Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Hva kan fotballkretsen bidra med?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Hva kan fotballkretsen bidra med?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Hva kan fotballkretsen bidra med?

2 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Delmål for samlingen •Etablere samarbeidsforhold mellom klubb og krets med tanke på klubbutvikling. •18 fotballkretser 22 klubbutviklere •12 klubberAlta Donn Fart Larvik Gjøvik Grand Bodø Haugar Linderud-Grei Manglerud Star Medkila Orkla Voss

3 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Ulike innfallsvinkler KLUBBALLE KLASSERKUN KVINNER SENIORMENN SENIOR, DIV. AltaXAdecco DonnX3. div FartX3. div LarvikX GjøvikX Grand BodøX4. div HaugarX4. div Linderud-GreiX Manglerud StarX4. div (2.div) MedkilaX3. div OrklaX3. div VossX3. div

4 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Flaggskipet i nærmiljøet •Markedsføre klubben og kvinnelaget som flaggskipet i nærmiljøet. •Bidra til gode relasjoner med andre klubber. •Budbringere for klubben.

5 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 De viktige møteplassene •Skape de viktige møteplassene. •Legge til rette for de nyttige erfaringsutvekslingsarenaene. •Være det nøytrale ”lokomotivet” som bidrar til nettverksbygging.

6 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Oss ansatte i mellom •God kommunikasjon mellom daglig leder og kretsadministrasjonen. •Naturlig at klubbutvikler er bindeleddet. •Oppfølging og støtte ift. praktiske gjøremål.

7 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Klubbutvikling

8 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 •Lengre utviklingsprosesser •Kortvarige struktureringsprosesser •Små endringer •MÅLET må alltid være å skape aktivitet med kvalitet ET MANGESIDIG BEGREP

9 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Hva karakteriserer en klubbutviklingsprosess? •Omfatter alle sider av klubbens totale aktiviteter •En langsiktig og godt forberedt prosess •En prosess som må være forankret i styret •Flest mulig (alle) i klubbmiljøet er kjent med prosessen og føler et ”eierforhold”. Avhengig av involvering for å lykkes! •Mange handlingsplaner, organisasjonsplaner og sportsplaner og andre gode planer, støver ned i skuffer og skap pga. manglende forankring og involvering – og ikke minst at de er alt for omfattende og lite brukervennlige. •Klubben tildeles både menneskelige og økonomiske ressurser.

10 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 KKD-tiltak •Utdanningstiltak (A1) •Aktivitetstiltak (A2) •Klubbutvikling (A3) •Klubbdrift (A4) •Inkludering (A5) •Fair Play (A6) •Jenteprosjekt (tiltak 8) •Frie midler (2A+2B)

11 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Utdanning • • Økt kompetanse gir mer og bedre aktivitet på alle nivåer i klubben. •Trenerutdanning er sentralt i forhold til sportslig utvikling. •Lederutdanning gir synlige, målbevisste og strukturerte ledere. •Alle fotballkurs er konkrete og har nytteverdi for oppgavene som skal løses i klubben. •Det er enkelt å skaffe seg kompetanse, uansett behov og ståsted. •Utdanningsoversikt: www.fotball.nowww.fotball.no

12 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Styret som sportslig leder  Alle klubber skal bli lederstyrt med en klar og tydelig retning. •Klubben bør alltid tenke sportslig utvikling – ikke bare drift. •Å ha et lederverv i klubben omfatter også sportslig ledelse. •Sportslig ledelse er å lede den sportslige aktiviteten i klubben ut fra vedtatte mål, strategier og sportslige retningslinjer.

13 1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Lidenskap •Den får deg til å gråte •den får deg til å le, •den har en magisk evne •du glemmer tid og sted. •Den skaper liv og glede •i alle verdens land, •den får deg til å stoppe opp •og gå fra all forstand. •Det er den runde lærballen •på ca.400 gram •den ruller over kloden vår •i lidenskapens navn.


Laste ned ppt "1. divisjonsseminar kvinner – januar 09 Hva kan fotballkretsen bidra med?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google