Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tips til foredragsholdere:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tips til foredragsholdere:"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.changemaker.no Tips til foredragsholdere:
Dette er bare et eksempel på hvordan et foredrag kan være. For at folk skal bli engasjert og huske det du forteller, er det lurt å bruke ’historier fra virkeligheten’, aktiviteter som banantrikset, handelsspillet og vote with your feet, og ha med et handlingsalternativ. Husk også å ta med og send rundt listen hvor folk kan skrive seg på hvis de vil ha mer informasjon om Changemaker (eller melde seg inn). Kan være fint å ta med Magasinet, Changemakerbrosjyren og liknende. Flere tips til hvordan man holder foredrag ligger under W/changemaker/foredragsressurser.

2 Hva er Changemaker? For ungdom mellom 13 og 30 år 20 lokalgrupper
1700 medlemmer Norges største bevegelse for ungdom som arbeider med Nord-Sør spørsmål Her kan man også si noe om at Changemaker er en internasjonal bevegelse med søsterbevegelser i Finland, Ukraina, Island, Kenya.

3 Hvorfor engasjerer vi oss? Verden er ikke rettferdig
De fattigste 20% av verdens befolkning får 1,1% av verdens inntekter. De rikeste 20% får 86% av inntektene U-landsgjelden stjeler fra syke og fra skoleelever. Fattige land må bruke store deler av inntektene på å betale ned lån tatt opp av tidligere diktatorer. 30 millioner mennesker lever med hiv-smitte på verdensbasis. Hiv/aids utrydder håpet…

4 Hvorfor engasjerer vi oss? Verden er ikke rettferdig
Krig dreper mulighetene for utvikling. I verden i dag bruker vi over 800 milliarder US $ på militære utgifter. Klimaendringer rammer de svakeste. 182 millioner mennesker kan dø av klimarelaterte sykdommer i Afrika dette århundret. Verdens handelssystemer undertrykker de som lager maten din og klærne dine.

5 Hvordan tenker Changemaker?
Vi stillerr to spørsmål: Hvorfor er verden urettferdig? Hvordan kan vi forandre den?

6 Hvordan går vi frem? Finner de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet. Finner de som bestemmer. Påvirker beslutningene deres. Det er kunnskap og handling som gjelder!

7 Grunnleggende løsninger
Fem temaer: Handel Fred Global helse Gjeld og kapitalflukt Klima og miljø

8 Handel: Urettferdige spilleregler
Urettferdig fordi reglene favoriserer rike land og selskaper. Makten i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) Kappløp mot bunnen Patentavtalen i WTO tjener kun rike land og selskaper.

9 Handel: Hva har vi gjort?
Fairtrade: Velg rettferdige varer Vaskelappkampanjen: Vi vil vite hva vi kjøper Patentkampanjen: Rike land stjeler kunnskap fra fattige Fikk Norge til å ta parti med fattige land i WTO

10 Handel: Hva kan DU gjøre?
Rettferdige varer i butikken Gjør din kommune til en Fair Trade-kommune! Gjør din skole til Fair Trade-skole

11 Global helse - et fattigdomsproblem?
Tilgang til medisiner Mangel på helsepersonell Retten til vann Hiv/aids Helse som menneskerettighet Tilgang til medisiner: legemiddelselskapers ønske om profitt går foran menneskert behov for livsnødvendige medisiner. Dette gjør at fattige mennesker ikke har penger til de medisinene de behøver. Mangel på helsepersonell: det er et stort problem at rike land rekrutterer helsepersonell fra fattige land. Helsepersonell er avgjørende for at mennesker skal få den behandlingen de trenger. Å “frastjele” helsepersonell er å frarøve en nødvendig ressurs og bidrar til å hindre utvikling i fattige land. Retten til vann: vann er en menneskerett og tilgang på rent vann er et grunnleggende behov for alle mennesker. Det er et problem at store selskaper som for eksempel coca cola utnytter, forurenser og overforbruker vannressurser I fattige land – dette bidrar til spredning og forverring av sykdom, og har store konsekvenser for menneskers helse I fattige land. Hiv/aids: er en epidemi som bidrar til å hindre utvikling I mange land. Ca 1/3 av verdens hiv-positive lever I Afrika sør for sahara. Et titalls millioner mennesker har dødd av sykdommens følger, og fortsatt lever millioner uten tilgang på de nødvendige medisinene. Behanldingen av hiv har kommet langt og er I Norge gratis og gjør at vårt lands hiv-positive har mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv. Slik er det ikke for verdens fattige hiv-positive grunnet urettferdige strukturer. Helse som menneskrettighet: retten til helse står som en grunnleggende menneskerettighet. Likevel blir ikke helse prioritert. Norge investerer gjennom Oljefondet (SPU) I mange selskaper som undertrykker og skader menneskers helse I fattige land. Oljefondets etiske retningslinjer må inkludere og prioritere retten til helse. God helse er helt essensielt og nødvendig for å skape utivkling.

