Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

behandling av spiseforstyrrelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "behandling av spiseforstyrrelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 behandling av spiseforstyrrelser
Somatisk utredning og behandling av spiseforstyrrelser 230414 Stein Frostad

2 Helse Vest 1 mio innb Bergen

3 Bergen 0,2 mill. innbyggere

4 Seksjon for spiseforstyrrelser Klinikk for psykosomatisk medisin
Døgnenhet: 5 senger Poliklinikk Seksjon for spiseforstyrrelser Klinikk for psykosomatisk medisin Haukeland Universitetssykehus

5 Transdiagnostisk tilnærming:
Alle spiseforstyrrelser: et kjernesymptom: overopptatthet av vekt eller kroppsform eller overopptatthet av kontroll med vekt eller kroppsform Alle andre symptomer følgetilstander av dette hovedfenomenet

6 Overopptatt vekt eller kroppsform
Spiseforstyrrelse som er veletablert: Overopptatt vekt eller kroppsform Regler Underspising

7 Overopptatt kropp/vekt/utseende
Underspising Overspising Oppkast Bulimia nervosa

8 Overopptatt kropp/vekt/utseende
Underspising Overspising Undervekt Oppkast Anorexia nervosa med oppkast

9 Different therapists - one manual

10 Spiseforstyrrelse Adferdsendring Komplikasjoner Komorbiditet

11 Ressursbehov pr. pasient
Behandlingen må tilpasses alvorlighetsgrad Diagnosen gir lite informasjon om hvordan behandlingen bør tilpasses Alvorlighetsgrad

12 Alvorlighetsgrad: Lav vekt Somatiske komplikasjoner Depresjon
Lav motivasjon Kognitivt svikt Mye spiseforstyrrelsessymptomer Komorbiditet Lang sykehistorie Høy alder Dårlig nettverk

13 Kostnader/pasient Antall pasienter De fleste har mild eller moderat
sykdom Avmagring/alvorlighetsgrad

14 Poliklinisk behandling Døgnbehandling
Antall pasienter Kostnader pr pasient De fleste har mild eller moderat sykdom Poliklinisk behandling Døgnbehandling Alvorlighetsgrad

15 DPS/BUP Antall pasienter Kostnader pr pasient De fleste
har mild eller moderat sykdom DPS/BUP Poliklinisk behandling på regional enhet Døgnbehandling Alvorlighetsgrad

16 En liten gruppe trenger døgn- eller dagbehandling på regional enhet Behov pr 1 mio innbyggere: 5 senger for voksne 2-3 senger/plasser for barn og unge (Glenn Waller)

17 Kognitivt svikt Alvorlighetsgrad: Lav vekt Somatiske komplikasjoner
Depresjon Lav motivasjon Mye spiseforstyrrelsessymptomer Komorbiditet Lang sykehistorie Høy alder Dårlig nettverk

18 Kognitiv svikt: Små forstyrrelser i ernæring gir store endringer i psykisk funksjonsnivå Minnesota Starvation Study

19 Rekruttering til Minnesota Starvation Study

20 Minnesota Starvation Study 6 måneder 25 % vekttap

21 Mange forskjellige publikasjoner fra Minnesota Starvation Study

22 32 menn Gikk ned 25 % av sin utgangsvekt på 6 mndr (eks 80 kg, gikk ned til 60 kg).

