Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feltskyting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feltskyting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Feltskyting

2 Forberedelser Feltskyting, sesongforberedelser: • Våpenet • Ammunisjon
• Innskyting/trening • Avstandsbedømmelse • Bekledning • Konkurranseforberedelser

3 Avstandsbedømmelse ulike metoder
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3A. Avstandsbedømmelse ulike metoder Sammenligningsmetoden Oppdelingsmetoden Minimum- Maksimum metoden Synbarhetsmetoden Målemetoden

4 Målemetoden Avstandsbedømmelse ved hjelp av siktemidlene NB!
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3B. Målemetoden Avstandsbedømmelse ved hjelp av siktemidlene NB! - Avstand øye - hullkorn 102 cm (99 cm) (96 cm) - Hullkornets diameter 3,4 mm (3,3 mm) (3,2 mm) Dekningsbredden (cm) X 3 = Avstanden (m) til målet Eksempel: 1/3 figuren (50 cm) bred går 2 1/2 gang inn i hullkornet: Dekningsbredden: 50 X 2.5 = 125 Avstanden: 125 X 3 = 375 meter Stripa (10 X 30 cm) går 2 ganger inn i hullkornet: Dekningsbredden: 30 X 2 = 60 Avstanden: 60 X 3 = 180 meter

5

6 Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for kort når:
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3C. Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for kort når: Belysningen er god (klar luft, god sikt) Målet trer skarpt fram mot bakgrunnen Terrenget fram mot målet er flatt, dårlig belyst eller usynlig Terrenget fram til målet er fallende

7 Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for lang når:
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3D. Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for lang når: Belysningen er dårlig. (skumring, regn, tåke o.l.) Målet er vanskelig å se. (står i skyggen, dårlig bakgrunn, sol i øynene) Man sikter langs et gjerde, gjennom ei glenne i skogen o.l. Terrenget fram mot målet er stigende.

8 Bedømmelse av vindstyrken
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3E. Bedømmelse av vindstyrken

9 Tabell for vindavdrift
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3F1. Tabell for vindavdrift Avdriften vil variere noe avhengig av bl. a. ballistisk koeffisient. Dette vil kunne gi mindre avvik fra tallene i tabellen.

10 Vindavdrift - høydekorrigering
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Feltskyting. FS 7-3F2. Vindavdrift - høydekorrigering På grunn av prosjektilets rotasjon vil vinden også påvirke treffpunktet i høyde. Vind fra venstre presser prosjektilet nedover i forhold til vindstille. Motsatt fra høyre. (Gjelder for prosjektiler med høyrerotasjon) For cal. 22 er forholdet ca. 1 : 3. For 6,5 / 7,62 ca. 1 : 6. (6 knepp i side - 1 i høyde.)

11 Vindavdrift KVADRAT-METODEN: KNEPP-METODEN:
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3G. Vindavdrift KVADRAT-METODEN: ( Avstanden i hundremeter)2 X Vindstyrken i m/sek = Cm avdrift 2 EKSEMPEL: Avstand 300 meter, vindstyrke 4 m/sek 3x3x4 / 2 = 18 cm vindavdrift KNEPP-METODEN: Avstanden i hundremeter X Vindstyrken i m/sek = Antall knepp 2 EKSEMPEL: Avstand 300 meter, vindstyrke 6 m/sek 3x6 : 2 = 9 knepp i side NB ! Formlene forutsetter vind rett fra siden og full virkning i hele kulebanen. Ved knepp-metoden må treffpunktet forflyttes 1 cm for hvert knepp på 100 meter.

12 Vindklokke Eksempel nr. 1: Skyteavstand 300 meter, vindstyrke 4 m/s.
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3H. Vindklokke Eksempel nr. 1: Skyteavstand 300 meter, vindstyrke 4 m/s. Vind 90º på skyteretningen (vinden inn “klokka 3 ”) Eksempel nr. 2: Vinden inn “klokka” 2: Antall cm (kvadratmetoden): 3 x 3 x 4 / 2 = 18 cm Antall knepp (kneppmetoden): 3 x 4 / 2 = 6 knepp Antall cm: 18 x 0.8 = 14.4 cm Antall knepp: 6 x 0.8 = 4.8 ~ 5 knepp

13 Vind i ulike deler av kulebanen
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3I. Vind i ulike deler av kulebanen Ca. 9 cm. Ca. 20 cm. Ca. 31 cm. Siktelinje Kulebane Eksempel: Avstand: 400 m. Vind: 4 m/sek. Vind i siste halvdel av kulebane. Avdrift ca. 9 cm Vind i første halvdel av kulebanen. Avdrift ca. 20 cm. Vind i hele kulebanen. Avdrift ca. 31 cm. Dette er en prinsippskisse. Avdriften vil varierer med hastighet og ballistisk koeffisient.

