Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Passivhuskomponenter i rehabiliteringsprosjekter Eksempler fra Tyskland
Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005 Michael Klinski Husbanken Regionkontor Oslo

2 Er det for kaldt i Norge? Nesten hele Kyst-Norge er like kaldt/varmt som det meste av Mellom-Europa og varmere enn store deler av Øst-Europa samt noen fjellområder ellers Lokale forskjeller innenfor klimaområdene Lengre vinter kan gi noe høyere energiforbruk

3 Rehabilitering etter dagens standard blokkerer forbedring i flere tiår
Isoler bedre og gjennomgående Minsk kuldebroer Skaff et lufttett lag ”Litt bedre” tetting øker fare for fuktskader hvor det fortsatt er sprekk Bruk bedre vinduer Vurder balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning

4 Kritiske overflatetemperaturer
For kondens Relativ fukt ved overflata For mugg Ved 20 °C romtemperatur og 50 % relativ luftfuktighet Overflatetemperatur ºC

5 Feil: Nye vinduer uten vegg- isolasjon og/eller bedre ventilasjon
Uten isolasjon vanlig isolasjon tykk isolasjon U-verdi vindu Kuldebroverdier Overflatetemp.

6 Feil: isolasjon kun til gulv i 1. etasje
uten isolasjon vanlig isolasjon tykkere og lenger ned U-verdi vegg og gulv Kuldebroverdi Overflatetemperatur

7 Enda verre med skap ved ytterveggen
Uten isolasjon vanlig isolasjon tykkere og lenger ned U-verdi vegg og gulv Overflatetemperatur

8 Feil: Påhengt fasade med bæresystem av metall >> øker veggens U-verdi med 0,1 W/m²K
I-bjelker øker U-verdien kun med 0,01 W/m²K Alternativ: konsoller av glassfiberplast eller resirkulert PU

9 Jean-Paul-Platz 4 i Nürnberg før og etter rehabilitering

10 Tiltak Jean-Paul-Platz 4 i Nürnberg
6 leiligheter på 149 kvm, bygd i 1930 20 cm isolasjon på ytterveggen, U=0,15 W/m²K 25 cm isolasjon mot kald loft, U=0,12 W/m²K 14 cm isolasjon mot kjeller, U=0,19 W/m²K Passivhusvinduer Nytt oppvarmingssystem med gasskjel 17 m² solfanger støtter varmtvannsberedning Balansert ventilasjon med 84 % gjenvinning Nye selvbærende balkonger Diverse istandsettingstiltak

11 Jean-Paul-Platz: Lufttetting ved vinduet
Sparkelmasse Tettingsmansjett Utvendig isolasjon

12 Jean-Paul-Platz: Lufttetting loft og kjeller
Må sparkles!

13 Jean-Paul-Platz: Lufttetting loft

14 Jean-Paul-Platz: Balansert ventilasjon, aggregat i bod ved ytterveggen
Varmetap ventilasjon: 7,4 kWh/m²a Eff. varme- gjenvinning: 84 %

15 Vurdert, men ikke valgt: desentral ventilasjon
Varmetap ventilasjon: 10,5 kWh/m²a = + 40 % Eff. varme- gjenvinning: 73 % Kostnader: - 33 %

16 Jean-Paul-Platz: Målt energiforbruk til oppvarming
I gjennomsnitt per år: 26,9 kWh/m² (- 85 %)

17 Jean-Paul-Platz:Byggekostnader og leie
Leie Euro/m² per måned Byggekostnader 4000 kr/m² inkl. balkong og solfanger = 800 mer enn etter forskrift for nybygg/ mer enn Forskrift rehab. Før tiltak PH- Vanlig Gjengs komponenter rehab leie

18 Limburgstraße 19 i Ludwigshafen før og etter rehabilitering

19 Limburgstraße: - 75 % oppvarmingsbehov
Før: 230,2 kWh/m²a Etter: 35,6 kWh/m²a

20 Tiltak Limburgstraße i Ludwigshafen
Bygård fra 1800-tallet med fredet gatefasade 14 cm isolasjon på ytterveggen mot gårdsrom 8 cm isolasjon innvendig mot gate 5 cm isolasjon innvendig mot nabogård 24 cm isolasjon i tak (10 cm PU i ark) Etasjeskiller får 5 cm isolasjon under og 2-3 cm asfalt over trinnlydisolasjon Vinduer med opprinnelig deling, U=1,1 W/m²K Nytt oppvarmingssystem med gasskjel 11 m² solfanger bidrar % til varmtvann Balansert ventilasjon med høyeff. gjenvinning Nye selvbærende balkonger

21 Limburgstraße: innvendig veggisolasjon
PE-folie ført på eksisterende gulv

22 Limburgstraße: overgang etasjeskiller
PE-folie fra vegg over og under eksisterende konstruksjon

23 Alternativ: Damp- bremsende maling på bjelkene og damptett isolasjon imellom

24 Limburgstraße: overgang vindu

25 Isolasjon må føres til karmen
Kritisk til tross for tykkere isolasjon

26 Best: eksisterende + varevindu
2 x 2-lags vindu, effektiv u-verdi 0,75 W/m²K

27 Innvendig isolasjon krever
Gjennomgående lufttett lag, også ved overganger og skjøter Totalt dampbremsende effekt minst sd = 15 m (f.eks. 0,15 mm PE-folie) eller diffusjonsåpen (f.eks. trefiberplate eller puss) med kapillaraktiv isolasjon (f.eks. cellulose) tape lim

28 Tilsluttende innervegger/etasjeskiller trenger noe isolasjon
Alternativ: stålvinkel Obs: god temperatur, men større kuldebro!

29 Isolasjonstykkelse innvendig 4 – 10 cm
Eksempel fra annet prosjekt Oppvarmingsbehov Tykkelse innvendig isolasjon

30 Erfaringene viser: Ved rehabilitering med passivhuskomponenter kan årlig oppvarmings- behov reduseres til kWh/m² med innvendig isolasjon kWh/m² med utvendig isolasjon


Laste ned ppt "Fagdag ”lavt energibehov og godt inneklima” Oslo 15. februar 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google