12 Global helse: Hva har vi gjort?
Apotekkampanjen: Tilgang til aidsmedisiner POSITIV-kampanjen: Stemplet bort fordommer mot hivpositie Hjernetyveri-kampanjen: Rike land stjeler fattige menneskers helsepersonell Hjernetyveri-kampanjen: Rike land stjeler ”hjerner” fra sør: altå utdannede helsepersonell. ”Mennesker i sør dør, stopp hjernetyveri fra sør”. Krevde et regelverk som forbyr aktiv rekruttering av helsepersonell – samlet underskrifter for dette – fikk gjennomslag! ( ) Medisinkampanje: reiste rundt i Norge med rullende apotek og samlet kondom-postkort til myndighetene og utfordret dem til å ta medisinproblem på alvor (2001). Kampanje på Novartis og patentlogivining på medisiner. Målet var at India og andre land skal fortsette å lage billige kopimedisiner til fattige land (2010). Positiv-kampanjen: Folk stemplet seg selv, kirken sin, skolen sin eller liknende til hiv-positive. (2003) Blå oktober: festival I Oslo om retten til vann. Changemaker har deltatt her og hatt foredrag og liknende. Verdens aidsdag: hvert år 1.desember går changemaker og mange andre organisasjoner sammen for å lage en dag som markerer hiv/aids-problematikken I verden. Changemaker har vært en sentral aktør I flere år. Vi har blant annet her festet røde aids-sløyfer på statuer I mange byer I Norge.

13 Global helse: Hva kan DU gjøre?
Gå med rød aidssløyfe. Markere verdens aidsdag 1.desember Skriv under på Hiv = ingen forbrytelse …og på vår kommende Oljefond-kampanje! Hiv = ingen forbrytelse link:

14 Gjeld: Handler om makt Urettferdig fordi ansvaret skyves over på uskyldige. Lån ble gitt til diktatorer og dårlige ”utviklingsprosjekter”. Renta steg. Råvareprisene sank. De nye generasjonene arver gjelda.

15 Gjeld: Hva har vi gjort? Changemaker fikk illegitim gjeld på dagsorden. Lanserte ordet diktatorgjeld 2500 diktatorbilder Tvang Norges gjeldspolitikk i nye retninger.

16 Gjeld: En stor seier Norge lånte ut penger til kjøp av skip som ikke virket. En ”skamplett”. Over 25 år etter var gjelda ikke slettet. Gjeldsbevegelsen ba Solheim om å slette gjelda - og si unnskyld! 2.oktober 2006 slettet Norge gjelda!

17 Gjeld: hvor går veien? Sko-kampanjen 11500 underskrifter
Finnes fortsatt illegitim gjeld Norge må arbeide internasjonalt 2009: Utenrikskomiteen ber om gjeldsrevisjon!

18 Fred: ikke viktig nok? Urettferdig at krig mot terror prioriteres foran fred og utvikling. Norge verdens største våpeneksportør – delt på innbyggertall. Vi har ikke kontroll på hvor disse våpnene havner!

19 Fred: Hva har vi gjort? Forandret forsvarsplanen:
Presset regjeringen til å ikke åpne for forebyggende krig. Fikk ny regjering til å prioritere FN-oppdrag Trakk elitesoldater ut av Afghanistan. Krevde våpenkontroll Mer enn underskrifter

20 Fred: Hva kan DU gjøre? ”Det er typisk norsk å tjene penger på krig!”
Vi blanda bunad og våpen Gjennomslag Soria Moria 2 for våpenkontroll. 10-ting-hat m/atomvåpen vår 2011

21 Klima: mer enn et miljøproblem
Urettferdig fordi rike land har ansvaret, mens fattige land rammes hardest. Norge har 3000 mrd i oljefondet. Fattige land mister livsgrunnlaget.

22 Klima: Hva har vi gjort? Flaskepostaksjonen:
Brev fra ungdom Stillehavet videresendt i flaskepost. Oljefondkampanjen: Fått Norge til å investere i selskaper som løser klimaproblemene – ikke skaper dem

23 Klima: Hva kan DU gjøre? Delta på kampanjer mot norsk oljeavhengighet!
Følg med på

24 Hvorfor samle underskrifter?
For å påvirke de som bestemmer, er det viktig å vise at vi er mange som mener det samme. Derfor er vi avhengige av å samle så mange underskrifter som mulig, som vi gir til politikere eller andre beslutningstakere.

25 Aksjoner Changemaker har aksjoner for å skape oppmerksomhet rundt våre saker. Viktig med gode bilder og mye action slik at media får lyst til å komme. God mulighet til å samle underskrifter På sommerSNU samlet vi 700 underskrifter på 2 timer!

26 Aksjon: våpenhandel

27 Vi vasker finansdepartementet

28 Start en lokalgruppe! Bestill Changemakerkurs Lag aksjoner og stunt
Fortell lokalmedia om hva dere gjør Snakk med lokale politikere Arranger konserter og debatter Hold foredrag Bestem Changemakers fremtid

29 SNU SNU står for Sør Nord seminar. Dette er Changemakers leirkonsept.
Arrangeres 3 ganger i året. HøstSNU er spesielt tilrettelagt for lokalgrupper. Politiske og kreative verksteder. Åpen scene og snabelcafe.

30 Annet du kan gjøre Delta på kampanjer.
Verv venner og familie inn i Changemaker. Kjøp rettferdige julegaver Vær en bevisst energiforbruker Skriv debattinnlegg Ta med en venn på SNU

31 Klart vi kan forandre verden!
Alt annet er naivt å tro. Urettferdigheten er skapt av mennesker. Det betyr at mennesker kan fjerne den.


Laste ned ppt "Tips til foredragsholdere:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google