Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kakerlakker – allergi og smittespredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kakerlakker – allergi og smittespredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kakerlakker – allergi og smittespredning
Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2009

2 Kakerlakker Lette å kjenne igjen Over 4000 arter
Lange antenner Lange bein – løper fort Med og uten vinger Over 4000 arter Kun noen få av disse er regnet som skadedyr Alle kakerlakker er opprinnelig frittlevende ute Vi har ”invitert” noen av dem inn

3 Hvilke arter er i Norge? En frittlevende art: Tropiske innførte arter:
Markkakerlakken Gjør ingen skade Tropiske innførte arter: Tysk kakerlakk Brunbeltet kakerlakk Amerikansk kakerlakk Australsk kakerlakk Orientalsk kakerlakk (Veksthuskakerlakk) (Banankakerlakker)

4 Livssyklus generelt Egg/eggkapsel Nymfer Voksen
Antall egg og klekketid varierer fra art til art Nymfer Antall nymfestadier og hvor raskt de gjennomføres varierer fra art til art Voksen De ulike artene har forskjellige krav til temperatur og luftfuktighet

5 Utbredelse og spredning
Stort skadedyrproblem private hus og leiligheter restauranter næringsmiddelbedrifter overnattingssteder skip Utbredelse og spredning utbredt over hele Norge spredning ved import av varer stor spredning lokalt innen Norge ferieturer og turister

6 Materielt skadeverk Spiser på matvarer, fôr, bøker, bilder, tapet, pels, planter, klær osv. Kan kortslutte elektriske apparater! Legger fra seg avføring og et illeluktende sekret som ødelegger mat/fôr og gjenstander

7 Helseeffekter på mennesker
Psykisk stress Bitt Alle kakerlakker kan bite Vanligvis små konsekvenser, men kan gi betennelser, degenerering av epitelceller og nekrose Meget allergifremkallende Potensielle smittespredere Negative effekter av selve bekjempelsen bruk av ulike biocider som kan være helseskadelige

8 Kakerlakker og allergi
1960/1970-tallet Hudtester viser reaksjon på kakerlakker Påviser at kakerlakker er en viktig kilde til allergener innendørs Finner sammenheng mellom kakerlakkallergi og astma

9 Hvor kommer allergenene fra?
Døde kakerlakker Hudrester Eggkapsler Spytt Sekreter Avføring Man eksponeres ved: Inhalasjon Spising Hudkontakt Stikk

10 Symptomer på kakerlakkallergi
Kløende utslett på huden Kløe i nese/hals Rennende øyne Astmaanfall Pusteproblemer, lavt blodtrykk, anafylaktisk sjokk som kan være livstruende

11 Utbredelse av kakerlakkallergi
USA 17 til 40 % av befolkningen viser kakerlakkallergi Høy grad av eksponering for allergener Sterkt knyttet til sosioøkonomiske faktorer Stor betydning for sykdomsutvikling og dødelighet for astmatikere Allergener fra kakerlakker har større sykdomsfremkallende effekt på astma enn allergener fra husstøvmidd, katt og hund

12 Utbredelse av kakerlakkallergi
Hva med andre land? 38-80 % i Sør-Amerika, Afrika, Asia 4-25 % i en del land i Europa Hva med Norge? 7,5 % (kun én enkelt studie) Usikker betydning Kakerlakkallergi bør inkluderes i allergitester i Norge

13 Tiltak mot allergener Grundig vask og støvsuging før bekjempelsen settes i gang Fjerner matkilder med påfølgende økt effekt av forgiftet åte Øker effekten av sprøytemidler Utryddelse av alle kakerlakker med gift, feller og støvsuger Grundig vask og renhold etter bekjempelsen Bekjemp infestasjoner så tidlig som mulig Jo færre kakerlakker til stede - jo færre allergener er tilgjengelig Skadedyrbekjempere bør beskytte seg mot allergener Ikke bare pesticidene som kan utgjøre en helserisiko

