Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratiassistanse i Afrika

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratiassistanse i Afrika"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratiassistanse i Afrika
Demokratiassistanse og demokratisering UiB/SEVU, 11. november :15 – 15:00 Inge Amundsen, seniorforsker, CMI

2 Demokratiassistanse i Afrika
Hva er problemet med Afrika? Staten Økonomien Sammenhengen økonomi – politikk Sosiale forhold: etnisitet, klasse Ressursenes forbannelse Demokratiassistanse i Afrika: hvem, hva, hvordan Godt styresett og/eller demokrati? Former for demokratisassistanse Parlamenter Domstoler Valg Politiske partier Anti-korrupsjon Sivilsamfunnet, media ..og har det hjulpet? Eksemplet Malawi

3 Afrika er mindre demokratisk

4 Økonomi og politikk henger sammen

5 Etniske grupper

6 Det manglende mellomsjikt

7 Den afrikanske staten er …
Påtvunget utenfra Ingen naturlige grenser (Berlin 1885) Splitter og samler folkegrupper (etniske grupper, religioner, språk) Autoritær og “ovenfra” Passifisering og “mis en valeur” Overtatt av “tilfeldig” gruppe Nærmest hovedstaden, misjonsskoler Overtok kolonimakt-institusjoner men raskt mot diktatur Demokratiseringsbølge tidlig 1990-tall “Overflatedemokratisering”

8 Ressursenes forbannelse
Resource Curse Paradox of Plenty Dutch Disease Hva er det? Økonomiske forklaringer Politiske forklaringer Politiske konsekvenser

9 De velsignede og de forbannede
Fattige på Økonomisk utvikling Mindre, mer konsentrert Fordeling ulikhetene øker fattigdommen øker Demokrati authoritære regimer svakt styresett svake institusjoner Rike på Natur-ressurser olje og gass diamanter andre mineraler tømmer fisk bistand Norge Australia Kanada Chile Brasil Malaysia Botswana Nigeria Angola DR Congo the Sudan Sierra Leone Liberia Zambia Azerbaijan

10 Økonomiske forklaringer
The Dutch Disease Relative pris-effekt Sterkere valuta Billigere import Forværret konkurranseevne “Crowding out” produktive sektorer Over-investeringer i ekstraktive industrier Under-investeringer i foreling, produksjon, jordbruk Av-industrialisering Ustabilitet Usikkerhet for næringslivet Lavere investeringer i alternativ produksjon Staten bruker, forbruker og misbruker Kapitalfukt

11 Politiske forklaringer og konsekvenser
Rentenist-staten (the rentier state) Renten (profitten) øker premien ved å kontrollere staten Off-shore, utenlandsk, high-tec Staten involvert, staten skattlegger Forbruk, berikelse, korrupsjon, underslag Kan føre til konflikt, vold, borgerkrig Renten (profitten) øker statens autonomi Natur-ressurser er “ikke fortjent”, lett-tjent, rente Lite skatt på annen aktivitet Ingen “sosial kontrakt” Liten innflytelse fra næringsliv, middleklasse Liten innflytelse fra sivilsamfunn, interesse-org.

12 Politiske konsekvenser (forts)
Renten (profitten) øker statens makt Penger til å manipulere institusjoner og regler Parlamentet, rettsvesnet Ymse kontroll-institusjoner Valgene, partiene, mediene, organsisasjonene Penger til å kjøpe opp rivaler, kjøpe støtte Patronage, klientellisme, favorisering, nepotisme Penger til å kjøpe tvangsmakt-midler Militært utstyr, soldater “Security” selskaper, leiesoldater Undertrykkingsmidler

13 Ressursenes forbannelse
“Without improving their democratic institutions and administrative capacity, it is unlikely that African oil exporters will be able to use petrodollars to fuel poverty reduction; instead oil monies are more likely to make matters worse for the poor” Catholic Relief Services (2003): Bottom of the Barrel. Africa’s Oil Boom and the Poor

14 Noe litteratur på ressursenes forbannelse

15 Former for demokratibistand
Godt styresett (good governance) Offentlig sektor Reformer, effektivitet, meritokrati Anti-korrupsjon Demokratisering Valg Valgordninger, valgkommisjon, gjennomføring, observasjon Politiske institusjoner Maktbalanse, checks and balances Parlamenter, domstoler Politiske partier Sivilsamfunn, media

16 Bistand til parlamenter
Fra hvem? Bilaterale donorer Multilaterale donorer Til hvem? Internasjonale parlamenter Nasjonale parlamenter Administrasjon, støtteapparat, bibliotek, informasjon Undergrupper (kvinner) Komiteer (kontrollkomiteer, fagkomiteer) Opposisjonen, skyggeregjeringen Lokale parlamenter Gjennom hvem? Direkte Gjennom parlamentariker-organisasjoner Gjennom institutter, organisasjoner, private

