Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens utfordring – å skape friske medarbeidere! Rapport Sunne Arbeidsplasser 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens utfordring – å skape friske medarbeidere! Rapport Sunne Arbeidsplasser 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens utfordring – å skape friske medarbeidere! Rapport Sunne Arbeidsplasser 2007

2 Bakgrunn, Sunne Arbeidsplasser Folkehelse er et prioritert fagområde i Vest Agder fylkeskommune Vi koordinerer ”Folkehelse i Agder”, et partnerskap der fylkeskommune, stat, kommuner, høyskole og frivillige organisasjoner deltar En har i hovedsak konsentrert folkehelsearbeidet ut i fra et offentlig anliggende. Imidlertid har en i mindre grad henvendt seg til arbeidslivet. Et samarbeid mellom aktører på denne arena vil være viktig for et bredt og helhetlig folkehelsearbeid.

3 Sunne arbeidsplasser Et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

4 Vår målsetting er: ” Å utvikle sunne arbeidsplasser med en klar helsestrategi, slik at arbeidsplassen blir en arena for helse og friskvern”.

5 Helsefremmende arbeidsplass - hva er det? Begrepet knytter seg sterkt til de faktorer som fremmer helse på arbeidsplassen, i motsetning til faktorer som fremmer uhelse

6 Figuren viser de tre grunnelementene i HMS – arbeid. Reparerende arbeid (rød felt): Fokus på å reparere allerede oppståtte problemer Forebyggende arbeid (gult felt): Fokus på å redusere risiko Helsefremmende arbeid: (grønt felt): Fokus på å utvikle ”det friske ”

7 ”Sunne arbeidsplasser” har valgt å fokusere på helse og livsstil som en viktig del av det helsefremmede perspektiv. I begrepet helse og livsstil har vi definert inn: •Fysisk aktivitet •Kost/ernæring •Røykfrihet •Trivsel og arbeidsglede •Stress

8 Vi anbefaler at arbeidsgiver; •Har en overordnet personal- politisk strategi der helsebegrepet inngår, defineres og operasjonaliseres •Ser de tre hovedfundamentene; rehabiliterende, forebyggende og helsefremmende i sammenheng, utvikler verktøy til å møte utfordringer hver av dem representerer

9 •Den nye IA -avtalen (2006-2009) er tydeligere på en forskyvning av fokus fra reparering til forebygging. IA -avtalen sier tydelig at ”NAV skal tilby tjenester som bidrar til at det overordnede forebyggingsperspektivet gis større oppmerksomhet i virksomhetene”. Arbeidsmiljøloven (§ 4-3) følger også opp med konkret å nevne fysisk aktivitet som forslag til virkemiddel i om hva arbeidsgiver skal gjøre i forhold til systematisk HMS - arbeid.

10 AML § 3-4 ”Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø, og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”

11 Helsestrategi •Hvorfor satse på de ansattes helse? •Hva betyr det for oss i vår virksomhet? •Hva skal til for at vi blir en sunnere arbeidsplass? •Hvordan skal det komme til syne? •Hvem legger strategien? •Hva skal vi gjøre? •Handlingsplan

12 Hva skal til? •Ikke bare praktiske aktiviteter •Det må finnes former for å formidle kunnskap omkring livsstil og helse •Kunnskap og bevissthet er utgangspunktet for å motivere flere til å delta

13 Bevissthet Kunnskap Handling Effekt Holdning- og endringsarbeid

14 Hva har vi gjort •Informasjonsmøte med virksomheter •Kontrakt •Samlinger •Oppfølgingsmøter (NAV)

15 Fellesprogram •Oppstartssamling 9.mars –Ledelse, VO, tillitsvalgte, nøkkelpersoner •Fagsamling 1: 11.april –Nøkkelpersoner •Fagsamling 2: 25.april –Nøkkelpersoner •Fagsamling 3: oktober/november –Nøkkelpersoner

16 Resultater •Pilotåret 2007 ble brukt til å prøve ut ”Sunne arbeidsplasser” som konsept og kompetanseutviklings- program. •Ni deltakende virksomhetene deltok: •Holte skole og Tveit omsorgsenter i Kristiansand kommune, Agder Energi Tjenester Kristiansand Dyrepark, Mandal Hagesenter, Majas Salong, Vigeland Metal Refinery, Cargo Net Kristiansand A/S og Tine Meierier Sør Kristiansand.

17 Resultater Det er blitt foretatt en internevaluering ved at syv av ni deltakende virksomheter har besvart et tilsendt spørreskjema på e-post Her er noen svar!

18 ”Bedriftens ansatte har fått en økt forståelse og kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet, kosthold og helse. Fra bedriftens side er dette tatt inn i bedriftens styringssystemer og vil bli vektlagt for fremtiden”

19 ”Vi synes det er meget bra at bedrifter blir tilbydd å være med på slike prosjekter. Dette hadde ellers ikke blitt satt like tydelig på dagsorden uten deltakelse i et slikt prosjekt” ”Mer fokus på arbeidsmiljø, fysisk aktivitet og kosthold, som er blitt et tema blant de ansatte. En rekke tiltak er satt i gang”

20 Tine Meierier Helsestrategi Handlingsplan

21 MålTiltakAnsv ar FristStatus Sunn matGrovt brød /speltbrød i kantine Gulerøtter Salat bar Temakveld ” sunn mat” ”Blå-tur” HIA (mat-kurs) Student/ lærling på kantina fra HIA Ingunn / Torbjørn august Bedre arbeidsmi ljø: på bedrift HMS-fokus på avd. møter Få forslag fra hver enkelt ansatt (Dansekurs, Yoga, og lignende.) Aktivitets-kalender til oppslag Torbjørn alle I.M.N Wenche Juni/ august Høst 2007 august På avdeling Motivere ansatte til å bruke nåværende tiltak. allekontinue rlig Bedre livstil All-møte med Per Gardsell, Ansatte m/ ledsager ledelseHøst 2007

22

23 Konklusjoner Samarbeidet mellom NAV Vest-Agder Arbeidslivssenter og Vest-Agder fylkeskommune har stor verdi for realisering av ”Sunne arbeidsplasser”. Konseptet kan også være en start på et framtidig tettere og konkret samarbeid, hvor også andre partnere bør kunne trekkes inn.

24 Konklusjoner På bakgrunn av tilbakemeldingene 9 deltakende virksomheter, og en intern evaluering konkluderer vi med et ønske om fortsatt samarbeid og satsning videre på ”Sunne arbeidsplasser” også i 2008.


Laste ned ppt "Framtidens utfordring – å skape friske medarbeidere! Rapport Sunne Arbeidsplasser 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google