Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BookNorway – Produktene, kundene og markedene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BookNorway – Produktene, kundene og markedene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen?

2 BookNorway – Produktene, kundene og markedene

3 Oppsummering - hva tilbyr BookNorway dere?
Attraktiv, ny distribusjonskanal for destinasjonsselskapenes (DS’) egne produkter og lokale produkteiere Inngå i det mest komplette bookbare tilbudet av norske reiselivsopplevelser. BookNorway tar teknisk arrangør-rolle – dekker bl.a. reisegarantikostnader BookNorway setter standarder for innhold og krav til systemleverandørene. Etablerer løsninger som gjør det enklere for DS å kvalitetssikre sitt innhold Ekstranett ”Min BookNorway side” hvor dere som Produkteier/Partner skal kunne følge med / få tilgang til relevant info/statistikk/etc White label/API løsninger Muliggjør at dere kan videreutvikle bestillingsløsningen/tilbudet på egne portaler

4 Bookbare bedrifter pr. område/IT-løsning
Kjedeandel – hoteller i de største byene: Oslo 80% Stavanger 69% Bergen 64% Trondheim 57% Tromsø 50% Kristiansand 42%

5 Hvordan fungerer matching av pris/tilgjengelighet og innholdspresentasjoner?

6 BookNorway Destinasjonene Eks. 1: Restech-kunder Produktpresentasjon
Produktinfo overføres BN via GM Destinator eller Andre innholdsløsninger Pris/tilgjengelighet overføres fra Restech til BN. BN tilgjengeliggjør Restech pris/tilgjengelighet for GuestMaker og Citybreak destinasjoner hvor lokale aktører benytter Restech BookNorway Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Andre innholds- løsninger Destinasjonene

7 BookNorway Destinasjonene
Eks. 2: GM Destinator kunder med destinasjonsløsning for booking 1. Produktinfo hentes fra eller tilgjengeliggjøres for GM Destinator 2. Pris/tilgjengelighet kan komme fra en rekke kilder BookNorway Hotellkjedenes Res. løsninger Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Oppdateringer som kjeder sender BN Destinasjonene

8 BookNorway Destinasjonene Eks. 3: GuestMaker Booking – kunder
Produktinfo hentes fra GM Destinator Pris/tilgjengelighet fra GM Booking– med evt. mulighet for en GMBooking destinasjon til å hente pris/tilgjengelighet fra BN for lokale aktører som benytter Restech eller Visbook BookNorway Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Destinasjonene

9 BookNorway Destinasjonene Eks. 4: CityBreak-kunder
Produktinfo hentes fra GMDestinator eller CBIS (CityBreak Information System) Pris/tilgjengelighet fra CityBreak eller Restech eller Visbook for lokale produkteiere som benytter Restech eller Visbook BookNorway Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Destinasjonene

10 BookNorway Destinasjonene
Eks. 5: Nasjonale hotellkjeder - et bookbart produkt forutsetter: 1. Produktpresentasjon kommer fra destinasjonen eller kjeden 2. Online pris/tilgjengelighet via en konnektor fra kjedens reservasjonsløsning Hotellkjedes ”Info/foto- bank” Hotellkjedenes Res. løsninger BookNorway Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Totalt antall overnattings- bedrifter via disse løsn.: Oslo regionen Oppland/Hedmark Telemark Sørlandet Fjord Norge Midt Norge Nord Norge Svalbard SUM ca 320 Andre innholds- løsninger Destinasjonene

11 BookNorway Destinasjonene Eks. 6: VisBook-kunder
Produktinfo overføres BN via GMDestinator eller Andre innholdsløsninger Pris/tilgjengelighet overføres BN via integrasjon med CityBreak. BN tilgjengeliggjør evt. Visbook pris/tilgjengelighet for GMBooking-destinasjoner hvor lokale produkteiere benytter Visbook BookNorway Produktpresentasjon BookN + VisitNorway Pris/tilgjengelighet Semi- automatisk matching Andre innholds- løsninger Destinasjonene

12 Plenum Hva slags bookingløsninger har dere på DIN Destinasjon?
Hva slags bookingløsninger/leverandører har de lokale produkteierne Lokale overnattingsaktører? Aktivitetsleverandører? Erfaringer med booking frem til nå? Overnatting? Aktiviteter? Hvilken rolle/muligheter ser dere FOR DERES DEL i Nasjonal Booking?

