Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STKs Tennisunivers Presentasjon av det sportslige tilbudet for barn og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STKs Tennisunivers Presentasjon av det sportslige tilbudet for barn og"— Utskrift av presentasjonen:

1 STKs Tennisunivers Presentasjon av det sportslige tilbudet for barn og
ungdom i Stavanger Tennisklubb

2 Overordnede ideer

3 Bakgrunn Vi har samlet hele vår barne- og ungdomsavdeling i vårt såkalte Tennisunivers, som består av ni planeter 300 deltagere i alderen 5-18 år som deltar i organisert trening minst en gang i uken

4 Målsetninger STKs Tennisunivers søker å gi et helhetlig tilbud som favner bredt. Nybegynneren, hobbyspilleren og mesteren – alle er en del av STKs Tennisunivers STKs Tennisunivers søker å tilby et sosialt fellesskap og få spillerne til et føle en tilhørighet utover den treningsgruppen de er i STKs Tennisunivers søker å aktivisere flest mulig spillere gjennom å tilby planetaktiviteter

5 Filosofi og verdier Det sosiale miljøet = limet
Fellesskap og tilhørighet skaper indre lyst og en god utviklingsarena Inkludere – bygge miljø innad og rundt de ulike klubbteamene Oversiktlighet, åpenhet og forutsigbarhet – hva kreves – hva skjer videre Den røde tråd fra nybegynnerkurs til elitespiller – og alle lag i mellom

6 Være en god lagspiller Jeg forstår at jeg er en del av en klubb, og er forberedt til å bidra til fellesskapet Jeg bruker gjerne dyktigheten min til å gjøre andre bedre. Jeg trener med spillere både på lavere og høyere ferdighetsnivå Jeg deler gjerne kunnskap, tid og krefter med mine klubbkamerater Jeg unner andre suksess. Jeg gleder meg over klubbkamerater som lykkes – det betyr at vi får et høyere sportslig nivå internt i klubben, og jeg får anledning til å lære av de som lykkes. Jeg involverer meg gjerne i ting som skjer i klubben, og støtter gjerne opp om mine klubbkamerater. F. eks. ved lagkamper, selv om jeg ikke selv skal spille.

7 Rammer Struktur Konsept

8 STKs TENNISUNIVERS 2010-2011 TFO Team Kosmos Seniorlagene Team Lactea
ATP/WTA College Team Kosmos Internasjonalt nivå Seniorlagene Damelag Herrelag Trener Team Lactea Nasjonalt nivå Team Jupiter 13-18 år Team Saturn 13-18 år Team Orion Regionalt nivå Team Tellus 9-13 år Team Neptun 9-13 år Team Merkur 7-10 år TFO Team Pluto 5-8 år

9 Treningsgruppene Alle treningsgrupper merkes med en av følgende fem farger: Rød – røde baller og minibane (11 m.) Oransj – oransje baller og mini- eller midibane (18 m) Grønn – grønne baller og full størrelse (24 m) Gul – gule baller og full banestørrelse Blå – ambisiøse spillere i satsningsprogram Dessuten er hver gruppe tildelt et planetnavn

10 Gruppesammensetning Kombinasjon av å spille ”oppover” og ”nedover”
Ambisjonsnivå og treningsvilje viktige faktorer Samle jevngamle spillere på samme tid på flere baner – større fleksibilitet og anledning til å ivareta både sosiale og sportslige hensyn ”Løse” gruppeskiller – bygge ned ”veggen” mellom banene Trenersamarbeid på tvers av banene – for å skape et større miljø på trening

11 Ulike ambisjoner – ulike planeter
Alle barn og ungdom som deltar i en treningsgruppe, tilhører også et klubbteam Røde, oransje, grønne og gule planeter er for den store majoriteten klubbspillere. Blå team er for spillere som har et særlig stort ønske om å legge ned mye tid og krefter på og utenfor tennisbanen i jakten på å nå sine personlige mål

12 Klubbteam Teamene er ment for å skape en felles identitet og appellere til fellesskapsfølelse Klubbteamene settes opp i august og justeres i januar. Selv om man tilhører ett team, kan man trene med spillere som tilhører et annet team.

13 Forklaring Team Pluto Team Merkur Team Neptun Team Tellus Team Saturn
Mininett (11 meter) Røde/oransje baller Team Merkur 7-10 år Midibane (18 meter) Oransje baller Team Neptun 9-13 år Midibane (18 meter) Oransje/grønne baller Team Tellus 9-13 år Ferdigheter og turneringserfaring begynner å bli bra Team Saturn 13-18 år Liten turneringserfaring eller beskjedne ambisjoner Team Jupiter 13-18 år Ferdigheter over snittet. Spiller gjerne kamper, men vil ikke satse . Team Orion 10-14 år / år Spillere med konkurranseambisjoner. Må oppfylle krav og forpliktelser. Team Lactea 11-19 år Spillerne har hatt tennis som prioritet over lang tid, og bruker tid på tennis hver dag Team Kosmos 11-19 år Spillerne er i Norgestoppen og satser nasjonalt og internasjonalt