23 Effekter av underernæring:
Irritabilitet Konsentrasjonsproblemer Nedsatt koordinering Ekstremt opptatt av mat, problemer med å tenke på annet enn mat Matritualer Fortynnet mat med vann Tilbaketrukket

24 Reernæring: normalisering
Oppfølgning 2003: Normale

25 Spiseforstyrrelsesadferd kan medføre
lite fleksibilitet i kostholdet: mangeltilstander Oppkast, avføringmidler: bidrar til kognitiv funksjonsforstyrrelse Tidlig endring i spiseadferd kognitiv funksjonskapasitet bedres

26 Alvorlighetsgrad: Lav vekt Somatiske komplikasjoner Kognitivt svikt
Depresjon Lav motivasjon Mye spiseforstyrrelsessymptomer Komorbiditet Lang sykehistorie Høy alder Dårlig nettverk

27 Somatiske komplikasjoner:
Redusert allmenntilstand: mindre samarbeidsevne Konkurrerer om oppmerksomhet Kan kreve endret prioritering Kan være livstruende

28 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

29 Somatiske komplikasjoner
1: Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

30 Inntørring (dehydrering)
Anorexia nervosa: lavt væskeinntak Brekninger: tap av væske og salter Diuretika Underdosering av insulin Avføringsmidler

31 Dehydrering ved bruk av avføringsmidler:
Vekttap på grunn av dehydrering, gradvis økende behov for mer laksantia for å unngå rehydrering og vektøkning Men også ofte inntørring ved brekninger og ved lite væskeinntak ved restriktiv anorexia nervosa

32 Binyrebarken: Aldosteron Blodårenøste i nyre: Et føleorgan: Det juxtaglomerulære Apparat: Lite væske: renin Aldosteron: Mindre urin- produksjon

33 Informer: svamp-effekt Max 1,5 ltr væske pr døgn de første ukene
Vekt Informer: svamp-effekt Max 1,5 ltr væske pr døgn de første ukene Dager

34 Overhydrering ved anorexia nervosa:
Veiing: drikke for å øke vekt: hyponatremi: kramper, bevissthetstap

35 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser 2: Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

36 Vitamin- og mineralmangler: Fettløselige vitaminer Jern Sink Kobalamin (B12) Thiamin (B1), magnesium og fosfat; se reernæringssyndrom

37 Sinkmangel: psykiske plager; depresjon,
nedsatt apetitt, menstruasjons forstyrrelser B12 mangel: psykiske plager, forstyrrelser i nervefunksjon Anemi kommer sent

38 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler 3: Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

39 Gastrointestinale komplikasjoner Oppfylt i magen etter mat Obstipasjon Nedsatt tarmmotilitet Magesmerter irritert tykktarm Bedres ved bedret ernæring dvs. ved behandling av spiseforstyrrelsse

40 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner 4: Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

41 Organiske forandringer i CNS
Computertomografi ved alvorlig AN: utvidet ventrikkelsystem og atrofi en følge av sult reversibelt

42 Magnetisk resonans (MR):
6 pas i alder 17+/- 3,5 år: varige forandringer i grå substans etter at pasienten var blitt frisk Årsak eller virkning ? (Katzman. Arch Ped Adolesc Med 1997)

43 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS 5: Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

44 Alvorlig anorexia nervosa før en er utvokst: ofte total stopp i høydetilvekst. Vanligvis høye veksthormon-nivåer, men lave IGF-1-verdier

45 Normal høydetilvekst Høyde Anorexia nervosa 4 8 12 16 Alder

46 Høyde Re- ernæring Anorexia nervosa 4 8 12 16 Alder

47 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon 6: Osteoporose Mortalitet

48 Beintetthet Friske Menopause 20 40 60 80 Alder

49 Beintetthet Friske Menopause Anorexia nervosa 20 40 60 80 Alder

50 Beintetthet Friske Menopause Re- ernæring Anorexia nervosa 20 40 60 80 Alder

51

52

53

54 halvparten får osteoporose
Anorexia nervosa: halvparten får osteoporose Reernæring kan gi bedring av osteoporose Sammenpresningsbrudd i ryggen Langvarige smerter Mehler 2002

55 Tidlig reduksjon av bentetthet:
170 jenter år med anorexia nervosa: Bentetthetsmåling: 44 % hadde osteopeni Castro

56 Behandling med kalsium og vitamin D
kan sannsynligvis redusere beintap: Standard anbefaling ved amenore: Kalsium 1500 mg/dag Vitamin D 400 Enh/dag Mehler 2000