13 Den nasjonale dugnaden ”Innholdsprosjektet” – hvorfor, hva og hvordan

14 ….fordi ca halvparten av besøkende på VisitNorway foretrekker annet språk enn norsk og engelsk
Konkurrentene Hotels.com, Expedia, etc. er tilgjengelige på disse språkene

15 …….. fordi dårlige bilder ikke selger

16 ….. og fordi Gjesteevalueringer gjør at du blir hardt straffet for feil eller mangelfull informasjon

17 ”Innholdsprosjektet” dreier seg om å skape trygghet hos bestiller gjennom
1. Fokus kun på ferie/fritidsreisendes infobehov 2. Vise kun det som er viktigst for å kunne beslutte å bestille 3. Tenke utenfra og inn – hva trenger kundene å vite for å kjøpe? Forenkle Standardisere Automatisere

18 Å etablere en innholdskvalitet som begrenser den juridiske risikoen for både Destinasjonene, Produkteierne og BookNorway BookNorway blir juridisk ansvarlig for feil i produktinformasjon – og vil måtte håndtere klager og evt. refundere. BookNorway vil ha regressrett i forhold til Destinasjonsselskapet som igjen må sikre at de har regressrett overfor lokale Produkteierne. Forbrukernes vern vil styrkes de nærmeste årene. Ny pakkereiselovgivning fra ca

19 Hva er innholdsprosjektet?
Utarbeidelse av maler/standarder for innholdspresentasjoner for bookbare produkter. Pre-validering av innholdspresentasjonene skjer hos tellUs GM Destinator – før eksport til BN. Eksport kan også skje til BookNorway fra andre innholdsleverandører, som må tilfredsstille samme kvalitetskrav. Produktinfo for bookbare produkter skal eksporteres til BookNorway – som eksporterer videre til VisitNorway. Både Destinasjonen og Produkteier skal ha kvalitetssikringsansvar – men destinasjonen har hovedansvar.

20 Introduksjon til ”Verktøykassen”

21 Ta 10 minutter til å bli kjent med ”Verktøykassen”
Noter spørsmål som skal tas opp underveis

22 Generelle retningslinjer (s. 3-3)
Kun én produkttype pr. produkt. Fritekst er begrenset til ingress, produktnavn/-tittel og billedbeskrivelse. Disse skal utarbeides på norsk og engelsk. Fasiliteter ”automatoversettes” i BookNorway til alle språk. For bilder vil det etableres minimumskrav pr. produkttype med hensyn til antall og oppløsning.

23 Overnatting – hvilke endringer?

24 BookNorway vil følge VisitNorways reviderte inndeling av produkttyper for overnatting (s. 3-12)
Hotell Hotels Bondegårdsferie Farm holiday Hytter og feriehus Cottages & Holiday houses Leiligheter Apartments Vandrerhjem og pensjonat Hostels and guest houses Rom til leie Private homes to let Rorbuer og fiskehytter Fishermen’s cabins Camping Camping Gjestehavn Guest marinas Tenk etter og noter: For hvilke av overnatting produkttypene mangler dere bookbare produkter på din destinasjon? Spørsmålsstilling: Hvordan skal vi løse 0-treff utfordringer i din region?

25 Generelle retningslinjer – overnatting (s. 3-3 og 3-4)
Retningslinjer for avkryssing av fasiliteter - overnatting Romfasiliteter må være tilgjengelige på tilnærmelsesvis alle rom/enheter Fasiliteter skal kun krysses av om de ligger i bedriften eller innenfor bedriftens tomt. Generelle krav til bilder - overnatting Ønskelig med 5-8 bilder per overnattingsbedrift. Minimum 3 bilder. Billedkvalitet pikslers bredde – men innledningsvis kan nedre valideringsgrense for eksempel være 400.

