Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV utviklingsplanEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV utviklingsplanEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV utviklingsplanEN
Horten videregående skole PRESENTASJON AV utviklingsplanEN

2 Vår visjon: KUnnskap gir muligheter
Våre verdier: Medvirkning - Læring - Utvikling Vår visjon: KUnnskap gir muligheter

3 Husregler Vi møter presis til timene.
Vi har PC’n lukket når timen begynner. Vi holder fokus på faget i timene. Vi spiser ikke i timene. Vi rydder alltid opp etter oss.

4 Den profesjonelle organisasjon
Profesjonell klasseledelse Profesjonelle medarbeidere Profesjonelle elever Profesjonelle ledere

5 Utviklingsmål Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert til og oppnår så gode resultater som mulig. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling 17. november 2010

6 Våre satsingsområder bygger på resultater fra skoleforskning
Kunnskap gir muligheter! Våre satsingsområder bygger på resultater fra skoleforskning

7 Dansk Clearinghouse for Utdannelsesforskning 2010
Den profesjonelle organisasjon Resultatene forbedres i skoler der: Ledere er tilgjengelige for lærerne og er opptatt av deres utvikling. Ledere bruker tid på pedagogisk ledelse og er veiledere for lærerne i praksisfeltet. Læringsmiljøet er trygt og velorganisert, og samarbeid med foresatte prioriteres. Skolekulturen fremmer gode relasjoner mellom lærer/elev og mellom lærere / andre ansatte. Skolelederen utviser sterkt lederskap ift læreplaner og undervisning, i samarbeid med lærerne. Læreren er og blir den viktigste faktoren ift eleven læring (relasjonskompetanse, didaktisk kompetanse og klasseledelse)

8 Qvortrups forskning ift våre satsingsområder: Hva bidrar til bedre elevprestasjoner?
Gode skoler styrker sin innsats gjennom god teamorganisering. Team skal baseres på felles forståelse, åpenhet og tillit. Arbeidsdeling er vesentlig slik at ikke alle skal gjøre det samme. Teamledelse gir bedre resultater for elevene. Tydelig og samstemt klasseledelse gir bedre resultater for elevene. (Lars Qvortrup, Det ved vi om skoleledelse, Dafolo, 2011) Team Klasseledelse

9 Hatties forskning ift våre satsingsområder: Hva bidrar til bedre elevprestasjoner?
Hattie: Elevens egenvurdering (Self-reported grades) Effektstørrelse 1.44, stor effekt Rangert som nr 1 av i alt 138 variabler Hattie: Formativ evaluering med vekt på læringsstrategier og læringsprosesser (Providing formative evaluation) Effektstørrelse 0.90, stor effekt Rangert som nr 3 av i alt 138 variabler Hattie: Feedback Effektstørrelse 0.73, betydelig effekt Rangert som nr 10 av i alt 138 variabler Hattie: Relasjon lærer – elev (Teacher-student relationship) Effektstørrelse 0.72, betydelig effekt Rangert som nr 11 av i alt 138 variabler (John Hattie, Visible learning, Routledge, 2009) Vurdering Elevoppfølging Feedback

10 Prosjekter HVS Skoleutviklingsprosjekt, tildelte midler fra Utdanningsavdelingen: Utvikle Teknologi og forskerlinje VG2 Skoleutviklingsprosjekt, tildelte midler fra Utdanningsavdelingen: Bedre karakterer i matematikk - Digital tilnærming i praktisk matematikk Nasjonalt prosjekt: Vurdering for læring

11 Helhetlig opplærings-løp Den profesjonelle lederen
Den profesjonelle medarbeideren Positiv organisasjons-kultur Rekruttering

12 Helhetlig opplæringsløp
Strategiområde VFK 1: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): Elevoppfølging Elevvurdering Alternative læringsarenaer Helhetlig opplæringsløp