57 Østrogentilskudd har ingen effekt på
benskjørhet ved anorexia nervosa

58 Sko med ispigger – bare til utendørs bruk

59 Somatiske komplikasjoner
Væske- og saltforstyrrelser Vitamin- og mineralmangler Gastrointestinale komplikasjoner Organiske forandringer i CNS Vekstretardasjon Osteoporose 7: Mortalitet

60 Risiko for letalt forløp: Svært varierende mortalitet:
Risiko for letalt forløp: Svært varierende mortalitet: % pr 10 år.

61 Spiseforstyrrelser og mortalitet: Anorexia nervosa: meta-analyse:
42 studier, 3006 pasienter mortalitet: 5,9% 27% suicid 59% somatiske komplikasjoner 19% annen eller ukjent årsak (Sullivan. Am J Psychiatry 1995)

62 Somatiske dødsårsaker:
Hjerterytmeforstyrrelser Akutt hjertesvikt Hjerteinfarkt Reernæringssyndrom Hypoglykemi Infeksjoner (sepsis, pneumoni) Letalt forløp av ellers ikke dødelig sykdom

63 Hjerterytmeforstyrrelser
Risikofaktorer: Hypokalemi Forlenget QTc-tid Thiaminmangel Reernæringssyndrom (hypofosfatemi) Hypoglykemi

64 Hypokalemi: Brekninger (avføringsmidler, vanndrivende)

65 Terri Schiavo 1963 – (1990) 2005 Terri Schiavo collapsed in her home in 1990, suffering from heart failure that led to severe brain damage because of lack of oxygen. Her husband has said she suffered from bulimia, an eating disorder, that resulted in a potassium deficiency that triggered the heart failure

66 Hypokalemi: Hvis brekninger > 4 ganger/uke over 4 uker: mål s- kalium Hvis kalium under referanseområdet: kalium tabletter eller mixtur (Kajos mixtur 30 ml x 2, eller Kaleorid 750 mg 2 tabl. x 2) Obs: hyperkalemi Individuell tilpasning av prøvetaking og behandl.

67 Utredning før behandling:
Leukocytter med differensialtelling Hemoglobin MCV (størrelse røde blodlegemer) Glukose Natrium Kalium Klor Fosfat

68 Utredning før behandling, fortsettelse:
Kreatinin Glomerulær filtrasjonsrate Protrombintid – INR 25 (OH) vitamin D3 1,25 (OH)2 Vitamin D3 LH (luteiniserende hormon) FSH (follikelstimulerende hormon) Østradiol Venøs base Magnesium Sink

69 Utredning ved behandlingsstart og
oppfølgning: Leukocytter med differensialtelling Hemoglobin Glukose Natrium Kalium Klor Fosfat Magnesium Venøs base

70 Infeksjonsutredning:
Leukocytter med differensialtelling: (Granulocytter og andre undergrupper av leukocytter) Hemoglobin Glukose Natrium Kalium Klor Albumin CRP

71 Kaliumutredning: Hemoglobin Glukose Natrium Kalium Klor Albumin Venøs base

72 Andre aktuelle prøver og undersøkelser:
Endomysieantistoff (coeliaki) B12 og folat Vitamin D Testesteron hos menn Rtg beinkjerne-alder og vekstsoner Osteometri

73 Forlenget QTc-tid øket risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
Men: alvorlige arrytmier sett ved normal QTc-tid

74 QT-intervallet måles fra begynnelsen av QRS-komplekset til punktet der T-bølgen kommer tilbake til den isoelektriske linjen i EKG. QT-tiden

75 QT intervallet bør korrigeres for hjerterytmen ved å bruke formelen QTc=QT/(R-R)1/2 der QT måles i s og R-R er avstanden mellom kompleksene i sekunder. Derved oppnås QT tid korrigert for hjertefrekvens, også kalt QTc..

