Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mekaniske bekjempelsesmidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mekaniske bekjempelsesmidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mekaniske bekjempelsesmidler
Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Substitusjonsprinsippet (§ 3-2)
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Tema Åtestasjoner Rør for kontaktmidler Mekaniske feller Lydutstyr
Fuglesikring Lysfeller Luftstrømmer Fluenetting Plastremser Limfeller Rotte- og musesikring Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Åtestasjoner (1) Hvorfor bruke åtestasjoner?
Redusere risiko for forgiftning. Beskytte åten mot miljøet. Overvåke aktivitet av skadedyr. Mulighet for å fjerne åte etter bekjempelsen. Mulighet for riktig merking. Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Åtestasjoner (2) Konstruksjon To åpninger Plass til flere dyr
Mulig å feste åte Vinkler/hjørner Låsbar Mulig å feste i bakken Materialvalg Farge Merking Vindu Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Åtestasjoner (3) Åte på avveie
10 % finnes rundt stasjonen. Korn flyttes lettere enn voksblokker. Poser er enkle å fjerne. ”Utspekulerte” dyr. Flytende åte? Konklusjon: Åtestasjoner skal være låst, festet i bakken/veggen, og all åte skal/bør festes hvis mulig. Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Åtestasjoner (4) Ulemper: All giftbruk medfører risiko.
Ved rikelig mattilgang kan åten forbli urørt. Skadeinsekter (på åte og døde dyr). Luktproblemer fra døde dyr. Resistens. Åtevegring (primær og sekundær). Neofobi. Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Neofobi Redd for nye objekter og lukter. Tiltak: Bruk hansker.
Rotte- og muselort. Strø fra bur med rotter og mus. Ikke vask åtestasjoner/feller. La tomme åtestasjoner stå plassert i området. Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Rør for kontaktmidler Kontaktmidler:
Rotter og mus trenger ikke spise åte. Høy konsentrasjon - risiko for forgiftning. Pulver kan virvles opp hvis det er løst plassert. Pulver kan spres med dyrene. Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Mekaniske feller (1) Levendefangende feller Klappfeller.
(levende lokkedyr forbudt!). Klappfeller. (åte, plassering osv del II). Muldvarpsakser. Elektriske feller? Drukningsfeller er forbudt! Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Mekaniske feller (2) Fordeler: Redusert giftbruk.
Unngår luktproblemer pga døde dyr. Unngår sekundærinvasjoner av insekter. Kan fange dyr som ikke er interessert i åte. Tar dyr som er resistente mot gift. Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 Mekaniske feller (3) Ulemper: Effektivitet avhengig av erfaring.
Tids- og arbeidskrevende. Kan ikke plasseres der andre dyr ferdes. En klappfelle fanger bare ett dyr om gangen. Neofobe dyr kan sky feller. Dyr kan lære å unngå feller. Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Lyd Ultralyd Lyd-detektorer Annen lyd
Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Fuglesikring Nett, wire, pigger, strømskinner osv.
Effektive men forflytter problemet. Visuelle repellenter? Lydutstyr? Rovfugler? Duetårn, fjerne reirplasser og mat, nedskyting kan redusere bestander permanent. Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 Lysutstyr Varsellys UV-lys Repellenter Deteksjon Feller
Avdeling for skadedyrkontroll – –

16 Lysfeller (1) Viktige punkter: Elektrisk gitter - gnist, insektrester.
Limplater må byttes ofte. Lysrør skiftes årlig og samtidig. 1.5 m over gulvet er optimalt - ikke for høyt. Plasseres ikke nær dører. Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 Lysfeller (2) Viktige punkter: Ikke synlig utenfra.
Ikke nær andre lyskilder. Maksimalt 15 meter mellom fellene. Fellene må ikke skrues av om natten. Lag oversikt over fellenes plassering og fangst. Avdeling for skadedyrkontroll – –

18 Annet utstyr Luftstrøm (brukes bare innvendig). Fluenetting.
Plastremser. Limfeller Forbudt mot pattedyr (kun etter søknad til Mattilsynet, tidligere Statens dyrehelsetilsyn!). Avdeling for skadedyrkontroll – –

19 Muse- og rottesikring Avdeling for skadedyrkontroll – –


Laste ned ppt "Mekaniske bekjempelsesmidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google