Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet ved skytebaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet ved skytebaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet ved skytebaner
Sikkerhetsforskriftene – «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av skytebaner av 1. juli 1988». § 4 – Baneeieren plikter å holde banen i forsvarlig stand med inspeksjoner minst 2 ganger pr år. Benytt sjekkliste for inspeksjon utarbeidet av DFS. Opprett protokoll for sjekklistene i laget. § 5 – instruks. Syndes mye mot dette da en hver større endring skal godkjennes i instruks.

2 Frisiktssone Det skal være ryddet 2 meter ut til hver side for fløyskytter ved standplass. Det skal ryddes 5 meter ut for fløyskiver. Frisiktssonen går i rett linje mellom disse punktene. Frisiktssonen skal bestå av rikosjettfrie masser

3 Frisiktsonen

4 Rikosjettfarlige objekter
Man skal nå rikosjettfritt område senest 0,5 meter under standplassnivå minst etter 2 meter. Knekkpunkt etter 71 m fra standplass. Videre svakt fall frem til skivevollen, se figur side 15 i sikkerhetsforskriftene. 0,7 meter på 100 m, 1,4 meter på 200 og 2,1 m på 300 m I disse områdene skal det kun forekomme rikosjettfrie masser. Stikker det rikosjettfarlige f.eks fjell opp i denne sonen, skal rikosjettvinkelen beregnes fra dette oppstikkende punktet. Evt. tildekkes/fjernes

5 Sektor uten rikosjettfarlige objekter

6 Sikkerhetsvinkler v/skytebaner
W- Sidesprengningsvinkel, 6 grader Starter fra standplass Q -Rikosjettvinkel, 22 grader Starter fra topp av skivevoll Høydevinkel (bakgrunnshøyden), 4 grader ved alle bakgrunnhøyder. Kan godta 2 grader ved spesielle forhold Kunstig kulefang

7 Skivevollens utbredelse generelt alle avstander

8 Eksempel mulig løsning med elektroniske skiver.
Prinsipiell oppbygging også ved anvisergraver.

9 Kulefangets utbredelse Gjelder alle avstander

10 Masser i kulefanget

11 Farlig område – Naturlig bakgrunn

12 Kunstig bakgrunn 100m. Kulefangerskjerm øker med 11 m pr. 100 meter skyteavstand

13 Videre i sikkerhetsforskrifter
Kortholdsbaner Lerduebaner Bevegelige mål – løpende elgbane Feltmessige skytinger Innendørs Forslag til instruks Tillegg for luftvåpen

14 Innendørs skytebaner Generelt gjelder sikkerhetsforskriftene og vinklene som er oppgitt der også for 15 m. Sidespredningsvinkel = 1,6 m på 15 m Ved kortene avstand fra fløyskiver til sideveggene må sideveggene kles med f.eks. 1,5 mm stålplater til den treffer sidespredningsvinkel. Dekningstykkelse – f.eks. stålplate 3 mm

15 Innendørs bane - ventilasjon
Luften i rommet skal skiftes ut 3 ganger pr. time eller rommet skal tilføres 200 m³ frisk luft pr. våpen pr. time Tilluft oppunder tak bak på standplass Avtrekk ved gulvet 2,5 m foran standplass

16 Innendørs bane - renhold
Før og etter skyting. Blystøv bruker lang tid på å «legge seg». Vasking og spesialstøvsugere. Kostbare støvsugere. Avklar bruksområde med leverandør Lett vaskbare gulver, f.eks vinyl Hvert halvår avholdes hovedrengjøring – vegger, tak og gulv om det er vaskbare overflater, samt ventilasjonskanal foran standplass rengjøres. Bytte av filtre.


Laste ned ppt "Sikkerhet ved skytebaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google