26 Produktinfo pr. overnattingstype (hotell, camping, etc. ) (s
Produktinfo pr. overnattingstype (hotell, camping, etc.) (s og 3-14) 1. Ingress (maks. 180 tegn) 2. Stjernemerking (tilrettelagt teknologisk) 3. Gjesteevalueringer (vises når kritisk antall er nådd) 4. Beliggenhet (bysentrum, etc.) 5. Fasiliteter (pr. overnattingstype) +

27 Vandrer-hjem og pensjonat
Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr. overnattingstype (s til 3-21) NORSK ENGELSK Tellus ID Hotell Camping Bonde­gårds-ferie Hytter og feriehus Vandrer-hjem og pensjonat Leilig­ heter Ror-buer Beliggenhet Location Boligområde Residential area 2159 X Byområde Urban area 2155 Bysentrum City centre 2157 Fjellområde Mountain area 2148 Flyplassområde Airport area 2145 Forstadsområde Suburban area 2156 Innsjøområde Lake area 2150 Landbruksområde Rural area 2149 Skogsområde Forest area 2158 Ved elv i dalbunn Valley / river area 2154 Ved fjorden Fjord area 2146 Ved kysten Coastal area 2147 Generelle fasiliteter General facilities Antall etasjer Number of floors 2166 Antall rom Number of rooms 1582 Badstue Sauna 152 Bagasjerom Luggage room 2167 Barnepass Baby sitting 935 Betjent campingplass Serviced campsite 1272 Caravanavløp Sewage dump 477 Caravanplasser Caravan spaces/pitches 465

28 Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr
Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr. overnattingstype (forts.)

29 Inn Google fra Kjell

30 Oppgave - Gjennomgå fasilitetslisten (s. 3-18—3-21)
Umiddelbare kommentarer? Forslag til justeringer innen til

31 Eksempel – Avkrysningsskjema fasiliteter Hotell (s. 3-22 – 3-31)
Bruk 5 min. på å gjennomgå skjemaet

32 Slik kommer det til å se ut på BookNorway (s. 3-32)

33 Unngå følgende… (s. 3-14) Unngå klisjéer som
Velkommen til… / Welcome to… Vi… / We… Salgsklisjeer We welcome you to the ”airport hotel” in Oslo… Welcome – we will brighten your busy day… We welcome you to the leading hotel in... Bruk minimalt med adjektiver, ikke Berømte… / Famous… Koselig… / Cosy… Most beautiful…, best…, great… Det mest berømte… / The most famous… Unique hotel, Gorgeous hotel, Fantastic hotel, Nice hotel, Lovely hotel, Exiting hotel, Splendid hotel Husk: Det er bare kundens referanseramme for ”mest berømte”, ”berømte”, ”unique”, osv. som vi skal beskrive med adjektiver – ikke vårt eget referansebilde. I Norge er det derfor bare Munch, Grieg, Thor Heyerdahl, Midtnattsolen, Fjordene, Mette-Marit og noen få andre som kvalifiserer til ”berømt”- beskrivelsen.

34 Elementer som kan inngå i ingresstekstene (s. 3-13)
Elementer som kan inngå i ingress for overnatting Hotellnavn inkl. kjedenavn Thon Hotel Opera Lysebu Hotel – a member of the De Historiske classic hotels chain Antall rom Primært interessant når lite eller stort hotell Overnattingstype Bed & breakfast, full service,self-service, etc For hytter: ta med “leie”, ”utleie” / ”rent”, ”rental” Område / Area Located in City centre, residential area, rural area, near fjord, ocean area, etc. Geografiske stedsnavn på lokalt og regionalt nivå, bruk større regioner på engelsk (hvor i Norge er man?) Tema – (modern, classic, etc). Nærmeste 1-3 landemerker og/eller transportknutepunkt specified in metres from hotel right behind, next to, overlooking, near, within easy reach of, a short walk from, etc. Spesielt fortrinn/USP Spa, unique view of, the site of the annual Nobel Dinner, family-run, ice hotel, in old prison building, antique furniture, etc. Maks. 180 tegn (inkl. bokstaver, tall, skilletegn, mellomrom) Oppgi kilde når relevant Uttrykk i ingresstekster som kan oppfattes som subjektive skal dokumenteres med referanse til troverdig kilde (National Geographic, New York Times, CNN, osv.)

