Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NASJONAL KONFERANSE NAFO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NASJONAL KONFERANSE NAFO"— Utskrift av presentasjonen:

1 NASJONAL KONFERANSE NAFO 17.09.09
BARNS FORTELLINGER Hannah Wozene Kvam og Greta Sviggum

2 BARNS FORTELLINGER Høgskolen i Telemark Institutt for sosialfag
Prosjekt ved Hagaløkka skole Finansiert av Helse og Rehabilitering Redd Barna Hannah: Tar sangen under dette bildet.

3 BARNS FORTELLINGER Bakgrunn Mål/hensikt Gjennomføring
Kobling til kunnskapsløftet Et valg eksempel: ”Innenfor-utenfor” Presentasjon av noen funn: Barnas egne utsagn Evaluering. Greta: Bakgrunn Mål hensikt

4 Bakgrunn Få vite mer om hva barn som vokser opp i en flerkulturell hverdag er opptatt av Ikke patologisering av barna (Eide, 2000) Barn som individer ikke generelle kategorier Si litt mer om hvordan utvikle undervisningen min egen

5 Mål/hensikt Få vite mer om hvordan samhandling mellom majoritets- og de ulike minoritetskulturer foregår og oppleves gjennom barnas egne fortellinger Bidra til at barns mangfold av stemmer blir hørt Gjennom ulike metoder få gi uttrykk for det som kan være vanskelig å sette ord på

6 Bidra til at barn blir sett som barn- uansett bakgrunn
Bidra til å øke forståelsen for hverandre Fremme fellesskapet i klassen

7 Gjennomføring Gjennomført over et skoleår
29 barn (21 gutter og 7 jenter) fra 9 ulike land i 5./6.klasse Klassen ble fordelt på 2 grupper a 2 skoletimer pr uke Gjennomført i skoletida og sett på som en del av kunnskapsløftet Prosess skole og prosjekt Hannah:

8 Læreplanens formål med norskfaget:
Kommunikasjon Dannelse og identitetsutvikling Finne sine egne stemmer Ytre seg og bli hørt Utvikle kulturforståelse Toleranse    Hannah

9 De ulike tema: vi har jobbet med:
Bli kjent/skape trygghet Innenfor/utenfor Venn/ikke venn, Identitet/ hvem er jeg Å være redd for Krig Hvordan voksne skal være Greta:

10 Metoder bruk av flere uttrykksmåter
male tegne dramaøvelser lek improvisasjon dans musikk samtale Hannah

11

12 Et valgt tema som eksempel: ”Innenfor – utenfor”
Tema som opptok barna Empati på dagsorden Barna som aktører og i samhandling Greta

13 Barnas evne til å reflektere over seg selv og sine psykiske prosesser
”Betweens” (Ulvund, 2006) Barnegruppa som viktig sosialiseringsfaktor (Frønes, 2006) Voksnes tilstedeværelse

14

15 Valgte metoder i forhold til tema
”Ole Marie”: Samtale om å stå alene i skolegården Foto og fotoutstilling:Hva gjør en venn? Hva gjør en ikke venn? Greta MENS JEG SNAKKER SETTER Hannah på DVd en Som 5. Klasse også faller de i gruppa betweens

16 Noen refleksjoner av barna fra samtalen: hvordan tror dere Ole Marie har det?
”Skummelt!” ”Jeg går og streifer omkring i friminuttet og venter på at det skal ringe inn.” ”Det må være hardt. For da blir du kanskje…. Hvis du ikke har noen venner så blir du kanskje mer fasinert av skolearbeidet sånn at du også taper mye på grunn av at du ikke ser så mye annet… at du ikke opplever det med å være med venner..ha mange venner” HaNNAH BEGYNNER

17

18 ”Han sa jeg måtte fettsuges… jeg ble lei meg for det..”
”Det er synd på han da. Han blir mobba hele tiden. Stakkar. Han er jo helt ny. Det er akkurat sånn som med Paola, som måtte slutte på skolen fordi hun ble så erta. Hun ble erta fordi hun hadde hår i nakken. Måtte barbere det bort. Guttene tok bilde av henne og sånn. Det var bare Karoline som var sammen med henne. Ikke oss andre”

19 ”Hva skal vi gjøre da? Si ikke mobb? Det går ikke. Vi blir mobba da”
”Jeg hater friminuttet. Det er ikke gøy å leke med noen. Ingen er morsomme. Det er ingen å leke med i friminuttet , så derfor venter jeg på at vi skal inn”

20 Det var to jenter som spilte bordtennis
Det var to jenter som spilte bordtennis.. eller så var det tre… og så var det bare en eller to,igjen, husker ikke hvor mange og de fant jeg ikke så da hadde jeg ingen å leke med” Hvordan var det? ” Nei, jeg er vant til det. Det skjer ofte… men det er ikke så farlig….”

