Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? En presentasjon av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch Hva – når – hvordan og hvem? Pr.18.2.2010 Solastranda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? En presentasjon av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch Hva – når – hvordan og hvem? Pr.18.2.2010 Solastranda."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? En presentasjon av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch Hva – når – hvordan og hvem? Pr.18.2.2010 Solastranda - Foto: CH/innovasjon Norge

2 2  Det norske reiselivsproduktet er komplekst og mangfoldig. En nasjonal bookingløsning må bli den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for ferie- og fritidsreiser til og i Norge  Kundene forventer å finne alt på ett sted, at det er enkelt å bruke og begrenset til det brukerne virkelig trenger og ikke minst gir trygghet til å bestille  Høye distribusjonskostnader i internasjonale kanaler, mest mulig av verdiskapingen skal skje i de norske bedriftene  NBS skal bidra til økt lønnsomhet i bedriftene ved at kostnadene pr booking blir lavere  Forenkling og høy automatisering av produksjon av produktinnhold (inkl. oversettelse til mange språk)  Bidra til bedre nasjonale rutiner og systemer for kvalitetssikring av innhold Hvorfor utvikles en nasjonal booking løsning?

3 3  Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste kanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både nasjonalt og internasjonalt  Portalen har 14 språkversjoner  Målet for 2010 er 10 millioner besøk  Gi de besøkende mulighet til å bestille på samme sted som de innhenter informasjon  VisitNorway har mellom 70- 80 % internasjonal trafikk  Mange lokale og regionale destinasjonsportalene har primært besøkende fra Norge, og kan nå få tilgang til nye markeder med bookbare produkter Hvorfor er det viktig at en nasjonal bookingløsning kobles til VisitNorway

4 4  En Nasjonal Booking Switch (NBS) er ikke et nytt bookingsystem, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende systemer  Fordelene med en samkjøring gjennom et NBS er følgende:  Utnytte VisitNorways høye besøkstall og offisielle status  Tilby hele det norske, bookbare reiselivstilbudet på ett sted  Utnytte eksisterende portalers bookbare tilbud  Dekke kundens beslutningsprosess fra inspirasjon til planlegging og booking  Skal være en rimelig distribusjonskanal for reiselivsnæringen  Når utviklingsprosjektet er avsluttet skal næringen selv eie løsningen og ta ansvaret for driften En nasjonal bookingløsning er for oss en Nasjonal Booking Switch (NBS)

5 5  Bedre distribusjon av de bookbare produktene på visitnorway.com  Lave distribusjonskostnader Ingen provisjon til Nasjonal Booking Switch – kun en transaksjonsavgift pr produktelement og pr bestilling (nivå ikke fastsatt). NBS endrer ikke eksisterende forretningsavtaler mellom destinasjonsselskap og bedrift  Lojalitet til fellesskapet Enkeltbedrifter må være tilknyttet destinasjonsselskapet for å bli bookbar VisitNorway blir bookbar : Muligheter for bedrifter og destinasjonsselskap

6 6  Destinasjonene må ha online booking løsninger levert fra City Break, TellusGuestMaker, Restech eller Visbook, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch  Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra City Break, Tellus GuestMaker, Restech eller Visbook. VisitNorway blir bookbar : Forutsetninger

7 7  En Nasjonal Booking Switch (NBS) er altså ikke et nytt bookingsystem, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende system  Hva skal en switch utrette:  En switch skaper et felles distribusjonssystem for reiselivet gjennom forskjellige, allerede eksisterende systemer, som blir tilpasset en enhetlig struktur  I switchen legges det inn forretningsregler hvor produkteierne bl.a. definerer hvem som skal få tilgang, priser, rabatter etc  I en switch gjøres dataene tilgjengelige for distribusjon på et standardisert format  Vår switch, NBS, bygges i størst mulig grad på åpne løsninger for å kunne gjenbrukes i mange kanaler Hva er en Nasjonal Booking Switch (NBS)

8 8 CityBreak Tellus GuestMaker Destinasjoner med bookingløsning fra: Konnektorer Nasjonal Booking Switch Nasjonale bedrifter (transport, kjeder) Eks: Thon Hotels, Color Line, Norwegian Teknisk leverandør: Visit Technology Group Fase 1: 2010 Løsningen utvikles for visitnorway.com Lokale bedrifter Eks: Ytrevik pensjonat og Blakken hestesenter Lokale bedrifter Eks: Solgløtt Hotell og Kysten fiskesenter Konnektorer Destinasjon uten bookingløsning/eller selv valgt å ikke delta Restech Visbook Fase 2: 2011 Løsningen klar for tilpasning til andre distribusjonskanaler Integrasjon Hvordan bli bookbar på visitnorway.com?

9 9 Nasjonale bedrifter, (transport/kjeder) og regionale og lokale destinasjonsselskap kan få tilgang til hele eller deler av innholdet i Nasjonal Booking Switch (NBS) på egen portal Fordeler De kan tilby:  salgbare tilleggsprodukter, også utenom egen region (overnatting, aktiviteter og opplevelser  transport til/innen egen region Forutsetter at:  Tilpasningskostnader til egen portal må dekkes av bedriftene  Produkteierne i NBS må godkjenne distribusjon i andre kanaler  Juridisk ansvar ovenfor kunde må avklares i forb. med planlagte endringer i pakkereiseloven  Regionale destinasjonsselskap uten egen bookingløsning kan få tilgang til innholdet i regionen på egen portal via NBS forutsatt at destinasjoner i regionen har bookingløsninger koblet til NBS Fase 2: Tilpasning til andre distribusjonskanaler

10 10 Fase 2: Tilpasning til andre distribusjonskanaler Nasjonal Booking Switch Produkter fra konnektorer Nord Norge Trøndelag Fjord Norge Sør-Norge Østlandet