14 Kakerlakker som smittespredere
Kakerlakker kan være vektorer Overfører sykdom fra vert til vert eller fra et område til et annet Overføringen kan være mekanisk Forurensning av sykdomsfremkallende organismer på vektoren Overføringen kan være biologisk De sykdomsfremkallende organismene opptas i vektoren hvor de kan overleve, eventuelt formere seg eller gjennomgå en utvikling til et stadium som kan smitte neste vert De sykdomsfremkallende organismene kan være virus, bakterier, sopp og parasitter

15 Atferd hos kakerlakker som fremmer smitte
Er altetende (spiser også avføring) Spytter ut fordøyelsesvæske og legger fra seg ekskrementer når de spiser Kakerlakker oppholder seg ofte i skitne områder (for eksempel sluk, søppelkasser, kloakknett, toaletter osv) Vandrer om natten, og kan klatre opp loddrette glatte flater Er små og kommer til nesten over alt Har nær kontakt med mennesker

16 Eksempler på sykdommer (1)
Poliomyelittvirus er funnet i kakerlakker Påstått sammenheng mellom kakerlakker i kloakken og infeksiøs hepatitt hos pasienter i California Helicobacter pylori Shigella dysenteriae 15 tilfeller i Nord-Irland i starten på 1980-tallet Vanlig med tysk kakerlakk i butikkene og på tilhørende kjøkken og spiserom Bakterien påvist i én av 10 undersøkte kakerlakker Multiresistente bakterier Kakerlakker samlet inn fra sykehus og privathus i Tripoli (Libya) Over 95% hadde med seg patogene bakterier Enterobacter, Streptococcus, Aeromonas, Klebsiella, Citrobacter, Serratia Kakerlakker kan spille en viktig rolle i spredningen av resistente bakterier både på sykehus og i private boliger

17 Eksempler på sykdommer (2)
Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli Blir tatt opp av kakerlakker og kan overleve lenge i tarmkanalen og spres med kakerlakkene Lave smittedoser med Campylobacter og svært lave med E. coli Eksempel fra et belgisk sykehus med diaréepidemi med S. typhimurium Funn av samme bakterie i tysk kakerlakk i sykehuset

18 Eksempler på sykdommer (3)
Cryptosporidium sp. Forårsaker diaré i dyr og mennesker Eksempel på 20 mnd gammel gutt med diaré forårsaket av denne parasitten Samme parasitt funnet i amerikansk kakerlakk i huset Sannsynlig smittemåte var gjennom jord kontaminert med ekskrementer fra infisert kakerlakk Kakerlakker er mellomverter for ulike rundmark (nematoder) og bendelmark (cestoder) som kan infisere mennesker

19 Eksempler på sykdommer (4)
Krasseren Moniliformis moniliformis Trenger minst to verter i livssyklusen Mellomverter er biller eller kakerlakker Parasitten endrer mellomvertens atferd Eksempel med 2 år gammel jente i Iran som var infisert Lekte ute, og hadde for vane å spise jord Moren fant en kakerlakk i munnen hennes Mulig smitte fra kakerlakk

20 Smitteoverføring i Norge?
Mest sannsynlig med bakterier som kan forårsake diaré Mange av de andre sykdommene er ikke vanlig i Norge Men kanskje noe å tenke på ved utenlandsreiser…? Vi vet ikke hvor kakerlakkene i Norge kommer fra! Er de nylig kommet til Norge? Hva har de med seg av ”ulumskheter” på kroppen og inni magen?

21 Konklusjon Allergi Smittespredning Utbredt med allergi mot kakerlakker
En hovedkilde til astma på verdensbasis Betydningen av kakerlakkallergi i Norge vites ikke Uansett så er det meget viktig med tiltak for å redusere mengden av allergener i infesterte bygninger Smittespredning Kan fungere som mekanisk vektor og biologisk vektor Mellomvert for mange sykdomsfremkallende organsimer Atferd som fremmer smitteoverføring Kakerlakker har potensial til å spre sykdom til mennesker


Laste ned ppt "Kakerlakker – allergi og smittespredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google