Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen
Leder, Thomas Nordahl Oslo

2 Utvalg av program Gjennom Sosial- og helsedirektoratet tok utvalget kontakt med nordnorsk kompetansesenter om aktuelle rusforebyggende program til bruk i skolen. En viktig database var her forebygging.no Det ble sendt brev til alle fylkesmenn om eventuelle program som ikke var registrert i forebygging.no Fra Nordnorsk kompetansesenter ble det sendt en forespørsel til programeiere om å sende inn programbeskrivelser, manualer og veiledninger Forskergruppa fikk inn 17 program som hadde en dokumentasjon som gjorde det mulig å foreta en vurdering

3 Vurdering av program Hele forskergruppa står samlet bak de vurderinger og anbefalinger som er gitt i rapporten. Vurderingskriteriene er brukt på en konsekvent og systematisk måte Enkelte av programmene kunne også ha blitt vurdert innenfor andre forebyggingsområder. Forskergruppa har videre foretatt et omfattende søk på aktuelle internasjonale rusforebyggende program. Etter en gjennomgang av flere program har vi beskrevet og anbefalt et utenlandsk program.

4 Program med dokumenterte resultater
Unge og rus VÆRrøykFRI

5 Program med god sannsynlighet for resultater
Fristil Kjærlighet og grenser To do or not to do

6 Program med lav sannsynlighet for resultater
Ditt Liv Fryspunkt Full kontroll Hvem blir Norgesmester ? Kast Masken Kolon Teater MOT Rusfri Diil Rusprat Slå tilbake Sterk & klar

7 Avsluttende vurdering
Rusfeltet skiller seg klart ut i forhold til andre forebyggingsområder ved at det eksister få program dokumenterte resultater Mange program har lite tydelige implementerings-strategier i skolen og er basert på kortsiktige innsatser Det er behov for utvikling og evaluering av program som er basert på teoretisk og empirisk kunnskap om som gjerne kan være bygd på internasjonalt anerkjente program


Laste ned ppt "Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google