Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorske Suksesshistorier Kan suksess læres?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorske Suksesshistorier Kan suksess læres?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorske Suksesshistorier - Kan suksess læres?

2 Nordnorske Suksesshistorier
Innhold Bakteppe Strategier for suksess Suksessbedrifter i Nord-Norge Hva kan vi lære av disse bedriftene ? Nord-Norge som grobunn for suksessbedrifter ?

3 Nordnorske Suksesshistorier
De siste arenabilagene Verdiskaping (høy kunnskap – høy verdiskaping) Innovasjon (80 % nær kunden/leverandøren) Markedsorientering (slipp kunden inn i bedriften) Design (skape merverdi / konkurransekraft) Strategier for suksess

4 Nord-Norske suksesshistorier
Arenabilaget gir innsikt i hvordan 6 nordnorske bedrifter har lykkes med vekst, lønnsomhet og økt sysselsetting. ...i tillegg er eierne tilfredse I Nord-Norge er det 921 bedrifter med vekst på mer enn 40 prosent de siste to årene Kriterier for valg av bedrifter: Godt etablert Lønnsom Ha en sterk posisjon i sine primære markeder Ha internasjonal orientering eller fokus. være lokalisert, eid og bemannet i Nord-Norge. Har erfart sterk vekst Kommentar: Hvis bedriftens utvikling samsvarer med de forventningene som eksisterer internt i bedriften, kan vi ofte kalle det en suksess slik gründeren ser det. Sett fra utsiden måles suksess ofte i forhold til flere andre faktorer. Til punkt 2: Det var 940 bedrifter med mer en 40% vekst i omseting mellom 2002 og 2003 i landsdelen. De finnes i alle fylker og alle bransjer.

5 Våre suksessbedrifter:

6 Hva er suksess? Suksess kan måles fra to sider:
Innenfra (eier/gründer) og utenfra (verdiskaping). Sett fra utsiden måles suksess ut fra: vekst, økonomiske resultater, bidrag til eierne og samfunnet Suksess for eier eller gründer måles i om bedriften innfrir egner definerte forventninger Vekst er avhengig av at bedriften behersker konkurransesituasjonen i bransjen.

7 Konkurransestrategier
Bedrifter velger ofte strategier der hensikten er å redusere konkurransen. En direkte følge blir for lite fokus på innovasjon, høy pris for kundene eller dårligere kvalitet på produkter og tjenester. Suksessbedriftene har ofte det motsatte: innovative strategier (oppfatter fort endringer i omgivelsene og leder an i utviklingen)

8 Ressursbaserte strategier
Ressurser: Mennesker, kunnskap, teknologi og (kapital) Egenskaper ved ressursene: Sjeldne Viktige Ikke imiterbare Mobilisert Appropriert De store utfordringene ligger i å integrere nye bedrifter og utnytte de mulighetene og synergier som ofte motiverer oppkjøp. De bedriftene som vokser organisk er avhengig av å utvikle kunnskap og ressurser internt, og må ofte gjennom prosesser som tar lengre tid. Organisk vekst er krevende både fordi det krever finansielle muskler, og fordi det krever at kunnskapsbase og organisasjon utvikles slik at man klarer å tilfredsstille nye markeder og kundegrupper.

9 Vekststrategier Organisk vekst Oppkjøp
Veksten i suksessbedriftene er planlagt og måldrevet: Organisk vekst Oppkjøp Egenskaper ved suksessbedriftene i Arenabilaget: Meget sterkt markedsfokus Unik kompetanse Kontinuerlig innovasjon og produktutvikling Ambisiøse og kundefokuserte Klar vekststrategi og sterk forretningsidé De store utfordringene ligger i å integrere nye bedrifter og utnytte de mulighetene og synergier som ofte motiverer oppkjøp. De bedriftene som vokser organisk er avhengig av å utvikle kunnskap og ressurser internt, og må ofte gjennom prosesser som tar lengre tid. Organisk vekst er krevende både fordi det krever finansielle muskler, og fordi det krever at kunnskapsbase og organisasjon utvikles slik at man klarer å tilfredsstille nye markeder og kundegrupper.

