Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser for dimensjonering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser for dimensjonering"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rammebetingelser for dimensjonering
Segmenter Transportbestemmelser Utvendige modulmål, begrensninger Tekniske krav til modulene og hvordan dette løses i praksis.

3 SEGMENTER Entreprenør/ anleggsmoduler Kontorer Skoler Barnehager
Studenthybler Leiligheter Boliger

4 TRANSPORTBESTEMMELSER
DISPENSASJON FRA REGELEN OM MAKSIMAL LENGDE PÅ TRANSPORT AV HUSMODULER. Fra vedtakets dato ( ) til nye regler om vekter og dimensjoner i forskrift om bruk av kjøretøy trer i kraft, gis Hedalm ByggTech AS eller den som utfører transport på vegne av Hedalm ByggTech AS, adgang til å utføre samtidig transport av 2 husmoduler på lastebil og slepevogn på alle riksveier og som i dag er skiltet med grønne eller hvite skilt og har største tillatte lengde 19,5m. Ovennevnte transport må ikke overskride en totallengde på 21m. Transporter omfattet av dette vedtaket skal skje i samsvar med de resterende bestemmelser satt i forskrift om bruk av kjøretøy (FOR ) § 5 – 6 nr. 4 bokstav a. HØRINGSNOTAT I løpet av februar i år vil det gå ut et høringsnotat fra Statens Vegvesen som vil omhandle dette med økte transportlengder. Det foreligger ingen generell høydebegrensning for kjøretøy på norske veier.

5

6 TEK-10. MINSTEKRAV. ENTREPRENØRMODUL. FRA HEDALM BYGGTECH
TEK MINSTEKRAV ENTREPRENØRMODUL FRA HEDALM BYGGTECH U-verdi yttervegg: 0,22W/m2K 0,19W/m2K U-verdi tak: 0,18 W/m2K 0,18W/m2K U-verdi gulv: 0,18 W/m2K 0,17W/m2K (kryprom) U-verdi vinduer/dør: 1,60 W/m2K 1,05W/m2K Lufttetthet: 3,0 oms/h 1,5 oms/h ved 50 Pa trykkforskjell. Det er ikke noe mål i seg selv å legge seg på minstekravet til TEK-10. Relativ liten kostnad å bygge tette moduler ved hjelp av inntrukket dampsperre. Kommer sannsynligvis nye forskrifter om et par år. Her bør myndighetene fokusere mer på lufttetthet og u-verdi på vinduer når det gjelder midlertidige bygg. Ved hjelp av mer høyverdig isolasjon, er det fremdeles mulig i framtiden å bygge moduler med samme utvendige mål som vi har i dag (2,946 x 8,380/ 2,952 x 8,506m). For å klare forskriftens krav til energitiltak og samlet netto energibehov må det installeres ventilasjonsanlegg med minimum 80 % gjenvinning. Dette kommer i tillegg til økt isolasjon i konstruksjonen.

7 FORDELER MED NY MODULSTANDARD
FORDELER MED NY MODULSTANDARD MODULENE BLIR STØRRE Muligheter til å sitte 2 personer pr. kontor. (Ikke varig opphold), Skiftemodul som tidligere huset 9 personer kan nå huse 12 personer. Behov for færre moduler i en riggoppsetning i forhold til ”gammel” modulstandard. Reduserte transportkostnader. Reduserte fundament og tomtekostnader. MODULENE ER BEDRE ISOLERT OG BYGD TETTERE Sparer kostnader med hensyn på oppvarming. ANDRE ENEGIFREMMENDE TILTAK Bevegelsessensor på lys. Muligheter for å levere modulene med nattsenking av varme. Mindre vindusareal og vinduer med bedre u-verdi. Alle føringer av el, tele og dato går i korridor i stedet for gjennom hull i langvegg. TEKNISK Balansert ventilasjon med høy gjenvinning gir godt arbeidsmiljø Dimensjonert for snølast på 5,0 KN/m2.

8 Betydningen av god tetthet.
Figuren viser sammenheng mellom tetthetstall og veggtykkelse for en 1 ½-etasjes enebolig hvor energibehovet er det samme i alle tilfeller. Vi ser at veggtykkelsen må økes dramatisk for å kompensere for dårlig tetthet- eller omvendt: at god tetthet virkelig er god energiøkonomi. En enebolig i Oslo (lite vind) vil ha et redusert oppvarmingsbehov på ca 15% når man øker tettheten fra lekkasjetall 2,5 til 0,5. Reduksjon i oppvarmingsbehov tilsvarer å øke isolasjonen i vegg fra 20 til 40 cm. I et klima med mer vind vil effekten på oppvarmingsbehovet være enda større. Kilde: Sintef

9

10 Desentralisert ventilasjonsløsning
Aggregat type HERU 90 EØH - Gjenvinning: 82-88% Filterkvalitet: EU 7 filter Luftmengde: 150 – 300 m3/h Lydnivå: 32 dba ved 180 m3/h Dimensjoneringskriterier: 2,5m3 pr. time pr.m2 gulvareal. + 26m3 pr. time pr. person. (Byggverk for publikum og arbeidsbygning) Alle tekniske data er tatt ut fra målinger gjort i kontor/ kontor modul montert etter vår løsning. Fordeler med desentraliserte anlegg: Anlegget er montert fra fabrikk, noe som sikrer gode tettinger gjennom ytterveggkonstruksjon. Sparte kostnader ved ned- og opprigging.

11 FREMTIDENS KRAV TIL ENTREPRENØRMODULER ?
Hvordan kan vi som modulprodusent være med på å forme modulene i tiden som kommer ? - Nært samarbeide med brukere. - Tett dialog med myndighetene. (Direktoratet for byggkvalitet, Statens Vegvesen, Partene i arbeidslivet) Myndighetskrav (Må skille mellom midlertidige og permanente løsning med hensyn på universell utforming.) Hvor store moduler ønsker vi ? (Framkommelighet, vekter, osv ) MÅLET MÅ VÆRE, SÅ RASKT SOM MULIG, Å FÅ FRAM EN MODULSTANDARD SOM KAN MØTE FRAMTIDENS KRAV MED HENSYN TIL BRUKERVENNLIGHET, SIKKERHET, MILJØ OG ØKONOMI OG SOM KAN BRUKES MINST LIKE LENGE SOM DAGENS ”GAMLE” ANLEGGSBRAKKE. I et land med tøffe klimatiske forhold og strenge myndighetskrav, blir fabrikkfremstilling av modulbygg bare mer aktuelt. Krav om passivhus og plusshus er ikke til hinder for å bruke moduler, snarere tvert imot. Modulbygg er framtiden.

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Rammebetingelser for dimensjonering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google