13 Helhetlig opplæringsløp
Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Elevoppfølging: Dreiebok Profesjonskjennetegn for profesjonelle elever Oppfølging av minoritetsspråklige Leksehjelp Ressursteam Helhetlig opplæringsløp

14 Den profesjonelle eleven
Læringsmiljø Læringstrykk Holdninger Atferd

15 Kunnskap gir muligheter!
Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar 2011.

16 Helhetlig opplæringsløp
Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Elevvurdering: Vurdering for læring Fullført og bestått Fraværsoppfølging Helhetlig opplæringsløp

17 Helhetlig opplæringsløp
Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Alternative læringsarenaer: PTF og ressurser på Horten Ressurs Helhetlig opplæringsløp

18 Den profesjonelle lederen
Strategiområde VFK 2: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): Klasseledelse Lederutvikling Personalledelse Den profesjonelle lederen

19 Den profesjonelle lederen
Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Klasseledelse: Husregler Elevmedvirkning Profesjonskjennetegn for profesjonell klasseledelse RESPONS Den profesjonelle lederen

20 Profesjonell klasseledelse
Elevoppfølging Læringstrykk Holdninger

21 Kunnskap gir muligheter!
Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 28. mars 2011.

22 Den profesjonelle lederen
Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Lederutvikling: Dreiebok for ledelse Lederutviklingsprogram Den profesjonelle lederen

23 Den profesjonelle lederen
Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Personalledelse: Profesjonskjennetegn for den profesjonelle leder Den profesjonelle lederen

24 Den profesjonelle lederen
Ledelse Planlegging Kulturbygging Utvikling Personaloppfølging

25 Kunnskap gir muligheter!
Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 20. desember 2010.

26 Den profesjonelle medarbeideren
Strategiområde VFK 3: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): Teamarbeid Pedagogisk bruk av IKT Medarbeiderutvikling Den profesjonelle medarbeideren

27 Den profesjonelle medarbeideren
Strategiområde VFK 3: Tiltak for satsingsområde Teamarbeid: Klasseteam og fagteam Den profesjonelle medarbeideren

28 Den profesjonelle medarbeideren
Strategiområde VFK 3: Tiltak for satsingsområde Pedagogisk bruk av IKT: Kompetanseplan for IKT Den profesjonelle medarbeideren

29 Den profesjonelle medarbeideren
Strategiområde VFK 3: Medarbeiderutvikling Profesjonskjennetegn for den profesjonelle medarbeider Den profesjonelle medarbeideren

30 Den profesjonelle medarbeideren
Holdninger Samhandling Kvalitetsarbeid Organisasjonskultur

31 Kunnskap gir muligheter!
Husk at Medarbeidere = alle ansatte på HVS! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 20. desember 2010.

32 Positiv organisasjons-kultur
Strategiområde VFK 4: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): Felles verdigrunnlag Arbeidsmiljø Læringsmiljø Positiv organisasjons-kultur

33 Strategiområde VFK 5: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn):
Rekrutteringsprosessen Rekruttering

34 Kunnskap gir muligheter!
resultatoppfølging

35 Vi følger våre resultater:
Karakterer (SP og eksamen) Fullført og bestått Avbrudd Fravær Elevundersøkelsen HKI Respons Sykefravær

36 Resultater HVS – politiske styringsmål
1.1 Fullføre og bestå: Elever med sluttkompetanse i skoleåret MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 RES 2009 RES 2010 RES 2011 69 % 70 % 73 % 72,9 % * 1.2 Sluttet vgs: Andelen som avbryter vgs i skoleåret MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 RES 2009 RES 2010 RES 2011 4,1 % 4,0 % 3,9 % 7,5 % 6,0 % 2. Læringsmiljø: 2.1. Mobbing RES 2009 RES 2010 RES 2011 Andel elever som opplever seg mobbet 14,7 % 16,9 % 16,2 % Andel elever som opplever seg mobbet av lærer 10,9 % 12,0 % 11,3 % Andel elever som selv har mobbet medelever 16,5 % 17,3 % 15,5 %