10 Suksessfaktorer Faktorer som forklarer suksessen i bedriftene:
Ledelse som drivkraft Kompetente medarbeidere Kunden som partner Evne til kontinuerlig nytenkning Kontroll på verdikjeden Internasjonal orientering De store utfordringene ligger i å integrere nye bedrifter og utnytte de mulighetene og synergier som ofte motiverer oppkjøp. De bedriftene som vokser organisk er avhengig av å utvikle kunnskap og ressurser internt, og må ofte gjennom prosesser som tar lengre tid. Organisk vekst er krevende både fordi det krever finansielle muskler, og fordi det krever at kunnskapsbase og organisasjon utvikles slik at man klarer å tilfredsstille nye markeder og kundegrupper. Kan andre bedrifter lære noe her?

11 Ledelse som drivkraft Intensjon og vilje til vekst er sterkt forankret hos lederne. Lederne har sterk tro på forretningsideen Vekst defineres som et vilkår for å lykkes i markedet og å oppnå lønnsomhet. Strategien er klar: En klar visjon om hvordan bedriften skal utvikle seg - koblet sammen med en "hands on ledelse" - ser ut til å være de viktigste drivkreftene bak suksessen!

12 Kompetente medarbeidere
Det å ha de rette medarbeiderne er helt sentralt. Dyktige medarbeidere er kritisk for å utvikle bedriftens produkter og markeder og få til rask omstilling internt. Kompetanseutvikling, utvikling av lagånd og en felles forståelse av visjoner og mål står i fokus. De seks bedriftene har rekruttert lokalt, og har ikke erfart at lokalisering er en ulempe ved rekruttering av kvalifiserte medarbeidere.

13 Kunden som partner Markedsorientering styrer bedriftens prioritering
Hvordan bedriften organiserer seg og henter impulser avgjøres av kundenes behov. Bedriftene har et ekstremt fokus på kundens behov, og bedriftens produkter og tjenester utvikles for å sikre tilfredse kunder. Kunden er kilde til inspirasjon og motivasjon, som partner i innovasjon og utvikling av produkter. Ledelsen og de ansatte har utviklet en unik forståelse for markedet.

14 Evne til nytenkning Bedriftene bruker markedskunnskapen i videreutvikling av produkter og tjenester. Det avsettes store ressurser for å skape resultater i form av nye produkter og løsninger. Evne til endring og nytenkning gjennomsyrer alle ledd i bedriftene. Evne til samarbeid, både internt og eksternt, styrker evnen til innovasjon og reduserer kostnadene ved innovasjon.

15 Kontroll på verdikjeden
Kundefokus og fokus på kundetilfredshet gjør at flere av bedriftene har behov for å kontrollere hele verdikjeden selv. Kundene stiller strenge krav til kvalitet, forutsigbarhet og dokumentasjon Kontroll over hele verdikjeden bidrar til at bedriften lettere tilfredsstiller kunden. Dette skaper vekst, bedre internkontroll og ”Hands on ledelse”

16 Internasjonal orientering
Suksessbedriftene har løftet blikket ut over det lokale markedet, enten ved å ha oppdrag internasjonalt, eller gjennom kunder med internasjonale oppdrag. De har en filosofi om at de skal være konkurransedyktige internasjonalt. Produkter, tjenester og medarbeidere utvikles ikke for et marked definert av geografiske grenser. Internasjonalt nivå fungerer som en stimulator til stadige forbedringer.

17 Landsdelen som grobunn for suksess ?
”Samarbeid skaper vekst” ”Bærebjelken vår er alltid kunden, kunden og atter kunden” ”Gode produkter og Hardt arbeid” ”Suksessen ligger i det å Være tilstede for kundene” Ledere som er ressursorienterte Det finnes ledere med teft, kompetanse og strategisk innsikt til å skape suksessbedrifter i landsdelen Forretningsideer Gode forretningsideer som fremmer innovasjon, både i produktet og i markedet Arbeidstakere Lokal tilgang på folk som bidrar til å skape suksessbedrifter

18 Hva sier ekspertisen om suksess
”Suksess er deilig” Jens Harald Jensen, Daglig leder Finnmark reiseliv ”Kompetanse avler suksess” Berit Laastad, Daglig leder Bedriftskompetanse ”Suksess er ingen sovepute” Bjørn Olsen, Professor Handelshøgskolen i Bodø ”Lokal aksept av dyktige gründere gir suksess” Tore Andreassen, Administrerende dir. i Odd Berg Gruppen ”Det er som idrettssuksess – vi trenger forbilder” Wenche Poppe, Administrerende dir. Norut Hels og Medisin


Laste ned ppt "Nordnorske Suksesshistorier Kan suksess læres?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google