Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER:"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER:
AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG MÅTE Å IVARETA DELER AV SKOLENS MÅLSETTING OG / ELLER FAGPLANER Begrepet uteskole er ikke direkte nevnt i L - 97. Hva vi vil legge inn i denne delen av skolehverdagen er opp til oss. Likevel vil jeg komme med en definisjon som jeg selv kan stå inne for. AKS 2000

2 HVORFOR UTESKOLE? HVORDAN DRIVE
Disse spørsmålene skal vi ha med oss i løpet av denne ettermiddagen. Forhåpentligvis har du funnet noen svar før vi skilles om 2 timer. AKS 2000

3 HVA STYRER OSS? L97 -OVERORDNET MÅL L97 - GENERELL DEL L97 - FAGPLANER
SKOLENS LOKALE PLANER MENNESKELIGE RESSURSER SKOLENS BELIGGENHET - HVILKE MULIGHETER? HAR JEG TID TIL DETTE? AKS 2000

4 RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN
Lokalsamfunnet MÅ brukes på en aktiv måte. Elevene må bli fortrolige med den lokale naturen og miljøforholdene.(s.61) OPPLÆRINGA SKAL STIMULERE UTVIKLINGEN AV HELE MENNESKET Det meningssøkende mennesket. Det skapende mennesket Det arbeidende mennesket Grunnleggende kunnskap DET SAMARBEIDENDE MENNESKET. Kunnskap om natur , miljø og teknologi. (Det miljømedvitende mennesket) (s.63) 4 AKS 2000

5 UTESKOLE NATUR MILJØ PRAKTISK SAMF. DUGLEIK KUNNSKAP HEIM- K & H
KR.ØVING OPPDRAGELSE SOSIAL KRL NORSK MAT. AKS 2000

6 UTDRAG FRA FAGPLANER 1. OG 2. KLASSE.
Undersøke /utforske i naturen. Utvikle evner til undring-bruke sansene. Glede av naturopplevelser. Kunnskap om natur/samspill natur - menneske Bruke redskap Kjennskap til nærmiljøet Hjelpsomhet og omtanke for andre Teknikker i matlaging / naturens spiskammer Førstehjelp Miljøvern ( kildesortering, kompostering) AKS 2000

7 Arbeidsfellesskap / omsorg LEIK.
Utvikle samarbeidsevne og gruppefølelse. ELEVEN SKAL HVER DAG få anledning til fysisk aktivitet og oppleve glede over å være i bevegelse. TA I BRUK NATUR OG NÆRMILJØ SÅ OFTE SOM MULIG. Erfaring med leik på ski og skøyter. Bli oppmuntret til å være i naturen i fritida. AKS 2000

8 UTDRAG FRA FAGPLANER 4. OG 5. KLASSE.
Mangfoldet i naturen. Ulike biotoper - undring og respekt - samspill i naturen -kunnskap om planter, dyr og sopp. Bruk av kart og kompass. Teknikker i matlaging. Utføre oppgaver hvor de viser hjelpsomhet og omtanke for andre. Naturen som spiskammer. Ta ansvar for ressurser og verne om miljøet. Bidra i ulike arbeidsfellesskap. AKS 2000

9 Sansemotorikk. Grunnleggende bevegelser,- også i variert terreng.
Glede over å være i bevegelse. Samarbeid - hensyn Opplevelser i naturen. Mestre grunnleggende ”dugleik” innenfor friluftsliv - bruk av redskap. Bli kjent med mulighetene for friluftsliv i lokalmiljøet. Dagsturer i ulike miljø. Førstehjelp. Ski og skøyteteknikk. Leik. AKS 2000

10 OPPARBEIDING AV LEIRPLASSEN
Det elevene gjør selv og har ideer til får de et forhold til. Prosessen er viktig. Det er greit at TING TAR TID. Praktisk dugleik oppøves ved å arbeide. Foreldreengasjement er positivt, men gjør vi barna en bjørnetjeneste ved å ”servere” en flott leirplass? Viktig å arbeide SAMMEN MED barna. AKS 2000

11 FELLESUTSTYR AKS 2000

12 GRUPPENES UTSTYR AKS 2000


Laste ned ppt "HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google