14 Blå team Vi holder øyne åpne for de spillerne som vil satse, men vi fører spillere opp i blå team først etter at det har vært samtaler mellom spiller, trener og foreldre. Dette for å avklare hvilke forventninger som stilles I blå team må spillerne innfri et sett av krav i forhold til Treningsmengde og treningsvilje Antall turneringer/kamper pr. år Ferdigheter Holdninger og innstilling

15 Tennisuniverset i praksis

16 Planetaktiviteter Planetene representerer de ulike klubbteam man blir en del av når man deltar på fast ukentlig trening Hver planet har sitt interne aktivitetsprogram Hvert semester arrangerer vi 2-5 planetaktiviteter for hver enkelt planet Eksempel: September: Klubbkveld for Team Tellus Oktober: Team Tellus cup November: Team Tellus cup Desember: Juleavslutning for Team Tellus

17 Klubbkvelder To ganger i året inviterer vi til klubbkveld – en kveld pr. team Deltagelse på klubbkveldene er på fra 10 til 30 pr. team. Høsten 2010 deltok totalt 80 spillere på fire klubbkvelder. Konseptet med klubbkveldene: To timer aktivitet på banen. Mest tennis, men også andre aktiviteter Siste timen i klubbstua med pizza, quiz, gruppeoppgaver, lysbilde-/videoshow, etc.

18 Team Neptun Klubbkveld september 2009 Team Neptun Klubbkveld mars 2010

19 Team Neptun Klubbkveld 11. september 2010

20 Team Tellus Klubbkveld 17. september 2010

21 Team Jupiter og Team Saturn Klubbkveld 10. september 2010

22 Team Merkur Klubbkveld 18. september 2010

23 Planetcup Planetcupene representerer et tilpasset turneringstilbud, hvor spriket i spillernes ferdigheter er mindre enn i ordinære aldersbestemte turneringer Alle spiller 3-5 kamper på de 2-4 timene som turneringen pågår Kampformat er slik at kampene normalt varer min. Eks.: Best av tre sett til tre, best av fem tiebreak, best av sju game, etc. Premieutdeling til slutt hvor alle får medalje Det kan deles inn i ulike klasser internt i respektive team: Team Pluto cup: Rød klasse (minibane) Team Merkur cup: Rød klasse (minibane) og oransj klasse (midibane) Team Neptun cup: Oransj klasse (midibane) og grønn klasse (full bane) Team Tellus cup: Oransj klasse (midibane), grønn klasse, gul klasse (full bane) Team Saturn cup: Oransj klasse (midibane), grønn klasse og gul klasse (full bane) Team Jupiter cup: Gul klasse (full bane)

24 Til venstre: Team Tellus cup oktober 2010 Under: Team Tellus cup november 2010

25 Semesteravslutning Juleavslutning / sommeravslutning
Sosial tilstelning for hvert enkelt team På eller utenfor tennisklubben

26 Men hva skjer på treningene?

27 Motto: M-A-T Mestring Aktivitet Trivsel

28 Mestring Vi forsøker å bry oss om hver enkelt spiller og hjelpe på et individuelt plan Å utvikle ferdighetene er avgjørende for at spilleren skal kunne bygge opp selvtilliten og kjenne framgang og motivasjon til å trene videre og gå for utfordringer STK følger NTF/ITFs norm for basisteknikk, og jobber for at spillerne våre lærer seg gode forberedelser, riktig treffpunkt, tilstrekkelig treffsone og god avslutning og balanse Vi gjennomfører NTFs ferdighetsoppgave-sett rødt, oransj og grønt hver sesong.

29 Aktivitet Treningene skal kjennetegnes ved stor aktivitet – dvs. effektiv organisering og aktive spillere Vi ønsker aktive spillere både på treningene og utenom organisert trening, dvs. flest mulig gutter og jenter som deltar på klubbaktiviteter og tilbringer tid i tennisklubben

30 Trivsel Vi ønsker å skape et positivt, inkluderende og utviklende miljø Trenerne våre skal være gode til å skape trygghet og få spillerne til å samarbeide og trives på treningene

31 Ferdighetsoppgavene Oppgavesettene rødt, oransj og grønt skal stimulere spillerne til å ville tilegne seg ferdigheter og trene mer. Like viktig er det å bygge opp spillernes selvfølelse ved å vise dem hva de klarer å få til og har lært siden sist Når trener mener spillergruppen er klar for det aktuelle oppgavesettet, gjennomføres disse oppgaver, og spillerne får i etterkant utdelt merke (egenprodusert i fargene rødt, oransj og grønt) som strykes på T-skjorte

32 X-faktoren Å se hver spiller!


Laste ned ppt "STKs Tennisunivers Presentasjon av det sportslige tilbudet for barn og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google