37 2. Læringsmiljø: 2.2. Elevmedvirkning
RES 2009 RES 2010 RES 2011 Andel elever som opplever at de i mange eller flere fag får medvirke 18,5 % 20,6 % 21,7 % 2. Læringsmiljø: 2.3. Uro i klassen RES 2009 RES 2010 RES 2011 Andel elever som opplever at lærer alltid, svært ofte og ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen 25,5 % 25,6 % 22,4 %

38 3. Karakterer MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 Mål 2012 Mål 2013 RES 2009
0,01 0,02 0,04 0,05 0,00 -0,10 MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 MÅL 2012 MÅL 2013 RES 2009 RES 2010 RES 2011 Snittkarakter tverrfaglig eksamen, lokalgitt yrkesfag (Vg2) 3,68 3,69 3,70 3,71 3,72 3,60 Snittkarakter matematikk yrkesfag Vg1 (MAT1001), standpunkt 3,18 3,20 3,22 3,24 3,26 3,10 Snittkarakter matematikk studieforberedende Vg1 (MAT1011), standpunkt 4,14 4,15 4,16 3,14 3,21

39 4. Fravær Snitt antall fraværsdager/ Timer for skoleåret HORTEN VGS (10-11) HORTEN VGS (09-10) HORTEN VGS (08-09) Dager Totalt 11,3 11,1 6,3 Klokketimer Totalt 29,8 29,6 19,9 Periode Snitt HORTEN VGS (10-11) HORTEN VGS (09-10) HORTEN VGS (08-09) T1- Dager 5,26 5,06 5,03 T1 - Timer 12,29 12,82 12,61 T2 - Dager 5,83 5,76 6,11 T2- Timer 16,86 15,95 18,38 Antall dager 0-10 11-15 16-19 20-> Antall elever HORTEN VGS (10-11) 680 166 84 160 HORTEN VGS (09-10) 681 137 81 157 HORTEN VGS (08-09) 923 92 38 69

40 NR UTFORDRING/ TEMA SEKTOROVERGRIPENDE RESULTATMÅL VFK MÅLTALL 2010 2011 2012 2013 2014 1 Sykefravær Sykefravær i organisasjonen er på et akseptabelt nivå 6,00 % 2 Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn 9 % 10 % 3 Personalpolitikk Andel ansatte som uttrykker at virksomheten har svært god personalpolitikk 53 % 56 % 60 % 65 % 4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som har tro på de avgjørelser som tas av virksomhetens leder og ledergruppe 64 % 66 % 68 % 70 % 5 Endringskultur Andel ansatte som uttrykker at endring og omorganisering gjennomføres på en planlagt og systematisk måte 50 % 55 % 6 Medarbeider-tilfredshet Totaltilfredshet hos ansatte 78 % 79 % 80 % 81 % 7 Medarbeider-samtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 90 % 95 % 8 Mobbing Andel ansatte som har lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen 8 % 7 % 9 Lederavtale Andel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 100 %

41 HKI - Påstander målt for energi Samlet for Horten vgs 2010/2011
Driver Påstand Høst 2010 Mål Avvik Fokus Jeg vet hva som forventes av meg på jobben 4,4 4,5 -0,1 Ressurser Jeg har de nødvendige ressurser til å mestre jobben 3,8 -0,7 Talent Jeg har anledning til å gjøre det jeg er best til hver dag på jobben 3,7 4,0 -0,3 Ros Noen (min leder eller andre) har i løpet av siste uke gitt meg ros og anerkjennelse for godt utført arbeid 3,5 -0,5 Omsorg Noen (min leder eller andre) bryr seg om meg som person 4,2 +0,7 Læring Noen (min leder eller andre) har oppmuntret meg til å videreutvikle meg 3,3 -0,2 Total skår (147 respondenter) 23,1 24,0 -0,9


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV utviklingsplanEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google