Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem
Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Bodø sept 2007

2 ? ? Hva er influensa Hvordan smitter influensa Hvor mange smittes
Hvem er smittekildene Hvem smittes Hva er symptomene Hva er komplikasjonene ved influensa Hvordan forebygges influensa Hva er influensavaksine Hvordan beskytter den Hvem bør ha influensavaksine Bør helsearbeidere ha influensavaksine Er det noen som ikke bør ha vaksine ?

3 Influensa … gjør influensa til noe spesielt
i samme virusfamilie som parainfluenza og RSV … gjør influensa til noe spesielt kraftig infeksjonssykdom samme virus rammer hele verden hvert år økt dødelighet i influensaperioder blant eldre kan lage pandemier med stort spredningspotensiale stor dødelighet

4 … som gjør influensa til noe spesielt
Eldre - utsatt selv om de får vaksine Vaksinen - moderat effektiv hos eldre Derfor stort spredningspotensiale i sykehjem Viktig å øke forståelsen for å influensavaksinere helsearbeidere i sykehjem for å redusere smitte

5 1 Vanlig influensa (H3N2) 2 Fugleinfluensa (H5N1) 3 Pandemi(HxNy)

6 Influensavirus Antigen skift og drift Hos mennesket kun
3 subtyper HA 1,2,3 2 subtyper N 1,2 Utskifting av H og N ved samtidig infeksjon av vertscelle med to ulike Influensa A-typer Mindre endringer - drift

7 Influensasymptomer og -tegn
Typiske Inkubasjonstid: 2-3 døgn Frysninger Plutselig temp-økning Feber i 3-4 dager Muskelsmerter Hodepine Forkjølelse Tørr hoste Etter hvert tracheobronkitt Vanligvis syk i 3-7 døgn

8 Det er like vanlig med atypisk!
25%: lett, subklinisk infeksjon 25%: forkjølelse 50%: influensa!! Merck Manual Smittekildene er altså i hovedsak de influensasyke, men sykdommen kan hos 30-50% være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke og kan være smittekilder Om influensa i ”pandemiplanen 2006”

9 Smittemåte Kontaktsmitte Nærdråpesmitte (Luftsmitte)
går inn i ciliekledte epitelceller i LV Analogi - RSV (Luftsmitte) Smittetid vanligvis 3-4 dager …kan være lengre hos små barn immunsvekkede eldre

10 Hvor mange blir egentlig syke?
Ved større epidemier – 10-20% Økt dødlighet pga influensa: Ca 1000 personer i Norge (mest eldre)

11 Smittekilder ”Hospital staff”i Glasgow 1993-1994: ”Alle smitter alle”
Influensa hos 23%! ”Alle smitter alle” Barn – viktige spredere Man smitter i de dagene man er ”syk” Epidemien kommer i 2 bølger: først skolebarn med søsken og foreldre dernest folk som er mest hjemme, folk i syke-/aldershjem

12 Forebygge Generelle Spesielle Medikamenter Vaksine
A (H3N2) A (H1N1) B Individuell beskyttelse Flokkeffekten

13 Komplikasjonene Bakteriell pneumoni Død Immunsvekkete rammes
Spesielt de eldre De eldre med kroniske sykdommer Hjertesyke Lungesyke Diabetes II

14 Undersøkelse om vaksinering av helsearbeidere i sykehjem
BMJ, 2006

15 Influensavaksinering hos stab
INTERVENSJON Stab på 22 pleiehjem Ca 45% tok infl.vaksine Pas/klienter ca 83 år Ca 74% vaksinert KONTROLL Stab på 22 pleiehjem Ca 4% tok infl.vaksine Pas/klienter ca 83 år Ca 71% vaksinert

16 Res. av intervensjon vs. kontroll
Sesongen 5 færre døde pr 100 p 0.002 7 færre ILS AP-konsult 9 færre ILS p 0.004 2 færre innlegg. med ILS p 0.009 Sesongen Ingen signifikante forskjeller!

17 ? Hvor mange måtte vaksineres Hvor mange måtte vaksineres
for å forhindre en konsultasjon pga influensa? Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre en død? ? Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre at en pasient fikk influensa? Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre innleggelse pga. influensa?

18 Andre studier om vaksinering av helsearbeidere i sykehjem
Reduksjon i dødelighet (mortalitet) fra 22.4% til 13.6% over et halvt år med høy influensaaktivitet Odds ratio 0,61 Reduksjon i dødelighet hos eldre:fra 17 -->10% Det hevdes: Vaksinering av personalet reduserer dødeligheten hos eldre pasienter med 40% (total død)

19 Hvem bør vaksineres? (1) Risikogrupper som bør få tilbud om influensavaksine omfatter: Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med kronisk nyresvikt Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) Beboere på alders- og sykehjem Personer som er 65 år eller eldre

20 Hvem bør vaksineres? (2) Vaksinasjon av helsepersonell
I tillegg til risikogruppene som er beskrevet ovenfor, er det anbefalt å vaksinere helsepersonell med pasientkontakt. Helsepersonell er utsatt for smitte i betydelig grad og kan, dersom de selv blir smittet, være en betydelig smittekilde for sine pasienter. Influensavaksinen som sendes ut med redusert pris fra Folkehelseinstituttet er bare til risikogruppene. Det anbefales at arbeidsgiver dekker kostnadene for vaksinasjon av helsepersonell. Vaksine kan kjøpes enten fra apotek eller fra Folkehelseinstituttet.

21 Antall IFA positive (% POSITIVE/ 100 000) - fordeling i forhold til befolkning
Nordland – 47 (18) Tromsø – 61 (101) Troms(-Tø) – 50 (58) Finnmark – 34 (45) Obs Prøve- taking

22 Influensavaksine Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert splitvirusvaksine fremstilt av oktoksinol-9-behandlet, formalininaktivert influensavirus. Virkningsmekanisme: Full virkning av vaksinen oppnås innen 2-3 uker. Immunitetens varighet etter vaksinasjon varierer, men er vanligvis 6-12 måneder. Vaksinens sammensetning av virusstammer er i samsvar med WHO's anbefalinger for den aktuelle influensasesong. Beskyttes mot lys.  Pakninger og priser: Engangssprøyter: 10 × 0,5 ml kr 638,10.

23 Prisen på influensavaksine
Pris fra Folkehelsa til pasientene i risikogruppene for sesongen 2007/2008 kr. 40,- per dose På apotek – varierer kr 85 – 109,60 kr pr enkeltdose kr 572 – 684 pr 10 doser

24 Det er mange grunner til å ta influensavaksine
når man arbeider med syke og/eller eldre!! Finnes det gode grunner til å la være å ta influensavaksine når man er helsearbeider ?


Laste ned ppt "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google