17 Bistand til parlamenter
Hvordan? Opplæringstiltak Infrastruktur Støtteapparat, administrasjon Reform, lover, reglementer Nettverksbygging Tematisk: lovgivning, budsjettprosess Tematisk: politikkområder Fattigdomsbekjempelse Kvinner, unge, minoriteter Helse, HIV/AIDS Fred, forsoning Miljø

18 Bistand til politiske partier
Politisk meget delikat Tildels forbudt Indirekte fra bistanden Gjennom partiene Gjennom stiftelser og institutter

19 Bistand til politiske partier
Parti-basis Ett-parti basert Flere-parti basert Foundations Institutter Sverige: 7 stiftelser Norge: NDS Søster Tyskland: 6 Stiftungen UK: WFD parti Form for bistand Demokrati- USA: NDI + IRI NL: NIMD assistanse

20 Parti-til-parti bistand

21 Partibistand: støtteformer
Støtte til Partiorganisasjonen Organisatorisk kapasitet Funksjon i parlamentet Delta i valg Internt demokrati Spesielle grupper Kvinner, ungdom, minoriteter Visse politikk-områder Fattigdomsorientert, miljø, demokrati, … Gjennom Finansiell og materiell bistand Møter, workshops, seminarer, konferanser … Teknisk bistand, rådgiving, ekspertise Info (”outreach”), administrasjon, valg, regnskap, revisjon Forskning og utredning Analyser og meningsmålinger Nettverksbygging Reiser, reiser, reiser, reiser, reiser …

22 Olje for Utvikling Norad Petroleumsdirektoratet Petrad Teknisk
Styresett Anti-korrupsjon Olje for Utvikling (OfU) er et etterspørseldrevet initiativ som har som formål å overføre norske erfaringer innen petroleumsforvaltning på en måte som bidrar til at petroleumsressurser fører til varig reduksjon av fattigdom i utviklingslandene, og til at utvinning av ressursene skjer på en miljømessig forsvarlig måte.

23 A coalition of governments, companies and civil society
A standard for companies to publish what they pay and for governments to disclose what they receive Companies disclose payments Governments disclose receipts of payments Makes independent verification

24 Demokratibistand – noen tall (2007)
mill kr OECD bistand til Governm. & Civil Society mill kr Total norsk bistand 200 mill kr Olje for Utvikling - programmet 20 mill kr Norsk støtte til parlamenter 6 mill kr Norsk Senter for Demokratistøtte 400 mill kr NDI årlig budsjett 20 mill kr Pr. år til Malawis parlament Demokratibistand: stagnert

25 Har det hjulpet? Nei Status for demokrati i Afrika Vanskelig å måle
WBI Worldwide Governance Indicators Freedom House Global Integrity Report The Open Budget Project Country Performance and Institutional Assesments “In any given year an investment of $10 million of USAID DG funding produces a five-fold (500%) increase in the amount of democratic change over what the average country would otherwise be expected to achieve” (USAID website)

26 Donorene: Kritiske merknader
Aid agencies’ instruments are.. Insufficient and partial ‘A-political’ and ‘a-historical’ Administrative and economic rather than political approach Focus on formal (not informal) politics Sector oriented Pulling in opposite directions Direct Budget Support Decentralisation Privatisations Tied aid Aid is a part of the problem when it is… Ignoring the corruption problem Supporting ‘white elephants’ Resource flows are massive and un-coordinated Supporting/sustaining corrupt governments Financing ‘soft investments’ leaving the ‘hard’ to partner countries Using corrupt local service providers

27 Landeksempel: Malawi 5 000 mill kr i total bistand
20 mill kr pr år til Malawis parlament 400 mill kr fra Norge 40 % av Malawi statsinntekt ..har det hjulpet?

28 Malawi

29 Malawi

30 Malawi

31 Litteratur… Support to Political Parties: Status and Principles
Inge Amundsen. CMI Report 2007:6 Support to Legislatures. Synthesis Study Arne Tostensen, Inge Amundsen. Norad Evaluation report 2/2010 Good Governance in Nigeria: A Study in Political Economy and Donor Support. Inge Amundsen, Norad report 17/2010 Support for Parliaments: Tanzania and Beyond Inge Amundsen. CMI Report 2010:8

32 Litteratur… Follow the Money! Policies and Practices in Donor Support to Civil Society Formations in Southern Africa Chris Albertyn, Elling Tjønneland Midrand: Southern Africa Trust , 2011 Democracy matters more than ever: Democracy assistance after the entrance of the "Emerging Southern Powers" in Sub-Saharan Africa Svein-Erik Helle, Lise Rakner, Helge Rønning CMI Brief vol. 10 no. 5 Exporting Democracy Arne Tostensen, CMI, 2011 (forthcoming)


Laste ned ppt "Demokratiassistanse i Afrika"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google