Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hefte AFP Bestilt av Forsvar offentlig pensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hefte AFP Bestilt av Forsvar offentlig pensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hefte AFP Bestilt av Forsvar offentlig pensjon
Skrevet av Stein Stugu/Paul Bjerke fra De Facto Hovedpunkter: Konkrete eksempler på hvordan afp i privat og offentlig sektor virker Hvem taper, hvem vinner? Problemer med privat afp Kan offentlig tjenestepensjon (som afp er en del av) videreføreres?

3 Trine Børresen – hjelpepleier ansatt på sykehjem som Oslo har vedtatt å privatisere

4 Katrine Jakobsen – hjelpepleier Oslo Kommune

5 Ann Kristin Kvaløsund – hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg
Ca. 450 ansatte Har forsvart vask, renhold, kantine m-m- som en del av egne ansatte Har 10 – 15 ansatte som har fått beskjed om at de ikke kan gå av med ny afp – for lite opptjening Føler seg lurt, ville stemt nei til ny afp hvis hun hadde visst om utslagene

6 Bjørg Fadum – kjøttindustriarbeider Nortura
Ansatt på deltid hos Nortura siden 1990 Har i tillegg hatt noe inntekt fra gård Født 1953, fått beskjed fra Nav om at afp ikke mulig før 64 år Hun fikk sjokk – klubbleder trodde ikke det hun leste – ingen mulighet for å gå av før ved 64 år er riktig

7 Therese Thynness Fagerhaug – lektor Oslo

8 AFP og pensjon i offentlig sektor

9 AFP og folketrygd i privat sektor

10 Krav for å få privat AFP Pensjon over minstepensjonsnivå ved 67 år
7 av siste 9 år i AFP-bedrift AFP-bedrift hovedarbeidsgiver Ansatt på avgangstidspunkt Kan ikke kombineres med uføretrygd Ansatt siste tre år før uttak, opphold tillat i 26 uker, kan utvides ved sykdom

11

12 Garantipensjon – ny ”minstepensjon”
Garantipensjon – minstepensjon avkortes 80 % mot opptjent inntektspensjon Inntektspensjon, opptjening i alleårsregel 18,1 % opp til 7,1 G 2 G, reduseres når levealder stiger Lønn

13 opptjening i alleårsregel
AFP – kommer på toppen, også av garantipensjon – prinsippskisse – tidlig uttak Pensjon Inntektspensjon, opptjening i alleårsregel 18,1 % opp til 7,1 G Minstepensjon 2 G, reduseres når levealder stiger AFP – tillegg fra 67 Garantipensjon Lønn

14 Hvem jobber deltid – og kan vi forvente at andelen deltidsansatte vil gå ned?

15 Mange lavtlønnede og med deltid i kommune-Norge
Dette vil henge med også når pensjon skal beregnes

16 Alternativ til AFP – tilbake til uføretrygding

17 Sperrer offentlig AFP for «arbeidslinja»?

18 Sperrer offentlig AFP for «arbeidslinja»? 2

19 Barnehagesektoren – privat sektor – «offentlig» AFP
Kompenserer for tapt innbetaling i tjenestepensjonsordning fram til 67 år 4 dagers uke med full lønn fra 62 år – differanse betales av pensjonskassa

20 NHOs innlåsningseffekter – kan fjernes i morgen
Ansettelse i offentlig sektor kan gi ansiennitet i private sektor Samordning av afp i privat sektor med oppsatt rett – ville blitt kalt ran hvis en hadde praktisert samme mellom fripolise fra ytelsespensjon og afp Tak på pensjon på 66 % - et politisk valg fagbevegelsen var mot

21 Pensjon etter 67 år i % av inntekt ved forskjellig avgangsalder
Pensjon etter 67 år i % av inntekt ved forskjellig avgangsalder. Prinsippskisse , lang opptjening – eksempel (sml. Katrine Jakobsen)

22 Katrine Jakobsen – hjelpepleier Oslo Kommune

23 Therese Thynness Fagerhaug – lektor Oslo

24 Hva slags pensjon vil vi ha?
I et gammelt indiansk visdomsord heter det: I alle mennesker er det to ulver som slåss. Den ene kjemper for det gode: kjærlighet, ydmykhet, fred. Den andre slåss for det onde: smerte, tap, død. Barnet: Hvem vinner? Bestefaren svarte: Den du mater. Lett omskrevet, la oss mate solidaritet og kollektivt ansvar. I vår tid får mammon og egoisme mer enn nok likevel.


Laste ned ppt "Hefte AFP Bestilt av Forsvar offentlig pensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google