Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer"— Utskrift av presentasjonen:

1 IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer
Fagmøte i Institutt for teknologiledelse 15 januar 1999 Siviling./Bedriftsøk Bo Hjort Christensen Studierektor Handelshøyskolen BI Bedriftsrådgiver BHC A/S

2 GAP Problemstilling Strategisk nivå Prosess Visjon og målformulering
Operativt nivå Prosess Anskaffelse Prosess Implementasjon Prosess Vedlikehold/forvaltning/drift GAP

3 Problemstilling Strategisk nivå Prosess 1 Visjon og målformulering
Prosess 2 Arkitekturplanlegging Administrativt nivå Prosess 3 Konfigurasjonsstyring Operativt nivå Prosess 4 Anskaffelse Prosess 5 Implementasjon Prosess 6 Vedlikehold/forvaltning/drift

4 Svenska Institutet for systemutveckling; MAI 95
”Vi har sett arkitekturfrågorna som grunnleggande for at håndtere det såkalte systemarvet, samt som grund for integrerad produkt- och prosesutveckling. Innførande eller forendring av prosesser kan ofte innebera at funksjonelt separerade informasjonssystem behøver integreras eller fås at samverka. Til exempel kan samverkan mellom stødsystem och produksjonssystem vara en viktig infrastrukturfråga” ”En tydliggjort arkitektur er ochså en forutsetning for at stegvis kunne innføra eller byta ut komponenter i arkitekturen, hvilket vil underletta en kontinuerlig og successiv systemfornyelse.” ”Dette krever dock at informasjonssystemenes struktur och innbørdes beroenden kan tydliggjøras, iform av komponenter, grenssnitt og samverksformer. Begrepp och terminologi for arkitekturbeskrivningar er nødvendige for at kunna analysera och planera organisasjonens nuvarande och forventade IT-stød.”

5 Nivåene Arkitektur modell Konfigurasjon Komponent
Applikasjonsmodell Teknisk modell Konfigurasjon Systemkonfigurasjon Utstyrskonfigurasjon Komponent Applikasjonskomponent Utstyrskomponent Sammensetningen av, og samvirket mellom de enkelte komponenter i et system. Modellen avdekker de komponenter som kreves for å realisere informasjonssystemets ønskede egenskaper Sammensetningen/arrangeringen av valgte komponenter slik at informasjonssystemet realiseres i henhold til arkitekturmodellen og de krav som er knyttet til denne. En selvstendig gjenstand i konfigurasjonen som kan avgrenses via et definert grensesnitt til øvrige komponenter.

6 Fra ”Rammeverk" TIL "Kvalitetsplan"
Arkitektonikk Identifisering og organisering av de temaer som skal behandles,- dvs de områder innen hvilke det skal utvikles regler, retningslinjer, standarder, prosedyrer etc. Substans Regler og retningslinjer Fylle rammeverket med substans,- dvs utvikle de konkrete regler, retningslinjer, standarder, prosedyrer etc. Kvalitetsplan Pedagogisk og komuniserbart Dokumentere og tilgjengeliggjøre budskapet på en slik måte at det blir brukt og er til nytte. Kvalitetsplan: Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt (Ref. ISO 8402)

7 Kvalitetsplan i Norsk Hydro
PRINSIPPER PROSESSER STANDARDER GODKJENTE PRODUKTER APPLIKASJONER DATA INFRASTRUKTUR (Basis-)Tjenestelag (Støtte-)Tjenestelag Teknologilag - klient - tjener - nettverk OS - nettverkskomponenter Lotus Notes ORGANISASJON ARKITEKTUR- LAG

8 BHC Architecure Framework
Arkitekturmodeller ORGANISASJONSMODELL Fokus på IS/IT-organisasjonens forankring BHC Architecure Framework PROSESSMODELL Fokus på på IS/IT forvaltnings- prosesser DATAMODELL Fokus på stamdata, kontostreng og volumdrivende entiteter APPLIKASJONSMODELL TEKNISK MODELL Komponent K. ID Status Eier Applikasjon Dokument Utstyrsenhet Relasjon Ref. til kontrakt Pålagt

9 Prosess- modell ORGANISASJONSMODELL APPLIKASJONSMODELL TEKNISK MODELL
DATAMODELL Driftsplattform Systemkategori Lokasjon Prosess- modell

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prosess- modell ORGANISASJONSMODELL
APPLIKASJONSMODELL TEKNISK MODELL DATAMODELL Driftsplattform Systemkategori Lokasjon Prosess- modell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Datamaskin A Datamaskin i rollen som server B
Datamaskin i rollen som klient Kablet forbindelse, lokalnett B Terminal Uintelligent terminal Kommunikasjonsutstyr Fjernnett

12 R Applikasjon Database A Applikasjon og database på ulike servere
samme server Automatisert integrasjon Halvautomatisert integrasjon Manuell integrasjon R


Laste ned ppt "IS/IT arkitekturer vs. forretningsarkitekturer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google