76 For menn er QTc > 0,43 s forlenget
For kvinner er QTc > 0,45 s forlenget For menn er QTc > 0,43 s forlenget Frostad   Tidsskr Nor Lægeforen 2004.

77 Dersom pas. bruker neuroleptika eller antidepressiva : sjekk om dette gir forlenget QTc-tid: i så fall skift eller seponer Eks: haloperidol (Haldol) og tricycliske antidepressiva

78 Brekkmiddel: ipecacuanha
Akkumuleres i hjertet ved høy dose over tid Kardiotoksisk: Hjertesvikt Livstruende arrytmier

79 Tiaminmangel: Hjerterytmeforstyrrelser Encephalopati (Wernicke)
Irreversible CNS-forandringer (sjeldent) Encephalopati kan utløses av glukose i.v. Alltid thiamin 50 mg i.v./i.m. ved langvarig glukoseinfusjon

80 Reernæringssyndrom Hjertesvikt i første 1-2 ukene av reernæring
Noen ganger samtidig nevrologiske symptomer (hallusinasjoner) Fosfatmangel Postgrad Med 2001;77:305

81 Reernæringssyndrom blant unge
”Cardiac arrest and delirium: presentation of the refeeding syndrome in severely malnourished adolescents with anorexia nervosa”. J Adolesc Health 1998

82 Risiko for reernæringssyndrom:
Alvorlig anorexia nervosa siste 2-3 måneder Eller intet næringsinntak siste 7-10 dager Nedsatt s-fosfat Hypofosfatemien kan maskeres av dehydering S-fosfat daglig første 1-2 uker

83 Hypoglykemi Tomme glykogenlagre Forstyrret glukoneogenese
Øket insulinsensitivitet Hjerterytmeforstyrrelser Posthyperglykemisk hypoglykemi: Etter næringsdrikk eller glukosedrypp

84 Insulinsensitivitet:

85 Små ”beholdere” med hormoner
Føling: merker at noe er galt Gir høyere blodsukker

86 Dersom tvil om det foreligger alvorlige
somatiske komplikasjoner: Utredning hos fastlege Kan psykologen administrere blodprøveskjema ?

87 Alvorlighetsgrad: Lav vekt Kognitivt svikt Somatiske komplikasjoner
Depresjon Lav motivasjon Mye spiseforstyrrelsessymptomer Komorbiditet Lang sykehistorie Høy alder Dårlig nettverk

88 Alvorlighetsgrad: Lav vekt Kognitivt svikt Somatiske komplikasjoner
Depresjon Lav motivasjon Mye spiseforstyrrelsessymptomer Komorbiditet Lang sykehistorie Høy alder Dårlig nettverk

89 Somatisk komorbiditet:
Diabetes Gravid

90 Spiseforstyrrelse og graviditet
Prioritet: gi kostveiledning Ofte motivert for endringer i 9 måneder Ofte forverring like etter fødsel Behov for avtale med regional enhet ?

91 Behandlingstilbudet ved
Seksjon for spiseforstyrrelser: se

92 Depresjon ved spiseforstyrrelse svært vanlig
Vanligvis bedring av depresjon ved ernæring Hvis depresjon hindrer behandling: Stopp behandling for spiseforstyrrelse Opptrapping til fluoxetin 60 mg, Hvis ikke tilstrekkelig effekt etter 2 uker: vurder 80 mg eller tillegg av olanzapin (Zyprexa) 2,5mg

93 Regional opptrappingsplan for psykisk helse
for Helse Vest 2004: ”Spesialenheten ved Haukeland Universitetssykehus etableres som en regional funksjon med ansvar for å gi tilbud til de tyngste pasientene i regionen"