11 11 Når blir switchen operativ?  Etter planen skal switchen være klar for installasjon på VisitNorway primo 2011  Bedrifter og regionale destinasjonsselskap som ønsker tilgang til hele/deler av innholdet på egen portal vil få mer informasjon om hvordan og når de kan komme i gang like over sommeren 2010  Teknisk vil det være mulig å koble seg mot switchen og hente deler/hele innholdet umiddelbart etter at den er testet og lansert på VisitNorway  Men tilpasningskostnader på egen portal må dekkes av hver enkelt (f.eks. egen IT-leverandørs arbeid med den tekniske koblingen til egen plattform, visse tilpasninger som NBS eller leverandøren må gjøre knyttet opp til brukergrensesnitt på portalen etc.) Fremdrift

12 12 Hva koster det å bli tilknyttet switchen?  Bedrifter og destinasjoner betaler ikke for den tekniske tilknytningen til VisitNorway  Utover eksisterende samarbeidsavtaler mellom bedrift og destinasjon, betaler bedriftene kun en transaksjonsavgift pr produkt som bookes gjennom switchen (nivå avklares før sommeren 2010).  For bedrifter og destinasjoner som ønsker hele/deler av innholdet på egen portal må eventuelle kostnader for tilpasninger mellom egen portal og switchen påregnes. Kostnader

13 13 Utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch er en konkret oppfølging av Regjeringens reiselivsstrategi, Verdifulle opplevelser, 2007: ”Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 BIT Reiseliv ble sommeren 2009 oppfordret av sine pilotbedrifter, Forum for Reiseliv og Innovasjon Norge om å påta seg ansvaret for gjennomføringen av utviklingsprosjektet. Fundamentet bygger på oppslutning fra:  Næringsdepartementet – (Regjeringens reiselivsstrategi)  Innovasjon Norge  Forum for Reiseliv Hvem står bak?  NHO Reiseliv  HSH  BIT Reiseliv og pilotbedriftene  ledende lokale, regionale og nasjonale bedrifter

14 14  Switch – fungerer som et verktøy/omkobler hvor man kan samle inn og oversette teknisk informasjon fra ulike kilder  NBS – Nasjonal Booking Switch er verktøyet som samler norske bookbare reiselivsprodukter fra de respektive produkteieres bookingløsninger og tilbyr disse i et strukturert og enkelt brukergrensesnitt på VisitNorway og andre distribusjonskanaler  Konnektor - en kobling mellom to datasystem. I NBS definert som en kommunikasjonsløsning, som både kan gi sanntidsinformasjon med hensyn til tilgjengelighet og pris den ene veien og formidle bestillingen tilbake til produkteieren  Konnektorene i NBS er i størst mulig grad basert på standardene som er utarbeidet av OTA (Open Travel Alliance, www.opentravel.org/www.opentravel.org/  NBS bygges i størst mulig grad på åpne løsninger for å kunne gjenbrukes i mange kanaler  API – (Application Programming Intrerface) er et programmeringsgrensesnitt som betegner et grensesnitt for kommunikasjon mellom programvare Forklaring av noen begreper

15 15 Styringsgruppen 2010 • Knut Almquist, NHO Reiseliv * • Rolf Forsdahl, HSH • Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge • Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling * • Kristian Jørgensen, Fjord Norge • Pål Semb-Johansson, Rica/FFR • Frid Fastbø, Hurtigruten/FFR * Også styret i BIT Reiseliv AS Organisering av BIT Reiseliv Fagstyret 2010 • Jørn A Jensen, FRAM Arrangement/ HSH • Katrine Mosfjeld, VisitOSLO • Marit Sølsnæs, Visit Sørlandet Booking AS • Jan Rune Yanni Vikan, Destination Lofoten • Roger Granum, Wellegruppen • Per Glomså, De Historiske • Jorunn Svidal, Thon Hotels • Torbjørn Slåtto, Choice Hotels • Torkel Lappegård, NSB • Jorge Barbosa, Color Line • Jens Jore, Norwegian Observatører • Innovasjon Norge: Arne Østreng, Roald Magne Johannessen, Hans Petter Aalmo • NHD: Johannes Devik Brekke • NHO Reiseliv/BIT Reiselivs representant i VisitNorways Referansegruppe: Arne Glenn Flåten, VisitSognefjord

16 16 Fagstyret • Gå gjennom prosjektplaner og gi sine anbefalinger til Styringsgruppen • Vurdere behov og gi innspill til eventuelle suppleringsprosjekt og nye utviklingsområder • Representerer hele verdikjeden • Inneha relevant kompetanse innen teknologi og forretningsutvikling • Erfaring fra markedsføring av reiselivsprodukter internasjonalt, både direkte mot sluttbruker og via mellomledd • Oppnevnes for ett år av gangen

17 17 Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv E-post: heyerdahl@bitreiseliv.no Tlf. 22 14 08 14 Mobil: 908 28 274 heyerdahl@bitreiseliv.no Kjell Galstad Prosjektleder Nasjonal Booking E-post: galstad@bitreiseliv.no Mobil: 920 14 775 galstad@bitreiseliv.no Elisabeth Anspach Prosjektrådgiver E-post: elisaans@online.no Mobil: 900 51 429 elisaans@online.no Bodil Sandøy Tveitan Prosjektkoordinator og nettredaktør E-post: tveitan@bitreiseliv.no Mobil: 408 51 188 tveitan@bitreiseliv.no Mer informasjon om BIT Reiseliv og Nasjonal Booking www.bitreiseliv.no


Laste ned ppt "1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? En presentasjon av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch Hva – når – hvordan og hvem? Pr.18.2.2010 Solastranda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google