14 Valg av ammunisjon til feltskyting
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3J. Valg av ammunisjon til feltskyting God presisjon. Flat kulebane - Større feilmargin i avstandsbedømmelsen. Liten vindavdrift. Innenfor trykkgrensen. Konf. leverandør / produsent. Høy hastighet / trykk. Større slitasje på løp. Samme temperatur i kruttet under innskyting og konkurranse.

15 Temperaturens innvirkning på utgangshastigheten. Testresultater
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3K. Temperaturens innvirkning på utgangshastigheten. Testresultater VO = Utgangshastighet

16 Feltammunisjon - Hastighetsendring Ref. TS 7-3K
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3L. Feltammunisjon - Hastighetsendring Ref. TS 7-3K Som følge av redusert hastighet blir det flere knepp mellom hver 100m. - særlig utover 300m. Nullstillingen av siktet på 200 / 300m. vil også normalt endres. Det siste vil være avhengig av løpssvingningene, og på hvilket tidspunkt prosjektilet forlater munningen i forhold til svingningene Fra +20 til - 20 grader C vil normalt hastighetstap bli m/sek. Fra +20 til - 15 grader C vil normalt hastighetstap bli ca. 20 m/sek. For rekruttammunisjon blir normalt hastighetstapet noe større. Tiltak som skytteren bør gjøre: Oppbevar ammunisjonen relativt kjølig, slik at temperaturvariasjonen blir minst mulig. Opptre ved innskyting som i konkurranser, dvs.bær ut ammunisjonen om morgenen og vent med innskyting til den tid på dagen da konkurransene normalt skytes.

17 Feltskyting - Våpenstell
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3M. Feltskyting - Våpenstell Et stabilt våpen betinger jevnlig vedlikehold og overflatebehandlingen av skjeftet. Lakkering fornyes hvert år. Oljes et par ganger i året. Avhengig av bruk. Våpen som benyttes i kulde skal i prinsippet være tørrpusset. Stålflater som glir mot hverandre smøres med kuldebestandig fett / olje. (baksiden av låseklakkene og oppspenningsflaten på sluttstykket.) Husk grundig reingjøring og oppsmøring etter utendørs bruk i kulde eller regn.

18 Helling av våpnet Treffpunkt på 525 m. Ca 30 cm. forflytning
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Feltskyting. TS 7-3N. Helling av våpnet Kjernelinje for våpen som heller 5 grader. Kjernelinje for rett våpen. Treffpunkt på 525 m. Ca 30 cm. forflytning av treffpunkt ved 5 graders helling. Treffpunkt på 300m. 7 - 8 cm. forflytning av treffpunkt ved 5 graders helling. Merk! Illustrasjonen er ikke proporsjonert med riktige vinkler og avstander. Kjernelinjens endring er mer enn 5 grader. Feil som oppstår er korrekt.

19 Feltskyting Sikting mot forskjellige feltfigurer
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3O. Feltskyting Sikting mot forskjellige feltfigurer Normalt siktebilde mot ¼ fig Normalt treffpunkt mot ¼ fig Ønsket treffpunkt på ¼ fig Justert siktebilde Normalt siktebilde mot 1/6 fig Normalt treffpunkt mot 1/6 fig Ønsket treffpunkt på 1/6 fig Justert siktebilde

20 Godkjente feltfigurer
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert November 1997 Feltskyting. TS 7-3P1. Godkjente feltfigurer

21 Når feltfigurene benyttes til grovfelt gjelder flg. maks. avstander:
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Desember1997. Feltskyting. TS7-3P2 Feltfigurer på 100m C x 12,5cm Mini 1/ x 13cm Tønne 14,4 x 16cm Stripe 22,5 x 7,5cm Mini 1/ x 10cm Minismåen 9 x 15cm 1/ x 12cm Sirkel Diam. 11cm Hjul 8 x 23cm Prisme 20 x 10cm Når feltfigurene benyttes til grovfelt gjelder flg. maks. avstander: - C-15, Tønne 160 m. - Øvrige figurer m.

22 Spredning - Ytre forhold
Håndbok for samlagsinstruktøren. Skytterkontoret - Januar 1997. Justert April 1999. Feltskyting. TS 7-3Q Spredning - Ytre forhold Vind Sol Avdrift Luftmotstand Mirage


Laste ned ppt "Feltskyting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google