35 Eksempler på ingresser (s. 3-13 – 3-17)
Utarbeidelse av ingresstekster for bookbare overnattingsprodukter – retningslinjer og eksempler Eksempler Ingresstekst før: ”Velkommen til Kongsvik Travel Hotel. Hos oss bor du rimelig i hjertet av Kongsvik sentrum med gåavstand til alle byens severdigheter, shopping og uteliv. Hyggelig pub, frokostrestaurant og uteservering. Offentlig parkering like utenfor. Store rom, 1-4 senger. Alle rom har bad, parkett, TV og telefon.” Stryk følgende: ”Velkommen til Kongsvik Travel Hotel. Hos oss bor du rimelig i hjertet av Kongsvik sentrum med gåavstand til alle byens severdigheter, shopping og uteliv. Hyggelig pub, frokostrestaurant og uteservering. Offentlig parkering like utenfor. Store rom, 1-4 senger. Alle rom har bad, parkett, TV og telefon.” Ny ingresstekst: ”Her bor du rimelig i hjertet av Kongsvik med gåavstand til alle byens severdigheter, shopping og uteliv. Pub, frokostrestaurant og uteservering.” (144 tegn) Kommentar: Ved å droppe klisjeene ”Velkommen til”, ”hyggelig” samt fasiliteter som hører hjemme i fasilitetslisten ble ingresslengden tilstrekkelig justert.

36 Eksempler på ingresser (forts.)

37 Fremdriftsplan Overnatting
Kan starte innlegging i Tellus GM Destinator/ Kanal BookNorway Andre innholdsleverandører? Frist for innlegging Purrerunde fra BIT Reiseliv planlegges før fristen Tekster fra Rica og Best Western Hotels, kontakt Bilder fra Rica og BWH. Kan bli sendt på CD, kontakt

38 Aktiviteter – hva gjør vi?

39 ”Aktiviteter” på VisitNorway i dag
Bookbare produkter er primært innenfor kategoriene Aktiviteter, Turer, Safarier,

40 ”Bærekraftig modell” for bookbare aktiviteter i BookNorway For hver av nedenstående trenger BookNorway skreddersydde bookingdialoger 1. Guidete aktiviteter 2. Aktivitetsrelatert opplæring & kurs 3. Utstyrsutleie 4. Pass og inngangsbilletter City Pass, Ski Pass, Park pass, Fishing/hunting pass, etc. 5. Arrangement 6. Pakker 7. Shop (salg av kart, videoer, etc) Denne modellen skal kunne dekke både innledende og fremtidige BN behov. I den innledende fasen vil det være viktig å prioritere.

41 Aktiviteter - retningslinjer for fasiliteter og bilder (s. 3-3 og 3-7)
Krav til bilder for aktiviteter Ønskelig med 5-8 bilder per aktivitet. Minimum 3 bilder For aktiviteter kreves minimum 740 megapixler bredde Bildene skal i stor grad ”selge” aktivitetene men også gi et godt inntrykk av utfordringer knyttet til aktivitetene; Retningslinjer for titler på aktiviteter Det skal etableres eget tittel felt i eksporten som i tillegg til Produkteiers navn på aktiviteten inneholder en ”BN/VN beskrivende tittel” eksempelvis ”Rafting med instruktør ”. Retningslinjer for kartløsning for aktiviteter Adresse/sted og kartreferanse (long/lat) for aktiviteter skal som et minimum være Oppmøtested. I tillegg oppfordres Produkteier/Destinasjonen til å laste opp evt. kart av reiserute som bilde

42 Pass/inngangs­billett osv.
Oppsummering – bookbare aktivitetstyper via BookNorway (s. 3-34) NORSK ENGELSK Opplæring/ kurs Utstyrsleie Pass/inngangs­billett osv. Guidete aktiviteter Guided activities 1. Lokal sightseeing 1. Destination sightseeing 2. Sykling 2. Biking tours X 3. Riding og sledeturer 3. Riding and sledging tours 4. Ski 4. Skiing 5. Vandring 5. Walking tours 6. Vannaktiviteter 6. Water activities 7. Fiske 7. Fishing tours  X 8. Safari 9. Jakt 9. Hunting tour 10. Action and adventure 10. Action and adventure Rundturer med/uten guide Round trips with/without guide Kun transport (ikke guidet) Transportation only (not guided) Golf Rekreasjon og spa Recreation and spa Temaparker Theme parks Destinasjonspass Destination pass Arrangement Events

