Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner For oppvekstsektoren: Barn og unge først! For elevene på Seiersten: Study more, get smarter! For ansatte på Seiersten: Vi åpner nye dører …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner For oppvekstsektoren: Barn og unge først! For elevene på Seiersten: Study more, get smarter! For ansatte på Seiersten: Vi åpner nye dører …"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjennetegn på god undervisning Skolevandring som metode for observasjon og veiledning

2 Visjoner For oppvekstsektoren: Barn og unge først! For elevene på Seiersten: Study more, get smarter! For ansatte på Seiersten: Vi åpner nye dører …

3

4 Å Skape forventninger til kvalitet hos elevene
Vi er her for å lære mye Vi holder arbeidsro På Seiersten er det mobbefritt Alle skal få oppleve vennskap

5 FORVENTNINGER TIL DEG SOM ELEV
At du gjør ditt beste i alle fag At du kommer presis til timene At du leverer alle arbeider i tide med din beste kvalitet At du bidrar til at ingen elever eller lærere blir forstyrret når vi har undervisning eller skal arbeide At du bidrar til godt miljø i klassen At du varsler en voksen hvis du eller andre ikke har det greit på skolen At du fører et hyggelig språk At du bidrar til at skolen er fri for forsøpling og hærverk At du gir ditt bidrag til at klassen din er mobbefri At du tar ansvar og rydder opp etter deg hvis du kommer i konflikter At du er en god representant for Seiersten, på skolen, på turer og ekskursjoner

6 Forventninger til LÆRERNE gir resultater
Forventningene: Godt planlagt undervisning Variert gjennomført undervisning (varierte metoder, praktiske arbeidsmåter i alle fag) Gode underveisvurderinger som er læringsdrivende Profesjonelle sluttvurderinger Profesjonell klasseledelse Ledelsen arbeider for å sette av tid du trenger til kjerneoppgavene dine, og du har ansvar for å prioritere tid til de samme oppgavene fra «din» tid til for- og etterarbeid.

7 Måltall for offentlig eksamen
Måltall Off. eksamen, skriftlig og muntlig MÅLTALL 2013 Norsk skriftlig, hovedmål 3,5 Norsk skriftlig, sidemål 3,3 Engelsk skriftlig 3,9 Matematikk skriftlig Norsk muntlig 4,6 Matematikk muntlig 4,0 Engelsk muntlig 4,5 Spansk muntlig 4,2 Fransk, muntlig Tysk, muntlig Samfunnsfag, muntlig Natur- og miljøfag, muntlig. 4,3 RLE, muntlig Gjennomsnitt 4,1

8 Skolevandring en god metode for observasjon og veiledning
Skolevandring har vært et lederverktøy i Norge siden 2005. Hensikten er skoleledere som har fokus på kjernevirksomheten og kjenner praksisvirkeligheten på egen skole. Oppfølging og utvikling av medarbeidere står sentralt. Skolevandring gir mulighet for tettere oppfølging av vedtatte satsings- og utviklingsområder. Virker dette? Følger alle opp? Får vi det til i praksis? Hva trenger du for å komme videre? Skolevandring bidrar til utvikling og dyktiggjøring av læreren. Skolevandring er ikke et satsingsområde i seg selv, men et element i utøving av ledelse.

9 Hvorfor skolevandring?
Nyere forskning, John Hattie, Clearinghouse m.fl. er tydelige på lærerens betydning for elevens læringsutbytte. Oppfølging og utvikling av den enkelte medarbeider blir derfor den viktigste lederoppgaven. Skolevandring har et utviklingsperspektiv mer enn et kontroll-perspektiv. Utgangspunktet er at vi i hovedsak har kunnskapsrike, kreative og ansvarlige lærere som ønsker å dyktiggjøre seg i sin yrkesutøvelse. Skolevandringens hovedmål er at elevene skal får sin undervisning av lærere som har faglig, didaktisk og relasjonell kompetanse.

10 Skolevandring som system
har en enkel struktur Rektor, inspektør eller avdelingsleder) har 2-4 (7) avtalte, men uanmeldte besøk/observasjoner av ca minutters varighet hos medarbeideren. Hun/han ser kun etter avtalte kjennetegn for hva som er god praksis Denne observasjonsperioden strekker seg over 2-4 uker. Når alle besøk er gjennomført, har leder oppfølgingssamtale med medarbeideren. Skolevandring har tre hovedfaser: 1. Finne ut og bli enige om hva vi ønsker å se etter, hva som er viktig Hva man ser og hører under vandringene på avtalte områder/kjennetegn 3. Hvordan dette følges opp i samtale med medarbeideren

11 Skolevandring en god metode for observasjon og veiledning
Målgrupper er både kontaktlærere, faglærere, assistenter og spesialpedagoger Utførere er rektor eller inspektør/avdelingsleder To modeller utprøvd i Frogn: Modell 1: Korte uvarslede observasjoner (oppstart og/eller avslutning av økta) og oppfølgingssamtaler Modell 2: Varslet observasjon gjennom en hel økt eller dobbeltøkt + 10 min. uvarslet + oppfølgingssamtale/medarbeidersamtale i etterkant

12 Fokusområde Observasjoner
Inntrykket av planleggingen av timen Oppstart og avslutning Det faglige innholdet  Klasseledelse God relasjon lærer-elev Tydelige beskjeder og instruksjoner Et positivt klima og arbeidsro Støttende dialog Læringsstrategier Varierte metoder Muntlige tilbakemeldinger Tydelig og god struktur

13 Uttalelse fra en av inspektørene:
Fokusområde Observasjoner Den ansattes eget valg av fokus    Uttalelse fra en av inspektørene: «Vi har sett ulike lærer- personligheter på våre vandringer, rolige lærere som «overser» kommentarer, lærere som tar tak i det meste, masse energi, og de får det til!»

14 Fokusområde Observasjoner
Inntrykket av assistentens arbeid i timen I hvilken grad får eleven hjelp  I hvilken grad får elev arbeide selvstendig  I hvilken grad arbeider assistenten med andre elever Er oppgavene klargjort ved avtale mellom lærer og assistent God relasjon assistent-elev Tydelige beskjeder og instruksjoner Et positivt klima og arbeidsro Støttende dialog Muntlige tilbakemeldinger

15 Hva har medarbeiderne bedt om observasjon / veiledning i?
Lærere har blant annet bedt oss se på følgende: Tema innenfor klasseledelse (100%) Klare og tydelige beskjeder og instruksjoner (ca. 90 %) Er det god relasjon mellom meg og elevene? (ca. 90 %) Overgang fra en aktivitet til en annen Er opplegget mitt tilpasset alle i klassen? Hvordan formidler jeg budskapet? I hvilken grad ser du et positivt læringsmiljø i klassen min? Har jeg en støttende dialog med elevene mine?

16 Barn og unge først! Study more, get smarter! Vi åpner nye dører …


Laste ned ppt "Visjoner For oppvekstsektoren: Barn og unge først! For elevene på Seiersten: Study more, get smarter! For ansatte på Seiersten: Vi åpner nye dører …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google