNLEGEFORENINGEN
Medlemmer i tariffutvalget Forhandlinger av avtaleverket Høringer Utredninger og prosjekter Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

19 NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN
§ 1-2  Formål Fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med  Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Internasjonalt arbeid Debatt og opplysningsarbeid Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

20 NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN
Samarbeide med Allmennlegeforeningen etter Legeforeningens formål og lovbestemmelser  Faglige og vitenskapelige oppgaver Forskning og legeutdanning Påse at fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlig organisering og prioritering.  Bjørn Nordang Geilo 16/09/13

21 AF arbeider for allmennlegens vilkår
AF/NFA AF arbeider for allmennlegens vilkår NFA arbeider for faget allmennmedisin Bjørn Nordang Geilo 16/09/13


Laste ned ppt "LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google