43 Avkrysningsskjema – Hovedskjema Aktiviteter, Guidet tur (s

44 Avkrysningsskjema – Detaljskjema Aktiviteter, Guidet tur (s

45 Avkrysningsskjema – Detaljskjema Aktiviteter, Guidet tur (forts.)

46 Eksempel – Produktinfo Aktiviteter på BookNorway (s. 3-41)

47 Hvilke aktiviteter vil det være best å starte med for din Destinasjon? (destinasjonsselskapets egne aktiviteter samt lokale produkteieres aktiviteter) Gjennomgå listen over aktuelle fasilitetstyper og lag en liste med navn og aktivitetstype på de aktuelle aktivitetene Tenk også: ”Hvor godt egnet er de aktuelle aktivitetene i forhold til forutsigbarhet og risiko for juridisk ansvar?” (se sjekkliste)

48 Fremdriftsplan Aktiviteter
«Aktive» avkrysningsskjema sendes ut etter samlingen Frist for innfylling av skjema og retur til er Innlegging direkte i Tellus ultimo januar da også Kanal BookNorway for aktiviteter er klar Andre innholdsleverandører?

49 Pakker

50 Hva er statiske pakker? (s. 3-5)
Produkter som inkluderer mer enn én produktkategori, (f.eks. aktivitet + overnatting) Produkter som inkluderer mer enn én aktivitetstype (som dykking og fisketur) + + ?

51 Hvordan vil pakker presenteres i BookNorway?
Innholdet i statiske pakker vil ikke listes i den ordinære søkeresultatlisten som hhv. overnatting eller aktivitet. De får en attraktiv posisjon i pakkepresentasjonsdelen av søkeresultatet. Se eksempel. Pakker vil kunne åpne gode kommersielle muligheter for destinasjonsselskapene.

52 Områdedefinisjoner og landemerker/trafikknutepunkter pr. område

53 Hva er VN/BNs felles områdestruktur? (se 3-10 – 3-11)
BookNorway og VisitNorway vil ha felles områdestruktur Innenfor hvert område vil BookNorway definere en viss tilleggsinformasjon Områdets/byens definerte ”midtpunkt” Kun 1 pr. Område/by Primært ”Rådhuset”, Sekundært ”Jernbanestasjon” / ”Busstasjon” / ”Havn” / ”Torg”) ”Landemerker” 5 pr. område Inkl .Turistinformasjon Transportknutepunkter Kart ”zoom nivå”

54 Bruk av områdedataene i BNs produktpresentasjoner (s. 3-11)

55 Eksempel – områdedefinisjoner for Oslo (s. 3-11)
Eksempel for Oslo Området/byens ”midtpunkt” / City Centre: Oslo Rådhus 5 ”landemerker” pr. område: Tourist Information City Hall Oslo Opera House Royal Palace Vigeland Scuplture Park Avstand til “transportknutepunkter”: Oslo Airport Gardermoen Rygge Airport Torp Airport Central Railway Station Central Bus Terminal Color Line Ferry Terminal DFDS/Stena Line Ferry Terminal Oslo Cruise Terminal Airport Express Train Central Terminal Airport Express Train – Nasjonalteatret Terminal Airport Express Train – Skøyen Terminal ”Sub-områder” i Oslo vil kunne være: Bysentrum/ City downtown – for eksempel maks. 2 km fra midtpunktet Byområde/City region (utenfor bysentrum) Flyplassområde (maks ... km fra …. OSL flyplass)

56 Oppgave: Utarbeid tilsvarende områdedata for din destinasjon

57 Plenum: Kommunikasjon med de lokale produkteierne
Hvordan skal informasjonen om prosjektet utarbeides?

58 Del 4 –Tellus GuestMaker Destinator og BookNorway Hva er nytt i GM Destinator?


Laste ned ppt "BookNorway – Produktene, kundene og markedene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google