94 Inntakskriterier ved Seksjon for spiseforstyrrelser 16 år Kvalifisert behandling i spesialisthelsetjenesten (DPS/BUP) har ikke gitt tilstrekkelig effekt eller Overveiende sannsynlig at behandling i DPS/BUP ikke vil fungere (BMI < 17,5)

95 5 heldøgnsplasser 7 dager/uke
12 dagplasser 5 dager/uke etablert fra 2003 Spesialistpoliklinikk etablert 2005

96 Poliklinikk: Utredning og forberedende samtaler Poliklinisk behandling: Kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (KAT-S) (CBT-E, veileder: Chris Fairburn) iKAT-S i døgnbehandling (veileder Riccardo Dalle Grave)

97 Medisinsk stabilisering:
Individuell målsetting, men samme vektøkningskrav: 1,0 til 1,5 kg vektøkning pr uke dersom vektøkning er en del av målsettingen

98 BASISKOST Frokost 2 brødskiver med margarin og pålegg 1 glass lettmelk 1 glass appelsinjuice Formiddag 1 frukt – evt. Drikke Lunsj 2 brødskiver med margarin og pålegg salat eller grønnsaker Middag 1 porsjon middag etter ”tallerkenmodellen” (poteter/ris/pasta, kjøtt/fisk, grønnsaker og saus) 1 fruktyoghurt eller dessert 1 glass eplejuice eller saft Ettermiddag 1 frukt – evt. Drikke Kvelds 2 brødskiver med margarin og pålegg

99 Tallerkenmodellen

100 0,5 kg vektøkning/uke: Krever 500 kcal ekstra pr dag. 1 kg vektøkning/uke krever 1000 kcal ekstra/dag Dersom mindre vektøkning: legge på kosten tilsvarende: ved målsetting 0,5 kg vektøkning pr uke: hvis opp 0,2 kg: trenger 300 kcal ekstra pr dag: eks. 2 skiver med smør og pålegg.

101 Aktuelle næringsdrikker:
Fresubin 2 kcal/ml i 200 dl boks Nutridrink Compact 2,4 kcal/ml i 125 ml boks

102 Andre næringstilskudd:
Fresubin creme: fullverdig: 125 ml med 231 kcal Calogen: 4,5 kcal/ml kan tilsettes til næringsdrikker

103 Aktuell sondenæring: Fresubin sondenæring: 2 kcal/ml

104 Utredning: oppsummering:
I samarbeid med psykolog/psykiater: suicidalitet misbruk Vente med nærmere psykiatrisk utredning til pasienten er reernært

105 Anamnese:. differensialdiagnoser. brekninger,. avføringsmidler
Anamnese: differensialdiagnoser brekninger, avføringsmidler diuretica Andre medikamenter; brekkmidler Blodtrykk, puls, temperatur, ødemer

106 Oppsummering: Ut fra klinisk utredning: differensialdiagnostikk, komorbiditet komplikasjoner risikovurdering Ta stilling til: Blodprøver EKG

107 Ut fra klinisk undersøkelse:
hvilken nærmere diagnostikk er nødvendig: Blodprøver EKG

108 De viktigste komplikasjonene:
Væske- og salt forstyrrelser Vekstretardasjon Osteoporose Mortalitet

109 Mortalitet: Hjerterytmeforstyrrelser Infeksjoner Reernæringssyndrom

110 De fleste somatiske komplikasjoner
er reversible dersom de påvises og behandles i tide

111 Se lenker Somatisk utredning og behandling av spiseforstyrrelser Stein Frostad Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:

112 De fleste med spiseforstyrrelse har lett til
moderat alvorlig sykdom Lette å behandle Behandles i BUP/DPS Somatisk utredning i samarbeide med fastlege

113 En liten gruppe pasienter med
spiseforstyrrelser: alvorlig sykdom Poliklinisk behandling på regional enhet En svært liten gruppe trenger døgn og/eller dagbehandling på regional enhet


Laste ned ppt "behandling av spiseforstyrrelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google