Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drikkevann – hvordan tolker vi vannanalyser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drikkevann – hvordan tolker vi vannanalyser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drikkevann – hvordan tolker vi vannanalyser
Sjefingeniør Wenche Fonahn Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Avføring i vannet Avføring fra beitemark Husdyrgjødsel Måker Ender Bever Campylobacter Salmonella Yersinia Cryptosporidium Giardia Cryptosporidium Campylobacter Salmonella typhimurium

3 Hygieniske barrierer er viktige Mikrober – kjemiske og fysiske agens

4 Bakterier, virus og parasitter
Kan gi sykdom ved engangseksponering med meget lave konsentrasjoner Broad Street pump 1854

5

6 Smittespredning via drikkevann
Hyppigst forekommende sykdom : Gastroenteritt Smitte skyldes avføring som inneholder patogener (fra mennesker eller fugler/dyr)

7 Smittespredning via drikkevann
Noen smittestoff smitter direkte ved at folk drikker vannet, andre må først formere seg i mat Ikke all avføring inneholder smittestoffer Ikke alle dyr/mennesker som utskiller smittestoffer, er syke!! Smittedose lav – høy

8 Hva analyserer vi? Koliforme bakterier: E. coli
Inneholder som gruppe også naturlige vann/jord-bakterier. Kan indikere ”gammel fekal forurensning” E. coli Stammer fra avføring fra varmblodige dyr, og mennesker. Overlever begrenset tid i vann. Viser fersk fekal forurensning Clostridium perfringens Stammer i Norge antakelig fra avføring, som E. coli. Overlever lenge i vann Viser fekal forurensning.

9 Robuste smittestoffer
Virus Norovirus Protozooer Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum Entamoeba Bakterier sporeformende bakterier

10 Smittespredning via drikkevann
Funn av indikatorbakterier medfører ikke nødvendigvis at man blir syk av å drikke vannet! Fravær av indikatorbakterier garanterer ikke at vannet et fritt for smittestoffer (overlevelsestid)!

11 Bakterieanalyser høsten 2004 Svartediket
Alarmen gikk

12 Giardiaanalyser per 10 liter presumptive - konfirmerte
9. November Svartediket 5, 0, 2, 0, 2, 0, 3 10. November Mulen/Skredderdalen 3, 0, 2, 0, 5, 0, 2 11. November Svartediket 3, 5, 3, 3, 2, 0, 3 12. November Svartediket 0, 3, 3

13 Bakteriologiske analyser
Hver høst blir det forhøyete verdier av termotolerante koliforme bakterier (eller E. coli) i Svartediket Men det har ikke blitt giardiaepidemi hver høst!

14 Hva betyr råvannsanalysene?
Analysene må alltid vurderes sammen med potensialet for forurensning Enkeltstående og sporadiske overskridelser kan være harmløse Systematiske overskridelser kan være alvorlige

15 Hovedprinsipper Det er bedre å ha produksjonskontroll enn sluttproduktkontroll Internkontroll og beredskap like viktig som tekniske løsninger Analyser brukes til verifikasjon – ikke alarm!


Laste ned ppt "Drikkevann – hvordan tolker vi vannanalyser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google