21 ”Det skjer ofte med meg og at jeg ikke har noen å leke med
”Det skjer ofte med meg og at jeg ikke har noen å leke med. Det skjer ofte at jeg blir holdt utenfor….. Kjedelig, ikke noe morsomt” ”Jeg har og opplevd det”

22 ”De andre vil ikke ha meg med. Men det gjør ikke meg noe
”De andre vil ikke ha meg med. Men det gjør ikke meg noe. Jeg har mine meninger. Bryr meg ikke om at de andre ikke vil ha meg med” ”Noen ganger vil ikke noen leke med meg, men man må lære seg å leve med det” ”Noen ganger blir jeg ertet, og da er det vondt å stå alene”

23 Kanskje han eller hun der er for sjenert til å spørre om å få være med”

24 ”Han har det dårlig .Kjeder seg og… men det er ikke mitt problem”
”Det har liksom blitt en vane å se.. ja, de driver med noe …og bare gå rett forbi…det er sånn man bare ser hele tiden, og tenker at de har det fint”

25 ”Jeg tenker… men vil ikke si eller gjøre noe
”Jeg tenker… men vil ikke si eller gjøre noe.. i tilfelle de andre forstår og (jeg) blir ertet av dem” ”Hvis du sier du er redd, kan det hende at du blir ertet. Beste måten er ikke tegne eller skrive slik at de andre kan se det”

26 ”Når dere vil vite hva barn tenker, så er jo ikke alle barn like
”Når dere vil vite hva barn tenker, så er jo ikke alle barn like. Noen er psykisk utviklingshemmet, noen er dumme, noen er brighte, andre barn i andre klasser er forskjellige. Hva dere får vite av oss, er jo ikke sikkert at er det samme et annet sted.”

27 ””Han kjeder seg men det er ikke mitt problem” Han er ensom”
”Noen ganger at jeg ikke vil ha noen å leke med. ….sitter ved et tre i skauen der borte….”

28 Våre refleksjoner til tema:
Subtil mobbing Verdighetsprosjekt Barn trenger tid Hannah: subtil mobbing Greta: verdighetsprosjekt -tid

29 Evaluering Hvordan har det vært å snakke om hva en mener, tenker eller føler i BF? ”Det spørs hvilke samtaler vi snakker om eller emne….personlige ting” ”Personlige ting….? ”For noen husker jeg f.eks hva en var redd for da. Hvis en f. eks er redd for edderkopp så ville en ikke skrive eller si det, da. det var litt…flaut…”” Hannah

30 ”Litt flaut for noen kan le av det”
”At jeg synes at når vi var der så var det lettere snakke til hverandre enn der oppe i klasserommet” ”Jeg tror alle snakket om det, det var ikke bare en person… det var ikke bare en som sa sine meninger…” G: Og det gjorde det lettere….?”

31 ”Ja, for hvis en ler av deg, så kan du liksom le av hans sine ting , da ….. F.eks hvis det er en som prøver å erte deg,da, så har han ikke så mye å si hvis han har sagt det selv” ” I starten så følte jeg at det bare var sånn.. å, nå slipper jeg timene der oppe, men på slutten så var det mer sånn, nå forstod jeg mer hva dere dreiv med og da tenkte jeg egentlig ikke så mye på de timene der oppe og sånn”

32 Men hvis du skulle si noe om hva du tenkte vi dreiv med…
”Dere prøvde å få informasjon om hvordan vi har det, hvordan vi føler det. Hvordan det er å være barn” ”I BF har jeg blitt bedre kjent med flere i klassen” ”Jeg leker sammen med flere i klassen på skolen nå”

33 Evaluering Fokus på det vi har felles
Trygghet –først nå virkelig begynne! Skulle gjerne hatt mulighet til å fortsette prosessene vi har satt i gang Så behovet for flere av barna om oppfølging av individuelle samtaler over tid Sikret bedre samarbeid og oppfølging mellom oss og skolen. Rektors oppsummering Greta begynner Annenhver

34 Store endringer på enkeltbarn. Store endringer på jentene
Og på noen stille gutter Virkning på skolehverdagen? Kaja Martin


Laste ned ppt "NASJONAL KONFERANSE NAFO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google